Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f1398e26c54b8d2d482486e0a9e59c57

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

DEN SOM INTET SÅR, INTET HØSTER...

Søren Falck Zapffe skal ha takk for sin lengre gjennomgang av formalia omkring selskapet Buskerud Kollektivtrafikk gjengitt på Liernett 23.3. Bortsett fra på ett punkt skal jeg ikke trekke noe av den faktiske informasjonen han kommer med i tvil, men så har heller ikke dette noen avgjørende betydning for realitetene i saken.

Formalia er nemlig ikke realpolitikk. Og det er realpolitikk dette dreier seg om, om Liers trafikkbehov blir hørt, akseptert og forstått, eller ikke. Uformelle prosesser omkring beslutningstaking i et styre og en organisasjon, der hvem som er medlemmer, hvem som bidrar, og hvem som faktisk sitter i styret, spiller en reell, om enn ikke alltid formell, rolle. Når Buskerud Fylke sammen med så å si alle andre kommuner danner dette selskapet i FELLESSKAP er det for å dra lasset sammen. Men Lier Kommune har dessverre sendt følgende signaler til Fylket og selskapet Buskerud Kollektivtrafikk: ”Sammen med kun Nore og Uvdal i Buskerud Fylke (Drammen har kun utsatt sitt medlemskap) er vi ikke særlig interessert i hva dere driver med, så vi blir ikke med og vi vil ikke bidra med den relativt beskjedne startkapital som kreves. Det kan andre kommuner betale på våre vegne”

Når styret i selskapet så må foreta prioriteringer og avveiinger sitter ikke bare Lier på gangen uten å være i stand til å bidra med faktaopplysninger om utbyggingsplaner, befolkningsgrunnlag, pendlerforhold og annen info som kan være viktig for vurdering av samferdselsbehovet. Men vi har også demonstrert en isolasjon fra det transportfellesskap som også skal betjene OSS, og sagt at innskudd, deltakelse og beslutninger skal overlatelse til andre. Da blir resultatet for folk i Sylling slik vi nå har sett. Søren Falck Zapffe må ikke få lov til å tåkelegge dette ved oppramsning av masse formalia.

Når det så gjelder det ansvar Søren Falck Zapffe legger på FYLKET, så henger ikke hans fremstilling på greip. For hvis kommunale styrerepresentanter i realiteten ikke kan ha noen innflytelse fra kommunene med seg inn i styret slik Zapffe hardnakket hevder, ja da blir det jo helt urimelig av ham å henvise til at fylkespolitikerne kan bestemme alt. Som om det her fantes en fylkeskommunal instruksjonsmyndighet mot Buskerud Kollektivtrafikks styre, men ingen som helst kommunal innflytelse fra deltakende kommuner inn samme styre ! Tvert i mot skriver Zapffe selv at ”i praksis ( er det) tilnærmet umulig å oppnå en direkte politisk styring av selskapets disposisjoner fra styreplass” Nemlig ! Hvordan kan du da bruke Fylkespolitikere som syndebukker for egne feilslag, Søren?

Om Lier Høyre nå fortsatt skal furte mot Buskerud Fylke må jeg bare minne om at det er Buskerud Høyres samferdselsbudsjett som ble vedtatt for 2012 nå som vi har fått ny fylkesordfører fra nettopp Høyre. Jeg er likevel sikker på at også fylkespolitiker Arne Jørstad fra Lier Høyre sammen med Trond Johansen og undertegnede nå fremover vil gjøre sitt aller ytterste for å skape bedre rutetilbud for folk i øvre Lier. Men vi har fått en mye vanskeligere oppgave enn nødvendig med de stabbesteiner Lier Høyre og Lier FrP har lagt i veien for vårt arbeid. Det tror jeg folk i Lier nå skjønner svært godt.

Mathias B. Dannevig (AP)
Fylkestingsrepresentant Buskerud
Medlem i Hovedutvalget for Samferdsel, Buskerud Fylke

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode