Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Han holdt en av kveldens lengste og mest intense innlegg, der han klart ga uttrykk for sin motstand mot etablering av vinmonopol på Liertoppen. Han ønsket at kommunestyret heller skulle "spille ballen" tilbake til styret for A/S Vinmonopolet.

Og som ventet var både senterpartiet og venstre, representert ved Siri Loe Svere og Nina E. Johnsen klare på at lokalpolitikerne måtte si nei til Liertoppen og ja til Lierbyen og burde benytte seg av sjansen til å bidra til et mer aktiv kommunesentrum. - Vi må tørre å si nei til et pol på Liertoppen,sa Svere og la til: - Vi må is i magan!

Truls Hallingstad,
Uavhengig Folkevalgte sa, blant annet, i sitt lange innlegg og med humor: - Det blir vel som med EU.  Sier vi nei, blir det vel omkamp om noen år. Jeg savner ikke pol i Lier, like lite som jeg savner bjørn og ulv ---

I stedet for en vanlig lokaliseringsdebatt, ble det en debatt om Lierbyens framtid.

- I de tidligere poldebattene har vi vært spitta, hevdet Anita Drevdal, Men nå har vi to (den andre er  Runar Gravdal, red anm.) samla oss om Liertoppen. Som et negativt moment  mente hun at et pol i Lierbyen kan øke biltrafikken i sentrum. Det er ikke det vi ønsker, mente hun og trakk inn andre forslag som "bondens marked" for å gjøre sentrum mer levedyktig.

Motstanderne av pol på Liertoppen var i hele tatt veldig aktive, så etter at nær en tredel av forsamlingen hadde sagt sitt, ante man en spenning i salen like før avstemming. Etter en nøye telling av stemmer, foreslo ordfører Nævestad raskt at det var behov for en pause  --

Høyres parlamentariske Søren F. Zapffe som stemte med flertallet, syntes saken hadde fått en litt for stor dimensjon. - Vinmonopolets betydning for Lierbyen er sterkt overdrevent. Han tror i stedet at andre aktiviteter som kulturhus og et vitensenteret kan skape ny entusiasme i kommunesenteret.


 
Paul Chr Justad (Ap) og varaordfører Siri Loe Svere  (Sp) tapte  begge "polkampen" og hadde mye å snakke om.
Søren F. Zapffe var tilsynlatende rolig etter avstemmingen. Han nøyde seg med et kort innlegg denne gangen --

For ordens skyld, slik fordelte stemmene seg:

Ja til Vinmonopolets søknad om utsalg på Liertoppen: 17 H, 3 Ap, 3 Frp, 2 SV og 1 UF

Fordeling av nei-stemmene var slik
10 Ap, 4 Frp, 2 V,  2 Krf  og 2 H

Liertoppen

5 kommentarer

Tirsdag 11. mars 2008 22:20: Paul Christian Justad
Ja vi tapte polsaken, men vant saken om fradeling av to tomter i Sylling. Jeg håper Liers folkevalgte fortsetter den politikken om fradeling av jord.
Tirsdag 11. mars 2008 22:28: Tom I.
Vant dere den saken fordi Ap-repr. ikke stod fritt?
Tirsdag 11. mars 2008 23:48: Aud Langsyn
Når Loe Svere ber Liers politikere ha is i magen når det gjelder saken om lokalisering av pol, så tar hun i følge gubben feil. I følge ham skal isen være i pjolter'n!
Onsdag 12. mars 2008 14:26: Svada
Ser at Aud Trangsyn fortsetter med sine dumme komentarer. Forøvrig må vil jo gratulere Liertoppen med polet. Dernest så ser jeg at senterleder Ingunn Brekke, ikke har så stor tro på at omsetningen vil øke drastisk. Det blir kanskje slik som det har vært til nå, at vi handler på polet i Drammen og også i Asker eller Sandvika som har mer å tilby enn bare ei lang handlegate med dårlig luft.
Mandag 17. mars 2008 20:47: Egil Berg, Gullaug i Lier
Jeg tror at lokaliseringen av et Vinmonopolutsalg ikke er utslagsgivende for veksten av et tettsted. Hva angår Lierbyen, har den, etter min oppfatning, mistet sitt tettstedspreg etter at jernbanen forsvant for over 30 år siden. Som lekmann syns jeg at reguleringen av Lierbyen virker tilfeldig og planløs og vil ikke gi grunnlag for den utvikling mange politikere ønsker. Jeg er redd at investeringer i sentre og kulturhus ikke vil hjelpe særlig.

Flere saker fra arkivet

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Ikke flertall for Liertoppen?

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at det ikke er klart om det er flertall for Vinmonopol på Liertoppen i Formannskapet.

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Ikke Vinmonopol på Liertoppen

Lier har ikke behov for et nytt Vinmonopolutsalg! Vi har alle kort vei til Drammen og Asker, der det er utsalg. Dersom vi vil ha et utsalg i Lier må det være (...)

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Polåpning i august?

- Vi vil i løpet av april ha en klarere formening om når butikken på Liertoppen kan åpnes, sier Jens Nordahl, rådgiver i A/S Vinmonopolet til Liernett i dag

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Hvem får Posten?

Det er uklart om det blir Vinmonopol i Lierbyen, på Liertoppen eller om det ikke blir noe Vinmonopol i det hele tatt. Samtidig skal postkontorene i Lierbyen (...)

Bilbrann og løs hest på E-18

Det oppsto store trafikale problemer etter at en hest skal ha blitt sluppet løs under en bilbrann ved Liertoppen.

Lierbyen “sentrum” er triste greier

- Banken flytter og Tinas Blomster er konkurs, og fra før er det masse tomme lokaler, fastslår Lier Arbeiderpartis valgkampleder Petter Dreier. - Men ikke noe hjelper hvis ikke folk i Lierbyen selv vil, legger han til.

Dødsulykke ved Liertoppen

En kvinne omkom etter en påkjørsel ved Liertoppen Kjøpesenter i dag tidlig, da det var ekstremt glatt på veiene i bygda.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Pessimisme blant næringsdrivende

- Lierbyen dør ut, sier Ingunn Fuhlendorff, som er en av mange skuffede næringsdrivende etter at det sannsynligvis blir et flertall for Vinmonopol på Liertoppen

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Fikk nok av russebråk i natt

Politiet måtte rykke ut til Liertoppen ved tretiden i natt fordi russen ødela folks nattesøvn.

Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.

Lierbyen har blitt et problembarn. Må Lier ha en by?

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Opprustning i skiltjungelen

Selv om Liertoppen fikk dispensasjon, må kjøpesenteret og andre (her nabo Bauhaus) nøye seg med reduserte bokstavstørrelser inntil videre --

Dieselsøl, tyveri og enda en promilleliung

I løpet av noen timer i dag måtte politiet ta fatt i tre hendelser i Lier. Det var dieselsøl i Drammensfjorden, tyveri fra Liertoppen og en beruset bilfører.

STATOIL I LIERBYEN

Det at Statoil i Lierbyen blir lagt ned fra nyttår er bare trist.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Traff tilhenger som sto på E-18

En bil med tilhenger som sto i høyre kjørefelt på motorveien ved Liertoppen kan ha forårsaket et uhell i ettermiddag.

Polsaken avgjøres tirsdag

Formanskapet vil ha polet til lierbyen - kommunestyret avgjør.

Politiet grep inn overfor råning på Liertoppen

Det var onsdag kveld flere klager på støy fra parkeringsområdet ved kjøpesenteret.

Stordalen overtar Liertoppen

Mye tyder på at Petter Stordalen blir ny eier av Liers eneste kjøpesenter. OPPDATERT kl 15.10

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Liertoppen feirer fødselsdag

I løpet av 25 år har det vært mange glade kjøp og mange bitre nederlag.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

To tyverier i ettermiddag

En lommebok forsvant på Nøste og en mann ble arrestert for tyveri på Liertoppen.

Med bibler til Liertoppen

Kirken i Lier stilte lørdag på Liertoppen for å presentere den flunkende nye oversettelsen av verdens mest solgte bok. Fra venstre sogneprest Solveig Aass Kristiansen og sogneprest Berit Basmo Kvidaland.

Bilbrann ved Liertoppen

Politet er på vei til en bilbrann som ble meldt kl 2016

Stjal kjøtt og dyner

Tre øst-europeere havnet i arresten i kveld etter at de hadde forsynt seg med kjøtt og dyner på Liertoppen.

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

Tverrpolitisk støtte

De avgåtte medlemmene i dyrevernsnemnda i Drammensregionen får nå massiv støtte av de politiske partiene i Lier

Ønsker fortsatt Lierbyen

Vi kan legge noen politiske føringer for Vinmonopolet som er en statlig bedrift, sier Knut Eilert Sørnes som er gruppeleder for Fremskrittspartiet

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtak

Det bli ikke alkoholservering i Syllinghallen.

Det nye kommunestyret

Disse 49 personene vil ta plass i kommunestyret denne høsten

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Hadde show på Liertoppen

Onsdag drepte han ifølge politiet sin kone. Lørdag gikk han rundt i «Star Wars»-kostyme på Liertoppen.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Væpnet aksjon på Liertoppen

- Politiet gjennomførte en væpnet aksjon på Liertoppen Kjøpesenter rett etter stengetid i går kveld, sier operasjonsleder Gro Rundbråten.

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Lierbæra foreløpig dyre, men best?

Disse jentene solgte lierbær i går, men hvilke bær til hvilken pris får du ellers i dag? Liernett har sjekket prisene.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Bestselgere blant bøker i Lier

Boken om Lierbyen "må alle ha". Tirsdag og onsdag selger John Willy Jacobsen og Per Foss boken i Fosskvartalet i Lierbyen.

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Nye fire år for Ulla?

Hvem bør bli Liers ordfører i neste periode? Stem her!

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Baguett- og legotyveri

To østeuropeere stjal i ettermiddag baguetter på Liertoppen. I skiboksen deres fant politiet en mengde lego.

Kommentar til Tutta og Iren

Hei Tutta og Iren. Hyggelig at dere leser Liernettt. Her skal dere få min forklaring på hvorfor det jeg skrev fra valgmøtet på Liertoppen ikke ble som dere forventet eller håpet

På glatte veier med dårlige dekk

To personbiler kolliderte og flere lastebiler sto fast på det glatte føret i formiddagstimene. Bot på 12.000 til nederlandsk trailersjåfør.

Liertoppen bløffer fortsatt

At også markedsførere må holde seg til sannheten, er nokså elementært, men for enkelte blir det av og til fristende å smøre på litt ekstra.

SV fikk smulene

Janicke Solheim markerte SV sterkt som et skole- og kulturparti i forrige periode, men etter forhandlingene med Arbeiderpartiet har hennes parti ingen representanter i det nye tjenesteutvalget som heretter skal behandle skolesakene ---

Et springbrett for mer langsiktig samarbeid

Tirsdag 26. oktober deltok konfliktrådet på et dialogmøte i Gildehallen i Lier, hvor et av målene er å få til et bedre samarbeid med politiet og lensmannskontoret.

Rundjult på Liertoppen

Ble dratt ut av bilen av en fremmed mann og regelrett banket opp

Dette tjente medlemmene av kommunestyret

Hvilket partis representanter bidro mest til felleskassa i 2008?

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.

Delfinansieres med loddsalg

Egeninnsats er en viktig del av forberedelsene til en meningsfylt skolereise.

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Lovende åpning

Hanne Mossefin er fornøyd etter flyttingen av fotobutikken "Mørkerommet" i Bakerikvartalet til nye lokaler i Lierbyen

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

Magre dager på Liertoppen

De selger kalorier, men blir ikke feite av det.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Liungenes julegavekjøp på nye høyder

Julehandelen setter visstnok nye rekorder i Lier, men butikkene i Lierbyen har bare fått tak i noen smuler. Nå lysner det i Bakerikvartalet (bildet).

Litauere tatt på Liertoppen

En foliert bag er kjekt å ha når du vil ta med ubetalte varer forbi butikkenes alarmsystemer.

Vi besøker Liers spisesteder: Liertoppen Grill

Ingen steder i Lier ligger serveringsstedene tettere enn i matrekka på Liertoppen. Vårt besøk på Liertoppen Grill ga full valuta for pengene.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Lier før og nå

"Du fikk ikke pizza på Saga Kafé" het en film som ble vist på sommerutstillingen på Lier Bygdetun for noen år siden. Men hvor lå den en gang så kjente og populære kafeen?

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Råkjøring, rattfyll og brann i natt

Lørdag kveld og natt til søndag måtte politiet ta fatt i både promillekjørere og et fartsfantom, og brannvesenet måtte rykke ut til Delekantbakken.

Snurret rundt og havnet i grøfta

Snø i veibanen, dårlig sikt og glatte veier er en krevende utfordring for mange bilførere. Ikke alle håndterte utfordringene i går.