Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 031836bdac0658a0a6ca02b57b982db6

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Etter sluttforhandlingene mellom de ikke-sosiasistiske partiene har vi fått denne pressemeldingen fra Høyres Søren Falch Zapffe:

Helene Justad fra Høyre blir ny ordfører i Lier og Nina Johnsen fra Venstre ny varaordfører når det nye kommunestyret konstituerer seg 11. oktober. Dette ble klart etter at Lier Kristelig Folkeparti, Lier Venstre, Lier Senterparti, Lier Fremskrittsparti og Lier Høyre i dag har undertegnet en samarbeidsavtale for de neste fire år.

Fremskrittspartiet får leder av Planutvalget, mens Høyre skal lede Tjenesteutvalget og Miljøutvalget.

Partiene mønstrer til sammen 31 av kommunestyrets 49 representanter. Avtalen er hovedsakelig av valgteknisk art og forplikter ikke partiene politisk. Partiene enige om felles gruppemøter før utvalgsmøter og forplikter seg til felles konsultasjoner i forkant av behandling av handlingsprogram/budsjett og større plansaker som kommuneplanen.

NB. Vi legger ut mer om forhandlingene med kommentarer senere.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode