Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Her er uttalelsen fra partiet:

"Tjenesteutvalget i Lier vedtok 6. juni at det skal opprettes ”åpen barnehage” i Lier (Tranby). Utgiften for det offentlige er budsjettert til kr. 250 000,- pr år. Vedtaket skjedde mot FrP`s stemme.

Åpen barnhage innebærer at det skal opprettes et eget tilbud til personer som av ulike grunner ikke ønsker eller makter å benytte det ordinære barnehagetilbudet. Lier FrP kan ikke støtte at en gruppe som er tilstrekkelig vanskelige eller velger å stå utenfor samfunnet skal utløse at det lages et eget tilbud til denne gruppen. Slikt skaper motstand og det er etter vårt syn ikke god integrering.

Dette er en tilpassning på innvandrernes premisser vi mener ikke er klok. Flyktninger og innvandrere som kommer til Norge og Lier må i større grad tilpasse seg, ikke motsatt.

Dersom småbarnsforeldre velger å ”melde” sine barn ut av samfunnet er det meget bekymringsfullt og krever tiltak, men vi mener å tilrettelegge med egne barnehager ikke er løsningen.

Det eksisterende barnhagetilbudet i Lier er godt. Barnehagetilbudet er fleksibelt og mulighetene til tilpassning av det enkelte barns vansker og problemer er store. Det er en stor egenverdi at også barna som det er knyttet utfordringer til går i barnehage med ”vanlige barn”. På denne måten får man økt respekt og toleranse for hverandre. Dette forsvinner med særtiltak for enkelte grupper som i dette tiltaket ”åpen barnehage”.

FrP støtter en eventuell midlertidig tilpassning for å få alle barn med i samme ordning."

Lars Haugen Morgan Langfeldt

Leder i Lier FRP Leder i Buskerud FRP / nestleder i Lier FRP


Her er et utdrag fra protokollen fra Tjenesteutvalgets møte (sak 33 /2012):

Tjenesteutvalgets vedtak:

1. Lier kommune etablerer Åpen barnehage for barn i alderen 1 – 5 år som av ulike
årsaker ikke har barnehageplass.
2. Åpen barnehagen etableres som beskrevet i alternativ 2. Med oppstart høst 2012.
3. Vedtekter for Åpen barnehage godkjennes.

Tjenesteutvalgets behandling:

Lars Haugen (FRP) fremmet forslag sålydende:
"Lier kommune etablerer ikke åpen barnehage."

Anders Opsahl (KRF) fremmet rådmannens forslag med nytt punkt 4:
"Tilrettelegge for lik mulighet til å bruke tilbudet åpen barnehage for alle ved å opprette en
tilbringertjeneste der det er behov."

Lars Haugens forslag falt med 1 stemme (FRP) mot 12 stemmer (5H, KRF, SP, FRP, 2AP,
Uavh, 2SV) avgitt for rådmannens forslag til vedtak.

Anders Opsahls forslag falt med 4 stemmer (KRF, 2SV, Uavh)
mot 9 stemmer (5H, SP, FRP, 2AP)

Du kan lese om denne saken og andre saker i tjenesteutvalget her:

www.lier.kommune.no/no/Tjenesteomrader-/Politikk-i-Lier---Lokaldemokrati/Politisk-aktivitet/Tjenesteutvalgets-moter/

Kommunestyrevalg

2 kommentarer

Onsdag 13. juni 2012 13:56: Nils Stenvi-Samuelsen
Åpen barnehage. Smak på ordene. Åpen. Barnehage. Dette er et tilbud til foreldre og barn 1-5 år, som av ulike grunner ikke har mulighet/ønske om fast barnehageplass.
FrP vil selvfølgelig påstå at dette er et tilbud kun til innvandrere. I tillegg påstår FrP at dette er et tilbud for "en gruppe som er tilstrekkelig vanskelige eller velger å stå utenfor samfunnet".
Dette blir en helt feil vinkling av tilbudet, spør du meg. Dette er ikke bare et integreringstiltak, men et tilbud til alle som bor i Lier. Her kan foreldre ta med seg barna. Barna får leke med andre barn og de voksne få kyndig veiledning og svar på spørsmål fra en fagperson. Hva er galt med det? Undersøkelser viser at foreldre og barn fra Lier har oppsøkt åpne barnehager i nabokommunene, og da er det jo helt klart et behov i Lier.
Sitat fra Utredningen: "et lavterskeltilbud/en uforpliktende møteplass der foreldre og barn møtes, for bygging av gode relasjoner,sosialt samspill"
Dette er et godt tiltak.
Onsdag 13. juni 2012 20:22: Redaksjonen
NB. Vi har oppgradert artikkelen med link til Tjenesteutvalgets saker.

Flere saker fra arkivet

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Frykter for mange barnehageplasser i Lier

Lier oppfylte målet om full barnehagedekning i 2007, men nå frykter de private barnehagene en overdekning

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Black-box ved Gamle Hegg

Men formannskapets vedtak innebærer en økonomisk strammere løsning som likevel ikke skal gå utover kvaliteten på scenen.

Hvem vil kjøpe Valstadhaug?

Leder for barnehagen, Brit Landstad, var til til stede da andelshaverne vedtok salg i går, men er optimistisk med tanke på videre drift.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Luciafeiringen i Tranby Barnehage

Et blinkskudd fra barnehagen på Tranby

Friluftsliv hele året

Dambråtan barnehage har vært kreativ for å skaffe flere barnehageplasser. Løsningen ble opprettelse av en gruppe som praktiserer friluftsliv hele dagen og hele året som her på en fin vinterdag.

Borgestad barnehage offisielt åpnet

Borgestad barnehage på Nordal ble offisielt åpnet tirsdag 14. februar

Tapte på målstreken

Foss barnehage var med helt til slutt i P4 konkurranse om de 100 000 kronene --

Oppgraderte uteområdene

Både store og små i Tranby barnehage gikk lei av at all sand på mystisk vis endte opp alle andre steder enn der den skulle være, nemlig i sandbassenget på lekeplassen

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Rødt, gult og grønt signal

- Hva betyr dette da, dere? spurte Bård Backe fra Lier Hørselslag barna på Utsikten, da "Lydia" ble demonstrert på tirsdag --

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

100 000 kr til opprustning?

-Stem på oss, sier Emilie og Johanne. Foss barnehage er blant de tre som er med i finalerunden som radiokanalen P4 og Norges største utleieselskap har satt i gang,

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

Barnehage med sjel

Pedagogisk leder Iren Vilhelmshaugen Bern, Maren Mathiesen Hagen og styrer Jørn Inge Axelson, er tre av 120-130 som lørdag feiret Bakkeli barnehages 40 - årsjubileum.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Åpen dag på brannstasjonen

Drammensregionens brannvesen IKS ønsker velkommen til Åpen dag på brannstasjonen!

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Saken utsatt

Tjenesteutvalgets vedtak om å skjerme åpningstidene i svømmehallen ble overraskende ikke fulgt opp i går av Formannskapet.

Fornyelse i toppen

- Men de tre nye kom med i utvalg i siste periode, forteller leder av Lier Fremskrittsparti, Lars Haugen, etter nominasjonen.

Innvandringskommunen Lier

Fra en fyldig saksliste på tirsdagens kommunestyremøte vil Liers positive holdning til å ta i mot flyktninger bli bekreftet

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Karius, Baktus og Tannfeen

Et prosjekt endte i en forestilling med små skuspillere som sang og danset, da Veslefrikk Barnehage feiret at Torbjørn Egners tanntroll er 50 år.

Akebakken barnehage i brann

Sent i går kveld ble Akebakken barnehage på Tranby overtent av flammer.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Nykjørte løyper etter snøfallet

- Vi har kjørt hovedløypene i dag, sier Anders Haverstad som lover mer løypekjøring i helga før skolenes vinterferie

Ønsker flere kommunale barnehageplasser

De rød-grønne på lokalplanet ønsker nye barnehageplasser og utvidelser i de kommunale barnehagene, men får neppe flertall i kommunestyrets møte på tirsdag

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Snart utstillingsåpning

Hektisk aktivitet på Lier Bygdetun før årets sommerutstilling åpnes på søndag

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Åpner dørene for publikum på lørdag

For femte år på rad skal brannvesenet inspirere barn og voksne til å gjennomføre brannøvelser og sjekke brannsikkerheten hjemme.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Brannstasjonene åpner dørene for publikum 22.september

For sjette år på rad skal El-tilsynet, brannvesenet og If forsikring inspirere barn og voksne til å gjennomføre brannøvelser og sjekke brannsikkerheten hjemme

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

En åpen setervoll i Vestmarka

På Engersetra nord i Lier "Vestmarka" var det tre bygninger i følge Lier-kartet fra 1844 --

- Et rimelig, originalt og positivt forslag

- Det er grenser for hva vi kan få ut av enhver forhandlingssituasjon, skriver Tor Kristen Haugen, en av Venstres to kommunestyrerepresentanter.

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Utsikten barnehage stiller ut

Fredag og lørdag er det stor salgsutstilling

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Program for guttekonferansen

Hva skjer'a?

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

17. mai i Lier (2006)

Her finner du fullstendig program for 17. mai for alle skolene i Lier (2006)

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Ikke bare småpenger

- Et grovt overslag viser at Lier kommune har "spart" rundt èn million kr i lønnsmidler, sier Kariann Reime, økonomirådgiver i stab- og støtteenheten i Lier kommune.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Vi besøker Liers spisesteder: Nøstehagen

”Nøstehagen kafé” står det på skiltet ved Nøsteveien, og litt usikre og tvilende svinger vi inn på parkeringsplassen og besøker stedet.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Vold i nære realasjoner

- Dette er utrolig viktig. Lier LC tar et stort ansvar med nettopp dette temaet. Takk til Lier LC, sier Tonje Evju (bildet), leder av Lier AP

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --

Lang, lang, rekke

I forbindelse med ”Kulturminnedagen” på Lier Bygdetun ble familieboka Lang, lang rekke presentert. Buskerud Bygdekvinnelag har samlet barneviser og barneleker i bokform. De har mottatt hele 1400-1500 bidrag, så det er bare et utvalg som er kommet med i boka.

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Hva med denne?

Hjørdis Prestkvern viser frem noe av det som tilbys ved loppemarkedet på Lier voksenopplæring i morgen.

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Alkohol og politikk, paragrafer og logikk

Ukens petit er skrevet av Ulla Nævestad, Sylling.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Barnehager og arbeidsliv

I ukens petit rettes fokus mot forslaget til Krf om et forbud mot kvelds - og nattåpne barnehager -

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)