Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

”Vi besøkte fire veldig forskjellige hus, og så at selv om utgangspunktene og veivalgene var forskjellige, så hadde man kommet i mål med kulturhus som fungerte bra. Det er jo et godt utgangspunkt også for oss”, sa kultursjefen til Liernett etter studieturen.

Senere har vi hørt ofte og mye om kulturhuset Kolben på Kolbotn, men lite om kulturhusene i Gjerdum, Lillestrøm og Nes, som også fungerte bra. Her er litt av forklaringen:

Gjerdrum:
Gjerdrum kulturhus har hatt meget store underskudd og var, etter et nytt underskudd på over en halv million kroner i siste kjente regnskapsår (2009), på randen av konkurs.

Lillestrøm:
I omtalen av et ”Informativt og inspirerende” møte i regi av Lier Kulturråd på Haugestad i september i fjor, skriver Lier kommune på nettsiden: ”Lillestrøm kultursenter er et kultursenter med flere saler, øvingsrom og kafé, uten andre tilbud. Huset eies av et AS, der kommunen nå eier mer enn 95%, og driftes av en stiftelse eid av det lokale kulturlivet, med tilskudd fra kommunen.” Kjekt å vite, men kanskje vel så interessant at den tilkalte ”kulturhusrådgiveren”, som er styreleder i det omtalte kommunale eierselskapet Lillestrøm Kulturbygg AS, i farten visstnok glemte å nevne at årsresultatet i selskapet var -1,4 millioner i 2007, -2,1 millioner i 2008 og rundt en million i 2009.

– Mulig at de skyver underskuddet foran seg, sier Skedsmo kommunes økonomisjef Erik Nafstad, til Liernett. Han bekrefter at kommunen i tillegg til tapene på kulturhuset bruker ca. 1,6 millioner årlig på tilskudd til driften av selve kultursenteret.

Nes:
Også i Nes bekymrer økonomien: ”For et år siden så alt lystig ut for Nes kulturhus. Nå er situasjonen en helt annen. Besøkstallene går ned, årsregnskapet går i null og konkurransen er hard fra Jessheim kulturhus.”

Jessheim kulturhus (Ullensaker kulturhus) har imidlertid nok problemer selv. Brukerne fikk mange forhåndsløfter av samme slag som her i Lier, hvor kultursjefen nylig lovte at ”Leieprisene for lokalt kulturliv vil bli fleksible og tilpasset det lokale kulturlivet”. Korps og andre kulturutøvere på Jessheim møtte snart en annen og tøffere virkelighet:
”- Også Hovin Musikkorps sliter med prisene i kulturhuset på Jessheim. Korpset må ut med 12.-15.000 for en kveld, og går underskudd på alle arrangementene, opplyser korpsleder Erik Prøsch.

– Summen av utgifter med husleie og teknikere blir for høy. Det ødelegger for oss. De fleste lokale lag og foreninger som leide kulturhuset i begynnelsen er borte nå, og det skyldes prisen. Det lokale kulturlivet var utgangspunktet for å bygge kulturhuset. Hvis vi ikke kan være der så overlates kulturhuset til de proffe artistene, og det er veldig trist, mener Prøsch.

– Jeg vet at folk murrer, og jeg imøteser debatten. Det er et stort og dyrt hus å drive, og jeg har fått beskjed om å tjene penger, sier leder av Ullensaker kulturhus, John Jørgen Støa.

Kulturhusene bekymrer mange flere kommuner i østre Akershus. I Aurskog-Høland kommune brukte kulturhusforkjempere i lang tid Nes kulturhus som eksempel på hvor fint alt kunne bli. Så fikk de fakta, og nå er kulturhusplanene skrinlagt etter at kommunen har brukt 5,5 millioner på planleggingen.

Også i Askim kommune har kulturhuset hatt store økonomiske problemer. Etter millionunderskudd måtte nabokommunene trå til med økonomisk støtte til kulturhuset. Vil Drammen og Asker stiller opp for Lier i en lignende situasjon?

Alt trygt i Lier?
- Prosjektet som nå presenteres innfrir alle forutsetningene, også mht. økonomisk ramme, skrev kultursjefen for få dager siden. Men selv om de årlige kostnadene for selve bygget er greit utregnet (og dessverre så store at de vil gå utover andre oppgaver), er det fortsatt stor usikkerhet om kostnadene til bruken av huset. Ved å si ja til OPS-avtalen, sier de folkevalgte i praksis samtidig ja til driftskonseptet, som er vesentlig mer uklart blant annet fordi det bygger på mangelfulle forundersøkelser av brukernes behov og ønsker.

Behovene er først og fremst vurdert av Lier Kulturråd (tidl. Lier Musikkråd), som til manges overraskelse ikke er et kommunalt råd, men en privat sammenslutning av foreninger og lag hvis primære mål er å få et kulturhus i Lierbyen.

Det kan se ut som om kulturkontoret, mot lojal støtte fra kulturrådet, har gitt avkall på objektiviteten som burde være en selvfølge. Nyhetsmeldingene på kommunens nettsted bekrefter inntrykket. Den massive usikkerheten blant Liers innbyggere er usynlig.
 
Ønsketenkning
I Bergen, der man også noen ganger har brent fingrene på dårlig dokumenterte planer, fikk de folkevalgte et nøkternt forvarsel i forbindelse med planene om et kulturhus i bydelen Åsane: de økonomiske rammene for drifta må være realistiske i forhold til planer og ambisjoner og ikke ønsketenkning og planer som er lagt opp for å få prosjektet vedtatt.

Slike advarsler har gått hus forbi i Lier. - Det blir subsidierte priser for det frivillige kulturliv. Inntjeningen vil først og fremst komme gjennom de profesjonelle aktørene og leietakerne, står det i Lier kommunes reklamefolder om kulturhuset. I forslaget de folkevalgte skal ta stilling til om noen dager står det derimot ikke noe om hvem de ”profesjonelle aktørene og leietakerne” er og hvordan de stiller seg til å påta seg storparten av kostnadene.

Kulturhus Lierbyen

6 kommentarer

Mandag 28. februar 2011 10:44: Lierbyen
Et flott og oppklarende innlegg. Dette burde de folkevagte ta inn over seg.
Mandag 28. februar 2011 12:29: Lierby 2
Håper du sender dette både til DT og Lierposten også. Det er en del eldre som ikke har nett.
Tirsdag 1. mars 2011 15:55: beboer
Nå som arbeiderpartiet sier nei til kulturhus, blir det spennende å se hvordan kulturrådet og kulturforkjemperne i kommunen mobiliserer.
Disse bryr seg jo ikke om det økonomiske.
Onsdag 2. mars 2011 12:43: Tim
Viktig at dette kommuniseres i DT og Lierposten nå som kultursjefen har teppebombet avisene med sine store vyer om kulturhus den siste tiden.
Onsdag 2. mars 2011 17:50: Tom I.
Tror ikke det er vanlig praksis at lokalaviser skriver artikler som de sender til konkurrerende lokalaviser.
Torsdag 3. mars 2011 18:48: Liung
Tips sendt til dt.no

Flere saker fra arkivet

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Oppskrift på god bygdekultur

Nye generasjoner gleder seg over livet på Øverskauen. Øverskogendagen ble en fin opplevelse på pinseaften --

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Et "telegram" fra Åslaug Haga

Her er diktet som tidligere venstrepolitiker og kulturhusforkjemper Tove Sæteren fikk da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Sang og glede og fest

Korps og kulturskolen (her storbandet) med solister slo an tonen i Rådhusparken, da været letnet --

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Demonstrerte for nytt kulturhus

Tranby Juniorkorps demonstrerte for nytt kulturhus utenfor kommunes møtelokaler

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Komplisert og uklart konsept

Det synes Knut Eilert Sørnes, gruppeleder i Frp, om kulturhusprosjektet og som mener at man nå bør droppe planene --

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Lier bibliotek 100 år

”Lier folkebibliothek” ble nemlig opprettet 9. desember 1909 etter beslutning i Lier herredsstyre.

Regninga kan bli for stor

Det frykter en svært skuffet Knut Røssum etter vedtaket i kulturhussaken.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen