Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 537865ef7703762ccbd439399cc6082b

Et springbrett for mer langsiktig samarbeid

Tirsdag 26. oktober deltok konfliktrådet på et dialogmøte i Gildehallen i Lier, hvor et av målene er å få til et bedre samarbeid med politiet og lensmannskontoret.

Fylkesmannen i Buskerud og lensmannen i Lier inviterte til dialogmøtet hvor det deltok i alt 30 representanter fra kommunen, næringslivet, handels- og servicenæringen, industri, næringsrådet, politiet og konfliktrådet. Formålet med dialogmøtet var å få til et bedre samarbeid med politiet/lensmannskontoret ved at politiet informerer om hva de kan bidra med og at deltakerne gir politiet tilbakemeldinger på forventninger og ideer om hvordan de kan bli bedre. Man ønsker at dialogmøtet skal være et springbrett for mer langsiktig samarbeid.

Etter at ordfører Ulla Nævestad hadde ønsket velkommen, holdt visepolitimester ved Søndre Buskerud politidistrikt, Jan Erik Strøm, et innledningsforedrag. Konfliktrådet var blant de aktørene som var invitert til å holde korte innlegg før man gikk i gruppearbeid hvor samarbeidet med politiet ble diskutert. Man så på hva som fungerer bra og kom med forslag til tiltak som kan gjøre at samarbeidet blir bedre. Lensmann Arne Lauvålien oppsummerte møtet.

Et tema på dialogmøtet var problemene som handelsstanden har med naskerier. Den opplever at anmeldelser i stor grad blir henlagt. Under gruppediskusjonene ble det foreslått at det opprettes et forum med representanter for handelsstanden, lensmannskontoret og konfliktrådet. En slik gruppe kan blant annet utarbeide klare rutiner for anmeldelse til politiet slik at sakene ikke blir henlagt, og hva som skal til for at politiet oversender sakene til konfliktrådet kort etter at de har mottatt anmeldelsene.

Les mer på nettsidene til konfliktrådet i Buskerud


Fra venstre:
Prosjektleder for Samarbeid stat-næringsliv Kjerstin Spångberg, Fylkesmannen i Buskerud
Konfliktrådsleder Alf Sigmund Larsen, Konfliktrådet i Buskerud
Mette Thielemann, Lier næringsråd
Ordfører Ulla Nævestad, Lier kommune
Senterleder Ingunn Brekke, Liertoppen kjøpesenter
Lensmann Arne Lauvålien, Lier lensmannskontor

Forrige artikkel:Tre finaleseire i boksecupNeste artikkel:Sølv i junior-NM
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode