Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 44b7c89d6febfbf27c9656a78baf2cc7

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Det fins antakelig en oppskrift på hvordan et kulturhus lages. Det er viktig at de riktige ingrediensene er med, og at de står i riktig forhold til hverandre. Bare da kan alt flyte sammen mot et felles mål, som altså er et kulturhus.

I to år har en komité arbeidet med planer for et kulturhus i Lier. Lederen for komiteen har vært Leif Vinge. Naturlig nok var det da han som innledet på kulturhusmøtet på Haugestad sist onsdag. Han holdt en dempet, men likevel glødende appell der han instruerte de mange kulturinteresserte frammøtte om nødvendigheten av et kulturhus i bygda.

Talere med kulturhus på blokka ender ofte opp som luftslottskonstuktører. Men ikke Leif Vinge. Alt nå kan vi si at planene som foreligger i Lier er jordnære, og forarbeidet i komitten er så grundig og godt at det er all grunn til å gi komiteen videre tillit og la den fortsette arbeidet. Det viktige er nå at kommunen, kulturlivet og grunneier, som i dette tilfellet for en stor del er Meierigården A/S drar samme mot et felles mål, og at liungene får forståelse av at det er enighet blant aktørene som skal drive prosessen framover.

Det lett å skape fronter og sette grupper opp mot hverandre innenfor kultursektoren. Midlene er ofte små, og det må kjempes om hver krone. Det kan derfor oppstå en splitt og hersk atmosfære der resultatet blir ødeleggende for et samlet kulturliv. Å dømme etter det som kom fram på Haugestad er det nå et krav i bygda at en stor del av de kulturelle aktivitetene i kommunen samlokaliseres i et kulturhus.

Kulturskolen har 1800 elever som frister en kummerlig tilværelse i elendige lokaler både for lærere og elever. Rockeverkstedet holder til i nærmest kondemnable hus. Skolekorpsene har ikke lokaler å spille i, langt mindre et sted der de kan å oppbevare dyre instrumenter.

Musikklivet var sterkt representert på møtet. Men kulturen i Lier er mangfoldig. Det fins lag og foreninger av nærmest enhver sort som kunne ha nytta av et kulturhus. Kanskje flerbrukshus er et mer dekkende navn med tanke på aktivitetene som skal inn der?

Nils Gunnerud, leder av kulturhuset Kolben i Oppegård, en kommune på 23 000 innbyggerer, var innkalt for å støtte opp under entusiasmen. Han kunne vise til oppsiktsvekkende tall når det gjaldt kulturhuset han drev. Aktiviteten der hadde overgått all forventning, Gunnerud mente folk i framtida vil være mer kulturbevisste, kulturbegrepet er kommet sterkere inn i skolen, og dagens elever vil i framtida kreve et godt og variert kulturtilbud. På den annen side faller flere og flere ungdommer ut av organiserte aktiviteter, noe som kanskje er et resultat av at det satses for mye på korps og gymsaler.

Et kulturhus vil kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter. Det betyr at det kan være et sted for ungdom som i større grad enn før består av individualister. Huset vil bli en bærebjelke i stedsutviklingsplanen for Lierbyen, og om det på møtet ble fokusert på de aktive brukerne, er det viktig å ta med at kulturhuset først og fremst vil bli ei storstue der alle i  kommunen vil kunne få oppleve kultur.

Ingeborg Rivelsrud gjentok stort sett en del av det Winge innledet med. Vi tror det viktigste kulturkontoret kan bidra med i denne saken er å holde kulturaktiviteten i kommunen i gang, gjøre sitt til at eksisterende aktiviteter blomstrer litt ekstra. Og for all del ikke signalisere at ved å satse på kulturhus er det nødvendig å dempe aktiviteten på andre felt innenfor kulturen.

Ingen av politikerne som var til stede sa et klart nei til kulturhus, men det lå i kortene at så lenge finansieringsspørsmålet ikke er løst, er det vanskelig å komme med et klart ja eller nei fra den kanten. Ordfører Ulla Nævestad  lovpriste i noen luftige vendinger det som hadde kommet fram. Det er fire år til neste valg,  og hun kunne ha kostet på seg å helle litt malurt i begeret ved å minne om Stoppen/ Høvik.

Men rådmannen har satt kulturhuset på agendaen. Nå skal det en prinsippavgjørelse til i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. I løpet av oktober får vi svar på om det er verdt å arbeide videre med saken. - Det kan ende med et skikkelig magaplask, sa Winge. Vi håper ikke det. I det videre arbeidet vil det være nødvendig med kreativitet og nytenkning. Og den som skal lede arbeidet videre må kunne se sammnhenger og vise evne til samarbeid. I så måte er Winge den rette mannen. Og vi håper han får fortsette prosessen han har satt i gang.


Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode