Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f08e6e2e05a125a39df5cc23da439e41

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Her er uttalelsen fra partiet:

"Tjenesteutvalget i Lier vedtok 6. juni at det skal opprettes ”åpen barnehage” i Lier (Tranby). Utgiften for det offentlige er budsjettert til kr. 250 000,- pr år. Vedtaket skjedde mot FrP`s stemme.

Åpen barnhage innebærer at det skal opprettes et eget tilbud til personer som av ulike grunner ikke ønsker eller makter å benytte det ordinære barnehagetilbudet. Lier FrP kan ikke støtte at en gruppe som er tilstrekkelig vanskelige eller velger å stå utenfor samfunnet skal utløse at det lages et eget tilbud til denne gruppen. Slikt skaper motstand og det er etter vårt syn ikke god integrering.

Dette er en tilpassning på innvandrernes premisser vi mener ikke er klok. Flyktninger og innvandrere som kommer til Norge og Lier må i større grad tilpasse seg, ikke motsatt.

Dersom småbarnsforeldre velger å ”melde” sine barn ut av samfunnet er det meget bekymringsfullt og krever tiltak, men vi mener å tilrettelegge med egne barnehager ikke er løsningen.

Det eksisterende barnhagetilbudet i Lier er godt. Barnehagetilbudet er fleksibelt og mulighetene til tilpassning av det enkelte barns vansker og problemer er store. Det er en stor egenverdi at også barna som det er knyttet utfordringer til går i barnehage med ”vanlige barn”. På denne måten får man økt respekt og toleranse for hverandre. Dette forsvinner med særtiltak for enkelte grupper som i dette tiltaket ”åpen barnehage”.

FrP støtter en eventuell midlertidig tilpassning for å få alle barn med i samme ordning."

Lars Haugen Morgan Langfeldt

Leder i Lier FRP Leder i Buskerud FRP / nestleder i Lier FRP


Her er et utdrag fra protokollen fra Tjenesteutvalgets møte (sak 33 /2012):

Tjenesteutvalgets vedtak:

1. Lier kommune etablerer Åpen barnehage for barn i alderen 1 – 5 år som av ulike
årsaker ikke har barnehageplass.
2. Åpen barnehagen etableres som beskrevet i alternativ 2. Med oppstart høst 2012.
3. Vedtekter for Åpen barnehage godkjennes.

Tjenesteutvalgets behandling:

Lars Haugen (FRP) fremmet forslag sålydende:
"Lier kommune etablerer ikke åpen barnehage."

Anders Opsahl (KRF) fremmet rådmannens forslag med nytt punkt 4:
"Tilrettelegge for lik mulighet til å bruke tilbudet åpen barnehage for alle ved å opprette en
tilbringertjeneste der det er behov."

Lars Haugens forslag falt med 1 stemme (FRP) mot 12 stemmer (5H, KRF, SP, FRP, 2AP,
Uavh, 2SV) avgitt for rådmannens forslag til vedtak.

Anders Opsahls forslag falt med 4 stemmer (KRF, 2SV, Uavh)
mot 9 stemmer (5H, SP, FRP, 2AP)

Du kan lese om denne saken og andre saker i tjenesteutvalget her:

www.lier.kommune.no/no/Tjenesteomrader-/Politikk-i-Lier---Lokaldemokrati/Politisk-aktivitet/Tjenesteutvalgets-moter/

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 13. juni 2012 13:56: Nils Stenvi-Samuelsen
Åpen barnehage. Smak på ordene. Åpen. Barnehage. Dette er et tilbud til foreldre og barn 1-5 år, som av ulike grunner ikke har mulighet/ønske om fast barnehageplass.
FrP vil selvfølgelig påstå at dette er et tilbud kun til innvandrere. I tillegg påstår FrP at dette er et tilbud for "en gruppe som er tilstrekkelig vanskelige eller velger å stå utenfor samfunnet".
Dette blir en helt feil vinkling av tilbudet, spør du meg. Dette er ikke bare et integreringstiltak, men et tilbud til alle som bor i Lier. Her kan foreldre ta med seg barna. Barna får leke med andre barn og de voksne få kyndig veiledning og svar på spørsmål fra en fagperson. Hva er galt med det? Undersøkelser viser at foreldre og barn fra Lier har oppsøkt åpne barnehager i nabokommunene, og da er det jo helt klart et behov i Lier.
Sitat fra Utredningen: "et lavterskeltilbud/en uforpliktende møteplass der foreldre og barn møtes, for bygging av gode relasjoner,sosialt samspill"
Dette er et godt tiltak.
Onsdag 13. juni 2012 20:22: Redaksjonen
NB. Vi har oppgradert artikkelen med link til Tjenesteutvalgets saker.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode