Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

I starten av valgkampen trodde jeg at Liernett.no hadde bedret kvaliteten sin og skulle bli et interessant debattforum på internett. Som ansvarlig redaktør (Editor-in-Chief) av et internasjonalt medisinsk tidsskrift med stor innflytelse (”impact”) vet jeg mye om betydningen av internett i spredning av informasjon http://www.behavioralandbrainfunctions.com/ For å lykkes er det viktig at en ansvarlig redaktør har personlig integritet, holder seg til sannheten og ikke trykker artikler og innlegg som ikke hoder mål. Det er med forbauselse jeg har fulgt med i eksessene til den tapende fløy i Lier AP i RV23 saken. En ansvarlig redaktør trykker ikke usaklige innlegg med personangrep. Det er også forbausende at den ansvarlige fløyen i Lier Ap ikke har tatt avstand fra eksessene. Om Liernett.no var et kvalitetsorgan med injurierende kraft, burde jeg gått til søksmål.

Ansvarlig redaktør, Rune Elven, røper sin manglende kvalifikasjoner som redaktør av Liernett.no i artikkelen ”Veien mot Utopia”. Du må sette deg inn i sakene og være sannferdig, ellers skader du ditt eget organ.

Elven påstår at det ikke er miljøproblemer på asylmottaket på Lierskogen. Det er både et miljøproblem og et helseproblem at anlegget ikke er tilknyttet offentlig vann og kloakk.. UDI bestrider ikke dette faktum. Det er heller ingen tilfredsstillende veiløsning til området.

Elven skriver: ”Kanskje er professor Sagvolden, nabo til negrene på Lierskogen, den mest ærlige – når han kun snakker om asylsøkerne som en sikkerhetsrisiko?” Jeg har både gjennom mine forskningsprosjekt i Afrika og som internasjonal tillitsperson i Afrika i mer enn 15 år hatt svært gode venner i mange afrikanske land. Det er neppe noen annen politiker i Lier som kjenner Afrika like godt som Søren Falck Zapffe, Aps Bård Strand og meg. Det vil ikke falle inn noen av oss å bruke den rasistiske betegnelsen ”neger”. Mine argumenter har aldri i noe forum eller innlegg vært mot beboerne på asylmottaket, Min kritikk har i alle år gått ut på at Staten ikke har fulgt spillereglene for demokratisk behandling i denne type saker. Her har storsamfunnet brautet seg frem på bekostning av innbyggerne i Lier kommune.

Ett eksempel er at Staten/UDI ikke har gjort noen konsekvensanalyse av å samle denne gruppen på et lite område. Dette innrømmet også Osmundsen fra UDI i en redegjørelse på et kommunestyremøte. Normalt er det en stor sikkerhetsrisiko forbundet med å samle en gruppe med et høyt testosteronnivå på ett sted uten en kompetent ledelse. I perioder har mottaket måtte leie inn eksternt mannskap for å ha kontroll over enkeltpersoner hele døgnet. Det har også vært tilfeller hvor politiet er blitt tilkalt.

Videre er det er ikke korrekt slik Rune Elven skriver ”Noen partier har prøvd seg på å fremstille seg selv som miljøvernere. De samme partiene har de siste tiårene klappet igjennom så mange risikoprosjekter at Lier troner i Norgestoppen på grunnforurensing og at Lierelva er komplett uspiselig, udrikkelig og steinsatt fra nord til sør.” Ingen har kjempet mer for miljøvern på alle fronter for miljøvernsaker enn undertegnede og Aps Sigurd Lein. For meg som verdikonservativ er miljøvern en viktig kampsak. Grunnforurensningene Elven refererer til stammer fra etableringer som ligger flere ti-år tilbake i tiden. Lenge før Lier fikk ordfører fra Høyre. Det er mer korrekt å rette beskyldningene mot Ap og Senterpartiet/Bondepartiet.

Endelig Lier er på topp, ikke på bunn i satsning på skole. Kritikken fra Ap har vært at Høyre er villig til å bruke for mye av kommunens penger på skole.

Det er dumt at Liernett.no viser seg kun å være en amatørmessig blogg, ikke et ansvarlig nettsted for interessante debatter om forhold i Lier.

Kommunestyrevalg

3 kommentarer

Mandag 10. september 2007 00:27: Mathias.B.Dannevig, Leder Lier AP
Valgkampen er nå over. velgerne går til urnene. Derfor skal jeg ikke ta opp de mange politiske tråder Sagvolden legger ut, og som det lett kan nøstes videre i.

Men Liernett har intet å skamme seg over i denne valgkampen. Som et nytt element i politisk kommunikasjon før et valg - der velgerne kan få mere innblikk i ordskifte mellom politiske partier og fakta som ligger bak - har valgdekningen og den åpne redaksjonelle linje ( under forutsetning av fullt navn) vært en stor suksess og seier for demomokratiet .

Politikere kan på nettaviser ikke lengre gjemme seg bak lange trykke-tider før svaret fra opposisjonen kommer på trykk. Det setter store krav til ærlighet og åpenhet mot velgerne. Lyver du, får du det på trykk 5 minutter senere, og ikke en uke etter da alle har glemt hva som var poenget.

Terje Sagvolden har gjordt det til et poeng å beskylde sine motstandere for at de serverer personkarakteristikker og ikke politisk innhold. Som Lier Arbeiderpartis representanter har fått erfare , kaster han her stein når han selv sitter i glasshuset.
For angrepet mot Liernett , der redaksjonen stemples og nedsables som en "blogg" har vel mer karakteristikk enn innhold ? Og kun EN politiker i Lier har forsøkt å gjøre Liernetts valgdekning til en blogg. Nemlig Terje Sagvolden SELV, da han etter hva jeg kan huske ble tatt "in flagranti" / "red handed" ( latin og engelsk for "på fersk gjerning") i å servere et anonymt innlegg der han tydeligvis "by mistake" glemte å fjerne navnet sitt.

Nå får vi la valget gå sin gang og "testosteronet" til Sagvolden roes ned. Om det blir behov for det , skal vi ta en grundigere gjennomgang av de forhold Sagvolden bringer til torgs når tiden er inne.

Redaksjonen i Liernett kan sove godt om natten. Dere har brakt noe nytt og levende inn i det politiske liv i Lier. Det er bra. Ikke la dere bølle vekk av Terje Sagvoldens utbrudd.
Mandag 10. september 2007 07:13: Velger på vandring
Jeg er ikke sikker på at Dannevigs kommentar var det som skulle til for å sikre Ap flertallet i kommunestyret.
Mandag 10. september 2007 12:06: Ketil
Så flott du fikk fortalt hva du har gjort ute i den store verden! Men du imponerte ikke meg med slik skryt. Liernett har gjort en flott jobb med valget.

Flere saker fra arkivet

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Impuls, ny gratisavis i Lier

Men også i Røyken, Drammen og Asker. Avisen har et opplag på 50 000.

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Velkommen til nye Liernett

Velkommen til den tredje versjonen av Liernett. Etter som årene har gått har Internett forandret seg. For å henge med på utviklingen har vi i Liernett forandret både layout, system og organisering. Nå ser du på den tredje versjonen av nettavisa Liernett. Les mer om Liernett og hvem som jobber med prosjektet.

Vinnere av konkurransen

32 har vært med på konkurransen, 5 vinnere vil få hvert sitt gavekort fra DFDS.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Samlende forkjemper

Det sier Runar Gravdal, SV s gruppeleder, om Terje Sagvolden (på bildet) om innsatsen for Lierskogen og liersamfunnet. Liernett presenterer her flere minneord om forskeren og lokalpolitikeren.

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Åpen scene

På åpen scene sist fredag var det mange bra band – det klart beste var Dead Sheriff fra Drammen. Over hundre tilskuere hadde kommet seg på konsert.

- Opplevd sjikane flere ganger

Flere politikere har opplevd å bli hetset på det groveste på internett. Ordfører Ulla Nævestad sier at hun har opplevd sjikane flere ganger.

Ny redaktør av Liernett

Fra 1. mars har Svend Asbjørn Sylling tatt over redaktøransvaret for nettavisen Liernett.

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

1. divisjon, kvinner

Liungen det mest offensive laget

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Lier Høyre vil rydde opp

Lier Høyre følger opp med blogg på Aktiv Liernett

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Betraktninger om amatørkultur, amatørpolitikere og amatørjournalister

Debatten raser på Liernett, en fin anledning til å hente fram kanonene og skyte en spurv til jorden, skriver Rune Elven i sitt leserinnlegg

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Utrenskninger før salg

Mye tyder på at Mecom-avisene og dermed også Drammens Tidende og Lierposten, blir solgt til A-pressen

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

En fortid vi helst ikke snakker om

Er krigsårene 1940-45 den egentlige hindringen for fortsettelsen av Liers historie?

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Grønne Lier?

Vi tar debatten

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Brann på Lier ventemottak

Ventemottaket for avviste asylsøkere på Lierskogen stod i brann natt til onsdag.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Liernett: Over 1000 tilhengere på Facebook

- Så vidt jeg vet er vår Facebook-side den eneste i Lier med over 1000 tilhengere, sier Liernetts redaktør og daglige leder Svend Asbjørn Sylling.

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Trengte Lier en nettavis?

Nettavisen Liernett avvikles ved utgangen av 2012.

Kunnskapsrik og optimistisk

Det er bare to av de mange honnørord om forskeren og lokalpolitikeren Terje Sagvolden. Hans bortgang har vakt stor sorg hos alle som kjente han i Lier.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Hardt rammet av tenk-om-trollet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Best til å bekjempe fattigdom

St Hallvard Videregående skole gikk av med en soleklar fylkesseier med gruppen "A.K.E. Improvement" i den landsomfattende skoleturneringen Utviklingsinvestoren

Liernett - fra 1.0 til 4.0

Nettavisen du nå leser er Liernett 4.0. Fra Liernett 1.0 til Liernett 3.0 skjedde det store endringer på flere områder, mens det ved overgangen til 4.0 i 2009 knapt var endringer som var synlige for den vanlige leser.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Priskveld på Haugestad

I dempet belysning og med prisvinnernes familier godt representert i salen delte ordfører Ulla Nævestad torsdag kveld ut Liers to gjeveste priser, Kulturprisen og Haugestadstipendet.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Lier før og nå

På Lierstranda har alt og intet skjedd det siste hundreåret.

Liermann har skrevet Norges beste bok

Gert Nygårdshaug fra Lier har i følge en folkejury skrevet Norges beste bok

Canada vs. Kanada

Den kanadiske ambassaden i Oslo ønsker informasjon fra Lier Historielag om stedet Kanada i Lier. Noen som har noe å bidra med?

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Optimistene har ansvaret

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug, medlem av kommunestyret og formannskapet

Liungen lekte seg

Etter hvert som målene rant inn på Liungen-banen ble det hele en lek for bygdas fotballstolthet nummer en. – Det er artig å få igjen for innsatsen, sa en av kampens profiler, tremålscorer, Hanne Teigstad.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Selg ikke arvesølvet til kapitalkreftene og EU!

Norske konsesjonsregler er bedre enn EU regler, skriver Buskerud Nei til EU i sitt innlegg

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Nyhetsbildet i førjulstiden

Statsministeren befinner seg for anledningen på svært tykk is, julehandlende landsmenn sklir omkring på glatte gater i desembermørket, og kommunestyret (bildet) har hatt møte.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Fem år og like langt?

Liernett så dagens lys for fem år siden. Nå er det nok med nettavis.

Ukens petit: Ny vår!

Det er heldigvis noe som bare blir bedre og bedre med årene! Det er evnen til å være ydmyk overfor årstidene, som like trofast kommer oss i møte år etter år

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Sunn mat ved E-18

Den nyåpnete Marchè Bistro Lier Nord garanterer fersk tilberedt mat for både liunger og veifarende langs E-18 ---

Hvilken avis suger mest?

Vi har testet vitenskapelig

Lierhistoria bit for bit – pensum for liunger

Det fins en evighetsmaskin et sted i Lier, antakelig på Vestsida. Det er jeg overbevist om etter å ha lest årboka til Lier historielag

Jan Terjes geografinøtter

Vår petitskribent Jan Terje Nilsen har sansen for faktakunnskap, og utfordrer her Liernetts lesere med 12 geografiske spørsmål

Buskapen på ventemottaket

Ventemottaket på Lierskogen utarbeider nye hjemmesider. Sidene inneholder flere rasistiske bemerkninger.

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

Lierelva over sine bredder

Broen over Åmotveien ble for lav for de store vannmassene tirsdag kveld. Se bilder og video på Liernett.

"Unyttig kunnskap"

- Begrepet kunnskap har fulgt meg. Å kunne noe som ingen andre vet er fascinerende, skriver Jan Terje Nilsen i ukens petit

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Drømmen

Niendeklassingene ved Lierbyen skole imponerte medelever, foreldre og sambygdinger

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?