Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d3fb692494e158dfbb15e2486165ee67

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.

- Budsjettforslaget er en synliggjøring av flertallets mangeårige aversjon mot å ta grep i strukturelle forhold i Lier kommune. Rådmannen viser nå hva som må ofres dersom flertallet i kommunestyret fortsetter å si ja til alt som er populært og nei til alt som er upopulært, samtidig som man ikke fokuserer på kommunens potensiale for inntektsøkning og kostnadsreduksjoner, uttaler Strand.

Videre skriver han dette i sin kommentar: - Det vil være den totale uansvarlighet å binde midler til enda et kulturhus i Lier dersom man ikke samtidig kan gjennomføre nødvendige tiltak innen omsorg og skole. Det vil derfor være viktig å finne kostnadseffektive måter å gjennomføre nødvendige utbygginger til erstatning for Frogner og Hegg. OPS er ikke svaret, ettersom det gir dyrere finansiering og binder kommunens driftsmidler. Derimot er utnyttelse av synergimuligheter, godt faglig håndverk i innkjøpsprosesser, avvisning av alle "kjekt å ha" muligheter i gjennomføringen og fokus på løsninger med lave drifts- og vedlikeholdskostnader samt salgsmuligheter, viktige elementer for å nå dette. Det krever politisk prioriterings- og styringsvilje. Det har i mange år vært mangelvare i Lier kommune.

Lier kommune har en mangslungen organisasjon. Effektivisering og resultatkrav må være viktig i den videre forvaltning av fellskapsverdiene. De investeringene som gjøres må i større grad enn hva som har vært tilfellet, bidra til optimalisering av fellesskapets verdier og/eller reduserte driftskostnader

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode