Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 32b2dac6a9097ce85ca199b85328e75d

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

- I avstemmingen stemte 26 for og 11 mot. I alt 24 deltok i debatten som varte nær tre timer, sier Røssum. Kommunens økonomiske situasjon er hovedbegrunnelsen for at partiet ikke ønsker å gå inn for byggingen.

Knut I. Ølberg, en kommunestyrerepresentantene for Arbeiderpartiet, er svært skuffet over beslutningen.
– Det er lite visjonært og synes det tenkes for snevert. Nå har denne regjeringen gått ut og anbefalt OPS-løsningen, i forbindelse med etablering av flere sykehjem, nettopp for å finansiere dette på en fornuftig måte. Her kommer det helt sikkert flere milliarder til kommunene, så jeg er ikke bekymret for nok penger til sykehjem, for dette er også svært viktig, sier Ølberg. Som aktiv i Stedutvikling Lierbyen over flere år, synes han det er trist at man sier nei til et kulturhuset nå..

Han er ikke enig i at økonomien er avgjørende alene. - Utgiftene til Kulturhuset utgjør seks promiller av kommunebudsjettet, og med Lier kommunes gode økonomiske stilling sett i forhold til kommunens kostra-tall, ville dette ikke være noe problem. Det er mer bekymringsfullt at Liers kulturbudsjett ligger langt under hva andre sammenlignbare kommuner bruker til kultur. Kulturhuset ville kostet Lier kommune ca. 250 kroner i året pr. innbygger, og ville ikke belaste nåværende kulturbudsjett.
Han er også skuffet at ikke alle kommunestyrerepresentantene møtte på medlemsmøtet mandag kveld.

Ølberg mener at det ville vært flertall i kommunestyret for bygging av kulturhus hvis Ap-representantene hadde vært fristilt.

Liernett antar han sikter til 17 H, 2 V, 5 Ap og minst 1 Krf, totalt 25 representanter som er for bygging av kulturhuset.

Diktering av myndige mennesker

Hvis resultatet av AP sin diktering av myndige mennesker blir et nei til en bærekraftig satsning på frivillighet, kultur, identitet og forebyggende arbeid, kommer jeg til å gråte meg i søvn på kvinnedagen. Mange av oss har tro på at tilrettelegging for positiv adferd gir oss engasjerte og myndige borgere som igjen reduserer behovet for reparasjon og brannslukking. Jeg er samfunnsengasjert, fordi jeg har tro på at den enkelte kan bidra til det lille som utgjør forskjellen. Jeg tror at vi må bry oss mer om barn og unge, et flerbrukshus i Lierbyen med aktiviteter for alle generasjoner vil være utelukkende positivt for et samfunn med stadig større tendens til segregering, er kommentaren fra Nina E. Johnsen, gruppeleder for Venstre i Lier Kommunestyre.

Det har foreløpig ikke lyktes oss å få kommentarer fra gruppelederne i Høyre og Krf. som også er "ja-partier" til kulturhus.


Forrige artikkel:Lite informasjon fra Lier kommuneNeste artikkel:Vi besøker Liers spisesteder: ASVOs kafé
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 6. mars 2011 11:46: Egil Berg
Redaktør.
Et kulturhus vil ikke redde Lierbyen fra å ende som en "ghost-town" . Tettstedsutviklingen av Lierbyen er ikke imponerende. Offentlig personbefordring til og fra stedet er dårlig , det er for mange liunger lettere og mer bekvemt å komme til Asker, Sandvika, Oslo og Drammen, der kulturtilbudet er og alltid vil være større enn i det mest prangende kulturhus i Lierbyen. Plasser skole og omsorg foran kulturhus. Støtt kulturen på grendenivå.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode