Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: cd6ca70cc7101202849af242ce1b72f7

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Lier har ikke kommunal eiendomsskatt. Det vil heller ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene.

Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt. I 2010 hadde 309 av landets 434 kommuner innført denne skatten i hele eller deler av kommunen. Og den brer om seg. 33 nye kommuner har innført eiendomskatt bare siden 2007.

En skatt på hjem og hytte

Eiendomsskatten er en skatt på hjem og hytte, som er avgiftsbelastet nok fra før. Satsen for eiendomsskatten kan variere mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget. Skatten blir ikke ubetydelig for den enkelte: Et hus verdsatt til 3,5 millioner vil gi en skatt på mellom 3 260 til 11 410 kroner i året avhengig av valgt skattesats.

En grunnleggende usosial skatt

Eiendomsskatten er usosial og slår inn uavhengig av inntekt og formue. De som særlig vil kjenne trykket fra eiendomsskatten, er barnefamilier med store utgifter, og enslige og pensjonister med dårlig råd.

Ser vi på inneværende stortingsperiode har eiendomsskatten i Høyre-styrte kommuner gått ned med 10 prosenten fra forrige kommunevalg, mens den i Arbeiderparti-styrte kommuner har økt med 24 prosenten. Arbeiderparti-styrte kommuner har i gjennomsnitt fire ganger så høy eiendomsskatt som i Høyre-styrte kommuner viser tall fra Statistisk sentralbyrå/Kostra.

Det har stor verdi at folk eier sin egen bolig, og da må skattesystemet støtte opp om denne verdien. Høyre arbeider derfor for å redusere eiendomsskatten og på sikt fjerne den helt.

Lier Høyre kompromisser ikke med eiendomsskatt. En stemme til Lier Høyre ved valget, er en garanti mot kommunal eiendomsskatt i Lier.

Ryno Andersen, leder Lier Høyre

Forrige artikkel:Vi besøker Liers spisesteder: NøstehagenNeste artikkel:En by kalt Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 6. september 2011 12:52: Petter Dreier
Eiendomsskatt i Lier er lite aktuelt!

Det er litt av en garanti Ryno Andersen kommer med. Han sier Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier? Så vidt jeg kjenner til er det bare ett parti i lier som går inn for eiendomsskatt, og det er ikke Lier arbeiderparti.

Når Ryno Andersen går ut og sier Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier, skaper han et bilde som ikke er reelt. Hva er dette å garantere, når de fleste partiene er i Lier ikke går inn for eiendomsskatt?

Nei Ryno Andersen, velgerne slipper nok eiendomsskatt selv om den neste ordføreren heter Helen Justad eller Tonje Evju.


Mvh
Petter Dreier
Valgkampleder og ungdomskandidat
Lier AP
Tirsdag 6. september 2011 14:46: Espen Lahnstein
Dette er nok en sanhet med modeifikasjoner fra både AP og H
Det er ingen av samarbeidspartiene i dags flertall, som vil innføre eiendomsskatt. Så Høyres utsagn om at en Høyre er garantisten er snikk snakk. Den vil ingen av oss innføre. Herr Derier må samarbeide med SV for å ha sjans til å regjere. SV er for eiendomsskatt. Der vil AP evt. få et problem i budsjettprossesen. Det som er sikkert er at Lier SP ikke vil innføre en slik form for usosial skatt og at den personlige egendomsretten står vi sterkt på.

MVH

Espen Lahnstein
Leder Lier Senterparti
Tirsdag 6. september 2011 15:46: Mikal Lorentzen
I disse tider er det jo kjekt å gjøre det litt mer klart rundt et så heit tema som Eiendomsskatt. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2011/artikkel.php?artid=10090309
Onsdag 7. september 2011 22:06: Bård Strand
Politikeres garantier følges dessverre ikke av en adgang til å hente penger i banken om løftet blir brutt. Men når Ryno Andersen her fremfører et medieutspill som taktikerne i Høyres sentrale partiorganisasjon har forberedt for han, er det skivebom for praktisk politikk i Lier. En praktisk politikk Lier Senterparti åpenbart ikke holder seg orientert om.
I Lier er det bare Lier SV som argumenterer for eiendomsskatt. Noen kjepphester må de jo holde seg med. Men ikke i et eneste av de budsjettforslag Arbeiderpartiet har fremmet sammen med, eller fått tilslutning til, fra SV har eiendomsskatt vært med.
Grunnen til dette er i første rekke at Lier kommunes økonomi er så dårlig drevet av H SP at det finnes gevinstpotensialer i lange baner for oss som ønsker å øke kvalitet og omfang på tjenestene i Lier. Vi behøver rett og slett ikke eiendomsskatten for å gjøre det, vi behøver bare et flertall for fornuftige nyordninger og nytt fokus på kommunal drift og organisasjon.
Høyre utgjør tvert om den eneste faren for at eiendomsskatt kan bli innført i Lier. Det vil skje i det marerittscenariet som kan oppstå dersom Høyre i Lier få fortsette med sløsing og manglende styring lokalt og Høyre sentralt igjen får vanstyre Kommunaldepartementet og kommunesektoren. Da kan Høyre sikkert motvillig, og like sikkert selvforskyldt, få behov for å balansere budsjettene ved å la innbyggerne betale et større bidrag rett i kommunekassa. Da skulle gjerne Andersens garanti vært signert av en bank.

Lier Arbeiderparti vil kutte kommunens driftskostnader og øke inntektene ved å reorganisere, sanere urasjonelle bygninger og strukturer og la kommunens ressurser delta i konkurranse på like vilkår. Ikke bare når vi må, men når vi kan. Fordi det er fornuftig, og fordi det gir mulighet for økte og forbedrede tjenester.

Stem for forbedringi Lier på søndag og mandag! Godt valg!

Bård Strand
Lier AP
Fredag 9. september 2011 10:36: Runar Gravdal
Svært urent trav av senterpartiets Espen Lahnstein.

SV er ingen forkjemper for å innføre verken eiendomsskatt eller andre skatter.

Men vi er for at bygda skal ha gode fellesskapsløsninger med klare og tydelige finansieringsløsninger som alle er kjent med når vi fatter vedtak om tiltakene.

Senterpartiet har også gitt uttrykk for det tidligere når det var snakk om å finansiere kulturhus.

Konsekvensen av å finne på lure finansieringsløsninger og teste ut om noen av de frivillige organisasjonene får til noe, er som vi har opplevd i denne perioden at kostnadskonsekvensene ramler i fanget på oss uten at vi har besluttet det. Da kan valget være eiendomsskattt eller ROBEK.

Og da viser erfaringen at Høyre og senterpartiet også velger eiendomsskatt.

Ihvertfall i andre høyrestyrte og senterpartistyrte kommuner.

Men selvfølgelig ikke i Lier. for der kaster heller Høyre kortene hvis det skulle skje. Eller.....?

Hovmod står nok fortsatt for fall Andersen.

Runar Gravdal
Lier SV
Lørdag 10. september 2011 08:29: Morgan Langfeldt
Vil vel bare si at FrP er vel det sikreste kortet hvis man er over gjennomsnittet opptatt av eiendomsskatt! Partiet for nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep! FrP jobbet iherdig for å stoppe det uansvarlige økonomiske luftslottet kulturhus! Vi jobber med et fokus på kommunens kjærneoppgaver og ønsker konkuranse og effektivisering! Dette er ikke valgflesk, men en ansvarlig økonomisk politikk som vil minske Lier sin store gjeld! 1.200.000.000 nok. Dette vil gi oss en fremtid i Lier med muligheter for utvikling og trivsel! Stem på et parti som både tenker fellesskap og enkeltmenneske.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode