Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Det grunnleggende behovet.
Jeg mener det er feil å hevde at Lier trenger et nytt kulturhus med en storsal med plass til 450 publikummere. Jeg har siden 1997 vært med å sette opp 12 lokalrevyer, flere barneforestillinger, samarbeidsprosjekter mellom Lier Janitsjar og Lierskovens dramathiiske Selskab og et par kabareter. Ikke på en eneste av disse har publikumsantallet oversteget 200 på en forestilling.
Vi har spilt i Lierskogen samfunnshus, Lierbyen skole, aulaen på Sankt Hallvard vgs, Borgstad og Haugestad. Både Lierskogen samfunnshus, Borgstad og Haugestad har hatt OK sceneløsninger, mens Lierbyen skole og aulaen har medført at vi har måttet bygge scener med sceneelementer fra Tranbyhallen og Lierbyen skole. Og selvfølgelig har vi måttet improvisere lyd- og lysløsninger de fleste steder, med unntak av på Lierskogen samfunnshus hvor vi over tid har fått til lysoppheng og uttrekkscene med mulighet for fall-lem blant annet. Jeg skal ikke legge skjul på at det hadde vært deilig å slippe denne sjauinga, men den er ikke mer krevende enn at den er overkommelig, i hvert fall når jeg tenker på hvor mye vi sparer. Og ikke minst ved at vi har hatt muligheten til å ha kafeteriasalget selv. I et nytt kulturhus vil denne store inntektskilden falle bort.

Kulturarenaer andre steder i Lier.
Jeg har i et annet innlegg her på Liernett pekt på alle de gode kulturarenaene som fins rundt omkring, i form av samfunnshus, kirker, menighetshus og ikke minst utendørs; særlig amfiet på bygdetunet og det nye Rådhusamfiet. Videre har de driftige arrangørene i Sylling vist at det kan skapes store kulturopplevelser både gjennom juvvandring og i jordbæråkeren!
Og hva med disse kulturarenaene dersom et kulturhus overtar alle kulturarrangementene? Det er ikke ett samfunnshus som vil overleve! Og det er det sikkert en del mennesker som ikke bryr seg om, men jeg syns at det er feil vi skal kaste vrak på generasjoners dugnadsånd i de mange grendelagene rundt om i kommunen.

Hegg gamle skole skal selges og rives.
Nærmest i en bisetning i innstillingen kommer det fram at Hegg gamle skole skal rives. Nå står det selvfølgelig ikke det. Det står at den skal selges til en pris av mellom 5 – 7 millioner, og at det ville koste minst 8 millioner å rehabilitere bygningen til akseptabel stand. Er det noen som tviler på skolen og sidebygningens skjebne? Det er ingen som vil betale 13 – 15 millioner kroner for bygningene og for å sette disse i stand, det er tomten som kan være verdt de 5 – 7 millionene administrasjonen regner med, og som de så enkelt inkorporerer i et kulturhusbudsjett. Det kan vel tenkes at våre politikere kanskje ville bruke disse pengene på noe annet dersom de kom inn i kommunekassa?

OPS.
OPS står for Offentlig/Privat Samarbeide. Sjøl pleier jeg å si OPS, gjerne fulgt av et sann når jeg holder på å gjøre noe feil. Jeg blir alltid litt skeptisk når noen påstår at noe er nesten for godt til å være sant. Og når en klokke- eller teppeselger på feriemålet forteller meg at dette er mitt livs sjanse, og at den sjansen aldri kommer tilbake, da pleier jeg å ta beina fatt, omtrent som da banken for fire måneder anbefalte meg å sette sparepengene inn i aksjefonds! Så vidt jeg kan forstå så fungerer et OPS slik: En byggherre setter opp bygget, kommunen inngår en uoppsigelig leiekontrakt på 20 – 25 år til en avtalt pris for den delen av huset de leier. Leieprisen vil anslagsvis være 7,5 % av byggeprisen pr. år. I dette tilfelle 7,5 millioner kroner. Om beløpet skal indeksreguleres er jeg usikker på, men usannsynlig er det vel ikke. Videre avstår kommunen vederlagsfritt tomt til den såkalte kulturaksen og bruker dessuten mesteparten av fortjenesten av salget av Hegg gamle skole på samme formålet. Og de nesten 2 000 kvm i bygget som ikke kommunen skal benytte og som får en større utleieverdi gjennom oppussing av fellesarealer og funksjonalitet og beliggenhet, hvem får gleden av den verdistigningen?
I tillegg skal kommunen betale driftsutgifter på de virksomhetene de flytter til bygget. I tillegg kommer driften av selve kulturhuset. Dette har administrasjonen anslått til to årsverk, men dette er vel litt snaut når huset er beregnet å være åpent 12 timer i døgnet 7 dager i uken?

Kolbotn – Lierbyen.
Konsulent Nils Gunnerud som er leder for Kolbotns kulturhus Kolben, har vært meget sentral i utarbeidelsen av kulturhusprosjektet og har i stor grad overført tall og erfaringer fra Kolbotn til Lier. Men la meg minne om at Kolbotn kommune er en liten kommune på bare 36 kvadratkilometer og med et godt definert sentrum med en mengde butikker og sågar et vinmonopol før kulturhuset ble reist. Lier er åtte ganger så stort og består av en rekke mindre grendelag spredt utover hele kommunen. Det blir derfor feil å sammenligne disse to kommunene.

Hva gjør vi?
Vi gjør som forfedrene våre alltid gjorde. Vi ser om vi har bygninger som er tjenlige til det ønskede formålet, før vi eventuelt river ned og bygger nytt.
Kulturskolen og voksenopplæringa kan helt sikkert få plass i det nye Stoppen/Høvik-anlegget; vinkelbygget ved meieriet kan bli et supert ungdomshus, Hegg gamle skole kan pusses opp og bli en flott sted for samlokalisering av kommunale kontorer; og ikke minst kan vi satse på vedlikehold og drift av de arnestedene vi i dag har rundt om i bygda for den ”kortreiste” kulturen!
De 2 millionene som kommunen ønsker å bruke på en videre utredning av et OPS, og som er avsatt i Lierbyenprosjektet, kommer sikkert godt til nytte til å avhjelpe kuttene som er foreslått i Handlingsprogrammet 2009 – 12 innenfor omsorgssektoren.

Kulturhus

1 kommentar

Lørdag 8. november 2008 10:58: Bestefar Svein
Flott Håvard Rype. Akkurat som jeg skulle ha skrevet det selv. Du formulerer det bare bedre.
Jeg er med på forskjellige aktiviteter i Lierbyen området. Vel er det mest eldre, men de bør vel også høres. Av disse er det få som ivrer for et stort kulturhus. Det de eldre i Lierbyen området mangler, er et eldresenter. Lierbyen Vel har også hevdet sitt syn i Lierposten. De mener at gamle Hegg skole området må bevares og beholdes av kommunen.
Her kan gamle Hegg skole bevares og brukes som i dag, som et ungdommens hus. De tall som kastes ut av kulturetaten og rådmannen vedrørende sum på rehabilitering er vel heller tvilsomme.
I et nytt kulturhus vil ungdommen, måtte innrette seg etter helt andre støy- åpnings og lukningsvedtekter, enn det de har i dag. De kan heller ikke selv ha en åpen kafe med de inntekter de her har hatt, men derimot måtte betale ekstra dyrt for leie av lokaler. Ved å rive uthusbygningen på tomta, kan det her bygges på sikt, et flerbrukshus/eldresenter
i mye mindre målestokk, enn det store kultuhuset som kulturrådet går inn for. 160 millioner på 20 år, som kommunen må forplikte seg til her, er uhørt mye penger. Den gamle skoletomta eier jo kommunen og det må være mulig også her og samarbeide med private investorer. Her er det bra med parkeringsplasser, bak bygningen. For eldre i Lierbyen området ligger den sentralt til og her kan også settes ut benker og beplantes med busker og trær.

De aktiviteter som ligger under kulturrådet, vil vel i det nye kulturhuset måtte belate leie for lokaler. Kommunen leier neppe ut gratis. Noen av kommunens leieutgifter vil jo bli overført til leietagere. Dette kan fort bli dyrt og hvor lenge vil f.eks foreldre finne seg i det. Fra f.eks Øverskogen eller Lierskogen vil det jo bli mye bil kjøring ned til Lierbyen. Vil ikke dette på sikt bli en belastning slik at de etter et år, finner ut at de heller vil være i sitt nærområde. Kort vei, og lavere leie av lokaler. Da sitter plutselig kommunen med lokaler de ikke får leiet ut. Hva da, i de neste 19 år?
Konsertlokale til 400 personer må også leies av kommunen. Hva om det kommer kun 100. Hvem skal bealte underskuddet?

Flere saker fra arkivet

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Oppskrift på god bygdekultur

Nye generasjoner gleder seg over livet på Øverskauen. Øverskogendagen ble en fin opplevelse på pinseaften --

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Lier-rektor får ikke erstatning

Kommunen innrømmer og beklager feil, men nekter å betale erstatning.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Sjåstad havner i bakleksa

- Lier kommune ødelegger et samlingssted ved å avslutte avtalen med Sjåstad Samfunnshus, skriver Dag-Frode Gulsrud og ber folk protestere.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Glade for lite snø

Etter å ha overskredet budsjettet for brøyting i fjor, sparer Lier kommune store beløp på en snøfattig vinter i år

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Energi til gunstig pris

- Vi håper anlegget vil være inntjent i løpet av ti år, sier sivilingeniør Erik Nilssen i Bioenergi AS om utbyggingen av varmesentral og fjernvarmenett i Lierbyen.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.