Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

DEN SOM INTET SÅR, INTET HØSTER...

Søren Falck Zapffe skal ha takk for sin lengre gjennomgang av formalia omkring selskapet Buskerud Kollektivtrafikk gjengitt på Liernett 23.3. Bortsett fra på ett punkt skal jeg ikke trekke noe av den faktiske informasjonen han kommer med i tvil, men så har heller ikke dette noen avgjørende betydning for realitetene i saken.

Formalia er nemlig ikke realpolitikk. Og det er realpolitikk dette dreier seg om, om Liers trafikkbehov blir hørt, akseptert og forstått, eller ikke. Uformelle prosesser omkring beslutningstaking i et styre og en organisasjon, der hvem som er medlemmer, hvem som bidrar, og hvem som faktisk sitter i styret, spiller en reell, om enn ikke alltid formell, rolle. Når Buskerud Fylke sammen med så å si alle andre kommuner danner dette selskapet i FELLESSKAP er det for å dra lasset sammen. Men Lier Kommune har dessverre sendt følgende signaler til Fylket og selskapet Buskerud Kollektivtrafikk: ”Sammen med kun Nore og Uvdal i Buskerud Fylke (Drammen har kun utsatt sitt medlemskap) er vi ikke særlig interessert i hva dere driver med, så vi blir ikke med og vi vil ikke bidra med den relativt beskjedne startkapital som kreves. Det kan andre kommuner betale på våre vegne”

Når styret i selskapet så må foreta prioriteringer og avveiinger sitter ikke bare Lier på gangen uten å være i stand til å bidra med faktaopplysninger om utbyggingsplaner, befolkningsgrunnlag, pendlerforhold og annen info som kan være viktig for vurdering av samferdselsbehovet. Men vi har også demonstrert en isolasjon fra det transportfellesskap som også skal betjene OSS, og sagt at innskudd, deltakelse og beslutninger skal overlatelse til andre. Da blir resultatet for folk i Sylling slik vi nå har sett. Søren Falck Zapffe må ikke få lov til å tåkelegge dette ved oppramsning av masse formalia.

Når det så gjelder det ansvar Søren Falck Zapffe legger på FYLKET, så henger ikke hans fremstilling på greip. For hvis kommunale styrerepresentanter i realiteten ikke kan ha noen innflytelse fra kommunene med seg inn i styret slik Zapffe hardnakket hevder, ja da blir det jo helt urimelig av ham å henvise til at fylkespolitikerne kan bestemme alt. Som om det her fantes en fylkeskommunal instruksjonsmyndighet mot Buskerud Kollektivtrafikks styre, men ingen som helst kommunal innflytelse fra deltakende kommuner inn samme styre ! Tvert i mot skriver Zapffe selv at ”i praksis ( er det) tilnærmet umulig å oppnå en direkte politisk styring av selskapets disposisjoner fra styreplass” Nemlig ! Hvordan kan du da bruke Fylkespolitikere som syndebukker for egne feilslag, Søren?

Om Lier Høyre nå fortsatt skal furte mot Buskerud Fylke må jeg bare minne om at det er Buskerud Høyres samferdselsbudsjett som ble vedtatt for 2012 nå som vi har fått ny fylkesordfører fra nettopp Høyre. Jeg er likevel sikker på at også fylkespolitiker Arne Jørstad fra Lier Høyre sammen med Trond Johansen og undertegnede nå fremover vil gjøre sitt aller ytterste for å skape bedre rutetilbud for folk i øvre Lier. Men vi har fått en mye vanskeligere oppgave enn nødvendig med de stabbesteiner Lier Høyre og Lier FrP har lagt i veien for vårt arbeid. Det tror jeg folk i Lier nå skjønner svært godt.

Mathias B. Dannevig (AP)
Fylkestingsrepresentant Buskerud
Medlem i Hovedutvalget for Samferdsel, Buskerud Fylke

Høyre Innlegg Trafikk

Flere saker fra arkivet

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Mot nedleggelser

Liernett har fått en klar pressemelding fra Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Åpner for kollektivtrafikk på anbud

Fylkestinget har åpnet for at kollektivtrafikken i Buskerud skal ut på anbud. Det betyr at operatører kan få bonus når antall passasjerer øker.

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

Lanseres som listetopp

Geir Stave, folkevalgt fra Hurum og leder i Buskerud Venstre, kaster seg inn i kmapen om å bli førstekandidat til Ventres til Stortingsvalget neste år.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Lier Høyre vil rydde opp

Lier Høyre følger opp med blogg på Aktiv Liernett

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Selg ikke arvesølvet til kapitalkreftene og EU!

Norske konsesjonsregler er bedre enn EU regler, skriver Buskerud Nei til EU i sitt innlegg

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

God valgdeltakelse i Lier

Fremmøtet under valget i Lier var høyere enn både Buskerud og resten av landet

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Fullstendig ikke-sosialistisk samling

Fremskrittpartiet deltar igjen på gruppemøtene til Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

Banken blir borte

DnB NOR stenger kontoret i Lierbyen på fredag, og mange er skuffet. Men protester hjelper ikke. - Det skal bare være ett ekspedisjonssted i hver kommune, sier banken, som i sin lokale glanstid hadde både fire og fem filialer strødd utover lierbygda.

24 timers samling for ressurselever i Lier

Det var aktivitetslederkurset i Syllinghallen for skoleungdom fra Lier

Felles ekteskapslov og likhet for loven

Det er på høy tid at prinsippet om likhet for loven gjøres gjeldende også når det kommer til ekteskapet, skriver Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Buskerud i et leserinnlegg til Liernett

Jente i rideulykke

Sendt til Sykehuset Buskerud etter å ha falt av hesten under ridning lørdag ettermiddag

På bolletoppen

- Det er ingen tvil om at folk i Buskerud liker boller

Riksvei, Lierstranda og skole

- Det er svært viktige saksområder for Høyre, sier Arnt Holberg (64), i gang med sin tredje periode som leder av lokallaget

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

36 kroner fra hver liung til Flyktninghjelpen

Bøssebærerne for årets TV-aksjon har vendt hjem og resultatet for årets innsamling er klar.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Meget høyt nivå

Det er styremedlem i Buskerud Musikkråd Tore Stustads vurdering etter Ungdommens kulturmønstring forrige helg i Ål Kulturhus

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Reis smartere, men hvordan?

Det er prisverdig at Buskerudbyen forsøker å forbedre kollektivtrafikken, men det er meningsløst å bruke hundretusener på reklamekampanjer som skaper inntrykk av at forbedringene allerede er på plass og at det nå er opp til de reisende å skjerpe seg.

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Lier blant de gjerrigste i går

Kommunen takker for god innsats, men Lier ble en av landets aller dårligste i gårsdagens TV-aksjon.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Fylkestinget neste år?

Mathias B. Dannevig (62), markant Ap-politiker i Lier, satser på fylkespolitikken neste år -

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

På tide å rydde opp!

Hvem tar ansvar i Liungen? Foreløpig ingen.

Setter arbeidsvilkår i fokus

For 25. året på rad besøker LOs Sommerpatrulje bedrifter i Buskerud hvor det er unge arbeidstakere.

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

UKM -fylkesmønstring 2007

Følg arrangementet på UKMs egen nettside Klikk deg inn her

Hvem mottar drømmestipendet i Buskerud?

5. juni vil 100 barn og unge få hver sin sjekk på 10.000 kroner. Noen av disse talentene vil være fra Buskerud.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Drosjeløyver - hvem er de for?

Ulla Nævestad stiller dette spørsmålet etter forgjeves å ha ventet på drosje, natt til tirsdag 27. juli.

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Flere erstatningskrav for tap av sau

Det er søkt om erstatning for tap av 196 sau tatt av fredet rovvilt i Lier