Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 164cbee814fb3ba5b501ecfe09236ee4

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Onsdag skal Tjenesteutvalget ta stilling til om Lier skal gå inn for kulturhus i Lierbyen. Saken gjelder i første omgang plassering og oppstart av en OPS-prosess (Offentlig / privat samarbeid). Rådmannen forslag til vedtak går ut på at kommunen skal sette i gang denne prosessen.

I forslaget til vedtak inngår følgende:

Rådmannen utarbeider konkurransegrunnlag for et OPS for bygging og teknisk drift av et kulturhus i Lierbyen.

Kostnadene fram til bygg og anlegg anslås til 1,5 mill til 2 millioner, forutsettes finansiert over prosjekt Lierbyen.

Opsjonsavtalen for kjøp av Meierigården med eksisterende bygninger og nødvendig grunn forutsettes inngått med dagens eiere før prosjektet videreføres. Opsjonsavtalen vedlagt kjøpsavtalen inngås av kommunen på vegne av fremtidige OPS - leverandører.

Konkurransegrunnlaget og oppdaterte kostnadsestimater for kommunes merkostnader for leie og drift av kultur av kulturhuset legges fram for politisk behandling før utøysning av OPS - konkurranse.

Bred medvirkning sikres under utarbeidelse av konkurransegrunnlaget fram til vedtak om konkurranselysning.

Prinsippvedtaket fra i fjor 

Kommunestyret vedtok i 2007 dette med hensyn til lokaler fot kulturaktiviteter og kulturopplevelser i Lier”: ”Allsidig, fleksibelt og samordnet kulturaktivitetshus i Lierbyen, der samlokalisering av kommunes kulturvirksomheter inngår ansees som et spennende alternativ. Rådmannen bes legge fram en egen sak der plassering, skisseprogram, ansvarsforhold og økonomiske forutsetninger kan avklares.     

Innenfor rammen av en OPS – avtale og etter invitasjon til lokalt kulturliv om å delta i prosessen Det forutsettes legges i tilknytning til Meierigården, sentralt plassert i kulturaksen mellom Rådhuset og Haugestad. Det er ideelt i forhold til dannelse av en sentrumskjerne med et bredt aktivitetstilbud som en levende og sentral møteplass i Lierbyen.

 

Som kjent ble det holdt et åpent møte med representanter fra de frivillige organisasjonene og kommune i september. Etter det har debatten vært åpen og frisk blant annet på Liernett.

 

Les mer om denne saken og andre saker på www.lier.kommune.no

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 6. november 2008 13:48: Liung
Vil det bli nok penger til både kulturhus og allerede eksisterende kulturtiltak når kommunens utgifter skal kuttes til beinet?

Jeg sier nei til kulturhus hvis ikke kommunestyret garanterer at kulturhuset ikke fortrenger andre poster på kulturbudsjettet.
Torsdag 6. november 2008 14:16: Er det mulig?
Menigshetshuset mister senioruniversitetet!
Det blir foreslått at kulturminnedagen skal tas fra bygdetunet og flyttes til kulturhuset. Likeså at senioruniversitetet skal flyttes fra Frogner meningshetshus for å fylle det nye huset. Hvor gjennomtenkt er dette?
Torsdag 6. november 2008 14:57: Realist
Enig med Liung.
Hvordan skal kommunen unngå å kutte i andre kulturtiltak, når de her skal bruke 5-8 mill. i året.
Hva om det blir så dyrt at ingen kan leie. For gratis blir det neppe.Skal kommunen da gå inn og dekke også dette, Hva med underskudd på en forestilling. Hvem skal dekke dette. Jeg tror korpsforeldre vil måtte jobbe seg i hjel med dugnader, bare for å dekke leieinntekter og hva med rydding etter forestillinger, øvelser? Vil virkelig ungdommen flytte inn i store kulturhuset med sitt rockeverksted?
Tvilsomt om de her får lov til å styre seg selv. Her må de vel også rydde etter seg før de drar?
Misunner ikke kommunestyret som skal ta stilling til dette. Galt blir det uansett.
Torsdag 6. november 2008 17:33: Anne
Dette kommer til å koste oss dyr!
Vi vet egentlig allerede at det ikke blir penger i kulturbudsjettet til mer enn drift av kulturhuset fremover.
Det er dessuten feil å skulle materialisere kulturen til en vare som bare skal kunne kjøpes i en bestemt bygning i kommunen.
Slik blir kulturen statisk og bundet, og ikke dynamisk og fleksibel som den skal være.
Torsdag 6. november 2008 23:12: Tone E Svendsen, Lier Ap
Om OPS!
Mange tror at OPS er et simsalabim hva gjelder økonomien i prosjektet. Til det vil jeg poengtere at OPS bare gir en annen form for betalingsprofil enn om kommunen investerer selv. Faktum er at Lier kommune forutsettes som kontrakspartner for eier/utbygger. Og en uoppsigelig avtale på 20 år for kommunen bør vurderes/håndteres med like stor edruelighet som en stor egeninvestering. Totalt sett kan det hende at kommunen etter endt kontraktstid har betalt mer for bygget enn om det ble oppført av kommunen, og da i tillegg uten å oppnå eierskap.
Fredag 7. november 2008 12:25: Forundret
Lier bygdetun har fått årets bevaringspris står det i DT i dag. Gratulerer alle dugnadsfolk og øvrige støttespillere!

Er det ikke rart at mens kommunen skrur igjen krana til bygdas fremste kultursenter, spruter millionene ut til et kulturhus ingen har tatt en seriøs vurdering av behovet for.
Fredag 7. november 2008 14:05: Tilskuer
Her sitter det fem stykker i et kulturråd, og alle er vel også fra korps/musikk/teatersiden og fabler om et kulturhus. Så biter kulturpersonligheter i kommunen på og bruker millioner på å tegne og å utrede for disse aktiviteter som vel er i mindretall i befolkningen. Kanskje mener jeg dette fordi jeg også kun hører, men ikke deltar. Men er ikke det de fleste gjør. Drammen flommer over av kultur, og de fleste kan vel bli mettet der. Bruk heller noen av de millionene som det koster i leie og gjør i stand Hegg gamle skole. Et bedre ungdommens hus, kan vi ikke få.Usjenert og romslig.

Et kulturhus som først og fremst skal dereie seg om disse mennesker interesse. Hva med oss som ikke er deltakere i denne type kultur, men som kun kjøper biletter og er tilskuere. Dernest at vi har helt andre kulturinteresser. Det kan være motorsport, skyting, Lier bygdetun, speidern osv.
Tirsdag 11. november 2008 08:11: Leve Lierbyen
Hvordan kan noen si at kulturhuset vil koste 100 millioner når det ikke er innhenta noe anbud og ingen helt vet hvordan huset skal være?

Kan vi bruke fasiten fra Tromsø-OL og regne med at bygget blir dobbelt så dyrt som forslagsstillerne påstår?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode