Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 93944425fcb2a13462059d903ba489fa

Uakseptabel lav oppklaringsprosent av vinningskriminalitet

Vinningskriminaliteten dominerer det totale kriminalitetsbildet, men er de minst oppklarte lovbruddene. I 2010 utgjorde vinningskriminalitet 59 % av all anmeldt kriminalitet, mens oppklaringsprosenten er på bare 16,6 %. Buskerud ligger noe under landsgjennomsnittet på oppklaringer.

Den lave oppklaringsprosenten gjelder også for boliginnbrudd. Oppklaringsprosenten for grove tyverier fra bolig har de siste årene ligget på rundt 13 prosent. Tallene er hentet fra Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet som ble overlevert Stortinget 31. januar 2012.

Svekker politiets omdømme

Undersøkelsen viser at det er flere årsaker til den lave oppklaringsprosenten på vinningsområdet. Noen vinningsforbrytelser mangler spor og er derfor vanskelige å oppklare. Andre faktorer er mangel på analysekompetanse eller samarbeid mellom politidistrikter. Undersøkelsen viser imidlertid at en viktig årsak til lav oppklaring av vinningskriminalitet er at den ikke blir tilstrekkelig prioritert, og at det ikke er nok ressurser til å bekjempe denne form for kriminalitet i politidistriktene.

Riksrevisjonens rapport viser at innbyggerne generelt har tillitt til politiets arbeid på flere områder, men når det gjelder vinningsforbrytelser er inntrykket at politiets innsats over lang tid har vært dårlig. Det gir også grunn til alvorlig bekymring når personer som har vært i kontakt med politiet etter å ha blitt utsatt for en kriminell handling har lavere tillitt til politiet enn befolkningen generelt. Politiets arbeid med vinningsforbrytelser som tyveri og innbrudd er et av forholdene som oppnår svakest resultater når det gjelder politiets omdømme.

Ta vinningskriminalitet mot vanlige folk alvorlig!

Hverdagskriminalitet som tyverier og innbrudd må politiet ta alvorlig. Det er uakseptabelt at forbrytelser med kjent gjerningsmann blir henlagt eller at innbrudd ikke blir etterforsket før henleggelse. Dette skjer også i Buskerud.

Hvis vi vil bevare de trygge og gode lokalsamfunnene må det gis et robust og kraftfullt svar på utfordringen fra de kriminelle. De statlige myndigheter må sørge for en effektiv kriminalitetsbekjempelse og forebyggende arbeid gjennom nok politifolk og et synlig politi. Vi mener den rødgrønne regjerningens satsing på politiet er for defensiv og går for langsomt. Politiet må tilføres tilstrekkelig midler og en bemanning som gir mulighet til å prioritere vinningskriminalitet mot vanlig folk høyere. Dette handler dypest sett om å skape trygghet for folk, og trygghet er en viktig del av velferden.

Ryno Andersen, Leder Lier Høyre

Forrige artikkel:Støtter fyrverkeriforbudNeste artikkel:Tilbakeblikk: Liers serveringssteder
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode