Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 261bb65c7b53a2168a725113bdad5117

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

De fleste har nok fått med seg at ja-siden i kommunestyret ville blitt sterkere hvis Arbeiderpartiets kommunestyremedlemmer hadde stått fritt.

Men hva hvis flere i Høyres gruppe hadde innsett at programposten om kultur- og flerbrukshus ble vedtatt under helt andre forhold og at både planene og de økonomiske forutsetningene senere er vesentlig endret?

Hvem vet hvor mange som stemte ja fordi de var enig i det som i rådmannens forslag står som første fordel med kulturhuset, nemlig stedsutvikling i Lierbyen?

Kan det tenkes at noen stemte nei fordi de bor i de delene av Lier som har bedre kommunikasjonsmuligheter med Drammen og Asker enn med Lierbyen?

Ville Truls Hallingstad stemt ja hvis noen hadde overbevist ham om at det ville bli en tilstrekkelig stor bussterminal på et annet sted enn midt mellom rådhuset og meierigården?

Ville Trond Johansen stemt nei hvis det ikke hadde vært for et temporært tap av selvbeherskelsen?

Ville ja-siden seiret hvis flere hadde trodd på Nina Johnsens påstand om at et nei til kulturhuset er et ”nei til en bærekraftig satsning på frivillighet, kultur, identitet og forebyggende arbeid”?

Slik kan man fortsette å utvikle hypotesene om hva som kunne ført til resultatet ville blitt noe annet enn det ble.

Saken er avgjort

Saken er imidlertid avgjort, og utfallet ser ut til å stemme med det folk flest mener. Det ville vært urimelig med en avgjørelse som gikk på tvers av folkemeningen, og spesielt når den ville fått merkbare konsekvenser for andre tiltak.

Så fortvil ikke. De fleste i Lier later til å være enig om at skoler, omsorg og helsetilbud skal prioriteres. Noen mener til og med at slike tilbud også har noe å gjøre med kultur. Ja, tiltakene er kanskje nesten like viktige som rockeverksteder, som det sikkert også blir noen kroner igjen til.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 11. mars 2011 11:07: Høyre-vind i Lier
Regner med at når Høyre-vinden nå tiltar i vår kommune kommer denne saken opp igjen og forhåpentligvis får en mer anstendig behandling enn det som ble demonstrert på sist kommunestyremøte. Selvsagt trenger Lier et kulturhus, skulle bare mangle. Notodden fant dette ut i går kveld, Gratulerer med deres framtidsrettede satsning!
Det er ikke tvil om at når Andersen har fått sitt sykehjem og skole i Lier er det andre som krever mer enn bare dette! Lier trenger ressurspersoner som tør å satse og ikke bare "kose seg med misnøyen". Det har man nemlig nok av i bygda!
Fredag 11. mars 2011 12:11: Truls Hallingstad
Hvis resultatet i saken den 8. hadde gitt meg "misnøye å kose meg med", så tror jeg at jeg hadde "kost meg" sammen med mange av våre sambygdinger. Drakampen er ikke først og fremst mellom kulturhus og skole - omsorg, men slik planene var, mellom kulturhus og bussterminal. Mens Kulturhussaken har pågått har KIWI fått godkjent bygging, og trolig egen kundeparkering, der kulturhuset kunne vært uten å ta busstermi-nalen, drosjebua og den gamle tujaen. Den husker jeg fra 1939, dessuten måtte resten av Vestsideveien langs Rådhuset blitt stengt for gjennom-kjøring og bli bussholdeplass.
Tilgjengelighet vil være første betingelse for vekst og liv i Lierbyen, ikke ytterliger fortetting. Og parkeringsvakter.
Lørdag 12. mars 2011 10:47: Tviler
Høyrevelgeren overdriver Andersens betydning. Andersen er jo tross alt bare en enkelt av det store flertallet som er negative til å bruke penger på det kulturhuset.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode