Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 42ca074b88c22b0248ce573a5c6ea956

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Strand deltok ikke på medlemsmøte på mandag, men ferierer på Sri Lanka. Gruppedlederen var den eneste av partiets representanter som stemte for bygging av kulturhus i formannskapet. Ut fra de informasjoner vi har, ville i tillegg til Strand, fire andre ap-representanter i kommunestyret stemt for for bygging av kulturhus. Men vedtaket på medlemsmøtet endret dette.

- Hva var grunnen til Ap måtte stå samlet og således "kneble mindretallets synspunkter" i denne saken?
- Arbeiderpartiet er et parti, ikke en samling av Uavhengige Folkevalgte, og bør derfor i viktige saker, som Handlingsprogrammet og mange andre saker, tale med én tunge for å oppnå de resultater vi ønsker, og slik at velgerne kan stole på at deres stemmer blir ivaretatt på en god måte.

- Siden du stemte for kulturhuset i formannskapet, er du blant de fem som fortsatt ville ha stemt ja tirsdag 8.3.?
- Selv har jeg en avslappet holdning til Kulturhuset. Kommunen lever nok like godt med som uten.

- Er det gammel Ap-politikk der "Makta-rår-prinsippet" som har gjennoppstått?

- Jeg registrerer at medlemsmøtet mener at denne saken er av en slik viktighet. Selv har jeg en avslappet holdning til Kulturhuset. Kommunen lever nok like godt med som uten.

- Ut fra en liten synlig entusiasme for bygging av kulturhus ute i kretsene i bygda i konkurranse med bygging av skoler og sykehjem, er det noen taktiske hensyn som tilsier at Ap ikke vil bidra til øking av kulturbudsjettet for kommunen i et valgår?
- Det er for øvrig fullt mulig å styrke kulturbudsjettet uten å bygge kulturhuset, noe vårt HP-forslag for 2011-14 tydelig viste.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 4. mars 2011 17:19: Mathias Dannevig
La oss minne om en del fakta i denne saken før noen snakker om "makta rår" prinsipper og dirigering av enkeltrepresentanter:

1. Arbeiderpartiets valgprogram for perioden 2007-2011 har IKKE - i motsetning til Høyres program - Kulturhus i Lierbyen som prioritert post

2. Medlemsmøte i Lier AP før budsjett behandlingen i desember 2010 stadfestet IKKE Å PRIORITERE Kulturhus i den økonomiske situasjon Lier Kommune nå er i. Derfor fremmet Lier AP v. Bård Strand et budsjettforslag i Kommunestyret 14.12. 2010 om avvikling av Kulturhuset , og avsatte i dette budsjettforslaget kr 1.000.000 til slike avviklingskostnmader.

2. Som Bård Strand så riktig påpekte i siste Formannskapsmøte Februar 2011 ble dette budsjettforslaget nedstemt i Kommunestyret 14.12.2010 fordi FrP valgte å støtte Høyre budsjettforslag. Den anledningen FrP hadde til å terminere Kulturhussaken allerede 14.12 2010 gikk dermed føyten fordi vårt forslag om dette ikke fikk deres støtte. Det var på sin plass å minne FrP's formannskapsmedlemmer på dette.

3 Man har i et politisk parti et fastsatt standpunkt inntil partiets organer faktisk fatter et nytt vedtak. Intet slikt nytt vedtak ellert politisk omstilling om Kulturhuset fant sted i Lier Arbeiderparti i perioden 14.12. 2010 og frem til Formannskapsmøtet i februar 2011. Hvilket grunnlag fra Lier Arbeiderparti Bård Strand hadde for sin stemmegivning FOR kulturhus på dette formannskapsmøte er derfor et uvisst mysterium- det reflekterte ihvertfall ikke partiets standpunkt på dette tidspunktet.

4. Lier Arbeiderpartis ordførerkandidat Tonje Evju har aktivt ønsket en ny prøving av Lier Arbeiderpartis holdning til Kulturhuset etter at anbudsvinneren for prosjektet er offentliggjort. Evju har på Liernett gitt lange utredninger om sin tvil og usikkerhet om hvilket standpunkt Lier AP burde innta til saken. Nytt medlemsmøte - det 2 dre i rekken om Lierbyens Kulturhus - ble så avholdt om saken 28.2.2011 . Etter det Knut Røssum har oppsummert som "en saklig og god debatt" beslutter også dette medlemsmøtet mot 11 stemmer at Lier AP ikke skal stemme for det foreliggende Kulturhusprosjektet i Lierbyen. Under forutsetning av ikke å skulle forandre det endelige voteringsresultat 8ende mars gis her Knut Oelberg dispensasjon og fristilles i respekt for hans lange engasjement i saken.

Tillat meg å gi følgende konklusjoner etter denne fakta-oppsummering:-

-Lier Arbeiderpartis 2 siste medlemsmøter om Kulturhuset i Lierbyen har begge fattet beslutning om at Lier Arbeiderparti skal prioritere annerledes enn¨å finansiere nytt Kulturhus i Lierbyen.

-Denne posisjon er i tråd med Lier AP's program for perioden 2007-2011

-Det er ikke grunnlag for journalister eller andre å påstå at PARTI-og GRUPPELEDELSEN i Kulturhussaken har overkjørt enkeltmedlemmer. Tvert imot har skepsis til tidligere vedtak og avvikende stemmegiving vært kjennemerket til nettopp PARTI-og GRUPPELEDELSEN, og ikke Lier Arbeiderpartis medlemmer. Så her er det heller "medlemmene" som har satt ledelsen på plass, og ikke omvendt.

-Som ansvarlig politisk politisk parti i Lier kan vi ikke ha et likegyldig forhold til store investeringer når kommunen snart har 1,4 milliarder i gjeld. Partiet må her opptre i takt med sitt program og sine medlemmers ønske. Av Lier AP's ca 170 medlemmer har altså kun 11 på siste medlemsmøte stemt for annet syn enn at vi skal opprettholde vårt forslag fra Kommunestryremøtet 14.12. 2010 om å avvikle kulturhusprosjektet. Da har vi selvsagt intet annet valg enn å oppfylle dette ønske etter en lang og demokratisk partibehandling som nå omfatter 2 medlemsmøtevedtak og tidligere forslag desember 2010 i Lier Kommunestyre.

Mathias B. Dannevig
Formannskap
Fredag 4. mars 2011 21:59: Liung
....det var vel også kun 26 av partiets 170 medlemmer som stemte for, og som samtidig besluttet å binde gruppen til å stemme mot. Og dette i en saqk som ikke burde vært en "prestisjesak" for Lier Ap. Hadde det vært snakk om å vrake Hegg skole eller et nytt sykehjem hadde det vært noe annet. MEN å sammenkalle til ekstraordinært medlemsmøte for å "kneble" de 5-6 positive kommunestyrerepresentantene som også var til stede minner om maktdemonstrasjon uten sidestykke. Dannevig
Lørdag 5. mars 2011 08:14: Mathias Dannevig
Tusen takk til "Liung" for kommentar. Jeg vil svare i 2 korte punkter

1. Gjennom PROGRAM og VEDTAK har medlemmene av Lier AP en rett til å styre hva Lier Arbeiderparti skal stå for i Lier Kommune. Og i en så stor sak som dette, der vi binder kommunen med en gjeld på 1,4 milliarder for NYE årlige utgifter på NOK 8 millioner og oppover er slik styring fra medlemmene en demokratisk selvfølge. Vårt PARTIDEMOKRATI bygger på at velgerne her velger mellom partier og partiprogrammer, og ikke hva enkeltrepresentanter tilfeldig måtte mene fra sak til sak.

2. Vedtak på MEDLEMSMØTER er i henhold til VEDTEKTER i Lier Arbeiderparti. "Liung" har her rett i at et tilfeldig sammensatt medlemsmøte i teorien kan representere et demokratisk problem, og i gitte situasjoner gi gale utslag. Men det gjelder der deltakelsen er liten, og der vedtaket måtte være PÅ TVERS AV det PROGAM partiet har gått til valg på og som representantene har bundet seg til. I denne saken har vi stikk motsatt hatt 2 medlemsmøter med godt oppmøte og samme konklusjon, som begge vedtar den prioritering som også klart fremgår av det PARTIPROGRAM og den kontrakt med velgerne som Lier Arbeiderparti har for perioden.

"Liung" har rett i at medlemmene i Lier Arbeiderparti helt naturlig har drevet maktutøvelse i denne saken. Men maktmisbruk er det såvisst ikke.

Mathias B. Dannevig
Formannskapsmedlem
Søndag 6. mars 2011 22:50: Brita Røed
En veldig enig med "Liung" - og mange med meg.
Partiet får neppe min stemme heretter.
Mandag 7. mars 2011 09:34: Liung 2
Bandt ikke Høyre sine kommunerepr. ved forrige avstemning??
Ser ikke den store forskjellen. Det er dessverre slik partipolitikk fungerer.

Stem heller uavhengige.
Mandag 7. mars 2011 14:04: Beboer i Lier
A vil få min stemme. Endelig en partiledelse som er enig med sine medlemmer og 90% av Liers befolkning.
Det kan en også lese seg til i de fleste innlegg her.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode