Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5356828da253340fc49a55fe295aa4d2

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

"Lier kommune lå i følge rådmannens 2.tertialrapport an til å cruise inn til et overkommelig underskudd på driften i 2009. Underskuddet ble overkommelig fordi kommunens finanskostnader samlet ligger an til en betydelig reduksjon samtidig som skatteinntektene så langt peker mot et lite overskudd.
Kombinert med et fortsatt rødgrønt regime på landsbasis som garantist for fornuftige rammer for kommuneøkonomien, så det meste bra ut for Lier kommune ved inngangen til 2010.

Det var inntil Lier Høyre uten forvarsel fremmet sitt forslag til justering av 2009-rammene for kommuneøkonomien i kommunestyremøtet 6.oktober.

God tid i forveien hadde Lier FrP i Formannskapsmøtet 24.september spurt rådmannen om det var mulig å antyde konsekvenser dersom de fjernet rådmannens adgang til å inngå avtale om avdragsutsettelse. Svaret fra rådmannen var entydig at det ville medføre behov for ekstra utbetalinger i 2009 på 10.500.000 kr, og 14.600.000 i 2010. Slike utbetalinger vil naturlig nok ha konsekvenser for kommunens drift. Sammen med kommunens varslede underskudd på driften i 2009 og forutsatte innsparinger i 2010, kunne han ikke anbefale et slikt vedtak.

Lier AP tok konsekvensen av dette, og forhandlet med FrP frem et forslag til et nøkternt og realistisk vedtak som gikk på at Lier kommune skulle foreta en ekstraordinær avdragsinnbetaling på 2 millioner, men samtidig inngå avtale om generell avdragsutsettelse. Inndekninger var medtatt i forslaget, som også ga rom for en ørliten bedring av rammene for Liertun på tampen av året. Dette forslaget fikk senere tilslutning fra UF, SV, SP og KrF og hadde dermed tilslutning fra et flertall i kommunestyret når det ble fremmet.

Det var inntil Lier SP og halve Lier KrF lot seg skremme til hysterisk forvirring av Høyres tordentaler om hvor galt det var å endre på inneværende års budsjett.

Så fellesforslaget falt med én stemme, og det lå da an til ingen ekstra avdragsinnbetaling, men en avtale om avdragsutsettelse.

Det var inntil Lier FrP, som hele tiden ønsket økt avdragsinnbetaling, i tråd med sitt ønske valgte å stemme sammen med Høyre om ikke å tillate forlengelse av avtalen om avdragsutsettelse.

Da vedtok flertallet, H, FrP, V, SP og halve KrF, å endre på inneværende års budsjett ved å vedta utbetaling av 10.500.000 mer avdrag enn nødvendig, uten å foreslå ett eneste tiltak for å dekke inn denne nye kostnaden. Og uten at det på kort sikt kommer noen liung til gode. Snarere vanskeliggjør det administrasjonens mulighet til å håndtere et driftsunderskudd i 2009 uten å ramme brukerne. Man cruiser nå i høy sjø, og det øker risikoen samtidig som det ikke er veldig behagelig.

For politikerne betyr det ingenting, men for brukerne...."

Mvh

Lier AP
Bård Strand

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode