Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 06d9eb95240358c224c9d93cf747d785

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Lier kommune er en kommune med stor vekst. Lier Sp mener denne veksten er ukontrollert, og at vi vil få store utfordringer i forhold til de kommunale tjenestene, som skole og omsorg.

Administrasjonen bruker kommuneplanen som retningsgiver når de utarbeider forslag til vedtak til de politiske utvalgene. Dessverre har det vist seg alt for ofte at mange politikere ikke tar hensyn til den vedtatte kommuneplanen, og øker antall boliger utover det administrasjonen foreslår. Enkelte partier i Lier godkjenner søknader om omdisponeringer og fradelinger til boligformål over en lav sko. Overraskelsen var derfor ikke stor da Lier AP og Lier Frp i siste kommunestyremøte flagget at de ønsket å utøve en mer liberal holdning til boligutbygging i Lier den kommende perioden.

I planprogrammet til kommuneplanen har det kommet inn 4 A4- sider med innspill som går på omdisponeringer av landbruksområder – dyrka jord og skogområder til boligformål. 1387 dekar LNF-område ønskes omdisponert, 720 dekar skog og 12 søknader er uten oppgitt areal.

Vi har forståelse for det økonomiske aspektet i dette. Salget av boligtomter kan brukes til å styrke gårdsdrifta eller annen næring, men vi er bekymret for at denne hurtige utviklingen kan føre til at Grønne Lier vil forsvinne på lang sikt.

Statistikk og prognoser forteller oss at det vil bli et enormt behov for eldreboliger og omsorgsboliger om noen år. Vi burde nå sette av midler til å få full dekning på dette området istedenfor å bygge ut skolene og barnehagene, som et resultat av den pågående veksten. De som etablerer seg i Lier, er som regel i etableringsfasen, og den veksten vi ønsker på boliger burde vi derfor legge til de skolekretsene som trenger flere elever.

Vi sa det ved forrige kommunevalg og vi gjentar det denne gangen: det vil være en utrolig egoistisk handling av vår generasjon å ”bruke opp” Liers ressurser nå og ikke la de som kommer etter oss få muligheten til å glede seg over denne vakre, grønne landbruksbygda, ”oasen mellom Oslo og Drammen.”

Kirsti Marie Lager Lyngås
Leder Lier Senterparti
Lier Sps 2.kandidat til kommunevalget

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode