Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: e27ad6048be4b555db6753a377d552ab

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Debatten som i den senere tid har versert i lokalpressen har i en del tilfeller vært preget av påstander, holdninger og meninger  hvor fakta ikke alltid har vært til stede.  Det er en viktig debatt som nå skjer i forkant av kommunestyrebehandlingen og det er positivt at engasjementet er stort både  fra tilhengere og motstandere.

Når den endelige beslutning skal tas vil det være avgjørende at informasjonen både i omfang og kvalitet gir et mest mulig korrekt bilde av saken slik at vedtaket, enten det går i den ene eller annen retning, i størst mulig grad er basert på dokumenterte opplysninger.

Det vil alltid være forhold rundt et slikt prosjekt hvor det ikke finnes en fasit, men det må i hvert fall være riktig at det som finnes av faktaopplysninger kommer fram og bidrar til at debatten kommer på et riktig spor.

Det har vært stilt spørsmål om kulturhuset vil bli benyttet av det lokale kulturlivet, om det vil bli for kostbart og bruke, og om det er tilrettelagt for lokalkultur.

Lier kulturråd, som representerer det lokale kulturliv i Lier, har vært med i prosessen fra første dag og har sammen med kulturfaglig konsulent bidratt til at nettopp det lokale kulturliv skal få fremtidsrettede og velegnede lokaler.

Hva koster det å bruke?

Det har fra enkelte hold vært hevdet at kulturhuset blir uforholdsmessig kostbart å benytte, spesielt for amatørkulturen. Når det gjelder økonomi framgår det av saksmaterialet  at  grunnprisen for leie av den store salen for amatørkulturlivet vil bli på  kr. 4000 per døgn. Lys og lydutstyr ut over  basisutstyret som er tilgjengelig  kommer i tillegg.  Dette også til beskjedne priser. Dette betyr at fleksibiliteten blir stor som gjør at  de leietakere som ikke trenger noe utstyr eller som kun trenger basisutstyret får et svært konkurransedyktig tilbud.  De som har behov for noe mer kan velge innleid utstyr av ulikt omfang, og betale for dette.  I dag har man intet valg, da gymnastikksaler og grendehus har svært begrenset utstyr.

Til sammenligning beregner Asker kulturhus (hvor Tranby skolekorps må holde sin jubileumskonsert i år) kr.  1050 per time for lokale kulturorganisasjoner, og kr. 1600 per time for andre. Lyd og lys kommer i tillegg. Drammen Teater beregner seg  kr. 26.500 per forestilling inklusive normalt behov for  lys og lyd.  Lier kammerkor ble belastet kr. 85.000 for to forestillinger inkl. prøver i forbindelse med sin konsert i 2010.

Et mangfoldig hus - flerbrukshus

Huset skal dessuten tilby lokaler til mer enn det lokale kulturliv. Her skal det være plass til både kulturskole, musikkverksted, bibliotek, frivilligsentral og andre flerbrukslokaler som bygdas befolkning kan få glede av, både barn, unge, voksne og pensjonister ,både foreningsliv og næringsliv. Et riktig flerbrukshus med aktivitetsmuligheter for alle.

Noen av disse brukerne har lokaler i dag som fungerer noenlunde,  noen har  særdeles lite tilfredsstillende lokaler og noen har lokaler som i beste fall er tidsbegrenset.  Det er sikkert mulig å finne egnede lokaler til disse i fremtiden, men uten samlokalisering mister vi mye da et slikt sentralt anlegg vil kunne bidra til at bånd knyttes mellom de ulike brukerne og skape synergier. Erfaringsmessig  bidrar dette  til økt interesse og aktivitet fra både brukere og publikum. Dette er viktig for utviklingen av kulturlivet i kommunen.

Lier kulturråd ser derfor med bekymring på den utvikling prosjektet har fått.

Den politiske behandlingen

Det var med stor iver og entusiasme kulturrådet meldte seg på i prosessen basert på at et betydelig flertall i kommunestyret i 2009 ønsket å utrede et kulturhus i Lierbyen basert på klare definerte krav. (ref. vedtak i kommunestyret)

Vi tok for gitt at  våre folkevalgte ønsket dette huset så fremt det ferdige utredede prosjektet tilfredsstilte kravene. Prosessen som ble igangsatt var ressurskrevende både økonomisk og praktisk med betydelig innsats fra både kommunens egne ansatte, innleide konsulenter og ikke minst fra det frivillige kulturliv.

Når da enkelte politikere og partier snur midt i prosessen slik at det i dag er usikkert om det blir noe kulturhus, føles dette ganske frustrerende. Spesielt når prosjektet ligger innfor rammen av det et solid flertall vedtok  opprinnelig.

Et kulturhus er et stort og viktig prosjekt for kommunen , et bygg som skal prege kommunen i mange titalls år framover.  Det hadde fortjent en bedre håndtering fra politikernes side!

Vi tror det prosjektet som nå foreligger kan bidra til øket aktivitet og gi muligheter for nye og spennende samarbeidsformer og prosjekter i Lier. Vi tror også at kulturhuset kan bli en interessant arena for arrangementer som i dag legges til Drammen, Sandvika og Asker.

Hvis kommunestyret sier nei den 8. mars, betyr det at Lier kommune går glipp av en enestående mulighet til å skaffe Liers befolkning et tidsmessig bygg som vil skape ytterligere aktivitet og engasjement for både barn, ungdom og voksne i mange tiår fremover -  i Lier! Denne muligheten tror vi ikke kommer igjen med det første.

Vi venter i spenning på vedtaket 8. mars.

Lier kulturråd

Hege Tollefsen, Turid Mathiesen, Roar Kristensen, Are Ølberg, Leif Vinge

Forrige artikkel:Ny leder i Lier ApNeste artikkel:Hull i hull
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 25. februar 2011 08:21: Tom I.
Lier kammerkor i Drammens Teater, to forestillinger, kr 85 000.
Får vi dette inn i Lier kulturhus, og koret vil betale like mye som de gjør i Drammen, har vi dekket inn 1 % av det vi trenger per år.
Regner med at de 99 andre korene og korpsene i Lier også tar sin del av kaka, slik at belegget blir godt nok året gjennom

Og er vi heldige kan vi kanskje få Tranby skolekorps til å holde jubileumskonsert årlig.

Rent økonomisk ser det altså ikke så mørkt ut likevel.
Fredag 25. februar 2011 10:30: Liung 3
Ren propaganda.fra kulturrådet.
Hvorfor kunne ikke aulaen i den nye Høvik skole brukes.
Fredag 25. februar 2011 11:15: Per T. Olsen
Det kan virke som verken Tom eller Liung 3 har satt seg spesielt godt inn i denne saken. Kulturrådet har kun presentert faktiske utgifter som det kostet å sette opp 2 forestillinger i Drammens teater til sammenlikning med hva leien vil bli i det nye kulturhuset.
Det er heller ikke kulturlivet selv som skal dekke driftskortnadene på 6 millioner årlig, men som det står i saksdokumentene bidra med ca. 500.000,-
Hva gjelder Høvik skole ble kulturlivet i Lier forespurt og tatt med i planarbeidet i tilknytning til utforming, men på et så sent tidspunkt at en man i praksis ikke hadde mulighet til å endre på planene. Både akustisk sett og scenemessig er Høvik skole fått en fin aula og forsamlingsrom, men det er laaaangt fra dette og til hva som det er snakk om i et kulturhus. Kombinasjonen av skole og flerbrukshus er heller ikke ideell på grunn av bruken både på dagtid og kveldstid. En slik løsning vil man i svært liten grad finn i noen kommuner i Norge i dag. Det er en grunn til det!
Søndag 27. februar 2011 13:57: Ane Kristin Haraldsen, Høvik og Lier Skolekorps
Høvik skole egner seg dessverre lite til konserter med orkester eller korps. Hvordan det fungerer for kor kan ikke jeg uttale meg om. Akkustisk sett er torget uegnet for konserter, men fra skolekorpset sin side har vi ikke mange alternativer. Lyden blir gromsete og sakral pga av torgets utforming. Det mest tragiske med Torget er den misforståtte kunsten som er en steinsøyle som ødelegger hele romutforming med hensyn på konserter. Det finnes ikke lys til konserter, ei heller lysoppheng. Det er store vinuder som ikke kan tildekkes på noe vis. Torget på Høvik skole er dessverre ingen alternativ til konsertsal, noe vi hadde håpet på i utgangspunktet.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode