Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 040effdfb59766cd04a150a25571201f

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Lier FPR har hele tiden vært i mot kulturhus i Lierbyen. Lier kommune har dårlig økonomi. Kommunen må prioritere lovpålagte kjerneoppgaver som eldre, skole og funksjonshemmede. Liers innbyggere krever resultater innen skole og eldreomsorg. Dersom kulturhus likevel prioriteres så vil det gi inntrykk av at kommunestyret lever i en isolert verden fjernt fra innbyggerne. Økt politikerforakt blir resultatet.

Det fremstår som stadig tydeligere at folk flest ikke ønsker kulturhus. Det er viktig med et levende kulturliv i hele Lier. Det er mindre viktig med et sentralisert kulturliv i et storslagent kulturhus. Argumentene til kulturhustilhengerne blir stadig mer kunstige. Det siste nå er at Lier risikerer nedgang i innbyggertallene dersom ikke unge voksne med høy utdanning umiddelbart får et hipt sted i Lier hvor det sent og tidlig kan drikkes ”cafe latte”. Dette behovet samt at antall skolemusikanter har blitt betydelig redusert i de siste ti årene, er nå de fremste argumentene for bygging av et kulturhus med årlige driftskostnader på anslagsvis kr. 9 mill. kroner pr år + årlig prisvekst kapitalisert vært år blir leieprisen 14.3 mill i år 25 med dagens lave prisvekst (2 %).

Sannheten er at svært mange ønsker å bosette seg i Lier, men stanses av mangel på boligtomter.
FRP er positive til næringsetableringer; skjemavelde og kvelende kommunale gebyrer må reduseres. Utover dette mener Lier FRP at det ikke kan være en oppgave for kommunestyret å legge til rette for at ressurssterke mennesker skal få seg en kopp kaffe.
Vi frykter at den bygningstekniske standarden på Meierikvartalet er meget dårlig. Jo dårligere stand dette bygget er jo dyrere vil kulturhust bli. Lier FRP har gjentatte ganger etterspurt takstrapporten for Meierkvartalet. Denne er så langt vi kan se fortsatt ikke fremlagt. Det er rett og slett utrolig at denne ikke skal være en del av kommunestyrets beslutningsgrunnlag!

FRP har stilt en rekke kritiske spørsmål om vedlikeholdskostnader, andre driftskostnader herunder strøm til oppvarming og belysning. Noen lever jo i den boblen at kulturhuset kan og vil bli koblet til den nye fjernvarmesentralen for det er nærmest gratis, men det er det ikke, der er det markedspris eller dyrere. Hva som er utført av markedsanalyser som skal tilsi at det ikke skal være noen vansker med å skaffe nok besøkende til kulturhuset, m.v. Svarene vi har mottatt er dessverre ikke overbevisende. Med de prognoser som ligger i saksfremlegg betinger at storsalen er utleid til foreninger i 200 dager (à kr 4000) og av andre leietakere som betaler full pris (kr 8000,-) i 150 dager, til sammen 350 dager er dette realistisk? Utleie av Black Boks rom (kr 1000,-) i 360 dager er det realistisk?

Det er, blant annet, ikke foretatt noen markedsanalyser med utgangspunkt i at det innenfor 30 minutters kjøring er en rekke gode og omfattende tilbud i Drammen, Asker, Sandvika, Oslo, m.v. Videre er det ikke tatt med i vurderingene at flere av tilbudene i Drammen m.v. allerede nå sliter. Det er med andre ord en betydelig overkapasitet. Usikkerheten er stor mht. hva som blir Lier kommunes årlige kostnader for kulturhuset.

Lier Frp er mer positive til andre løsninger for kulturlokaler i Lierbyen enn kulturpalasset tilknyttet meierigården det nå legges opp til.


Knut Eilert Sørnes, ordførerkandidat for Lier Frp og Lars Haugen, leder i Lier Frp

Forrige artikkel:Stavbrudd i BirkenNeste artikkel:Om drømmedebuten
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 22. februar 2011 18:32: Øyvind Pedersen
Jeg har hørt rykter om at svømmehallen på Stoppen kanskje legges ned pga. dårlig økonomi i Lier kommune. Det er viktigere å lære barn å unge å svømme enn å bygge et kulturhus for spesielt interesserte.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode