Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Flere sentrale Høyre-politikere i Lier har i løpet av våren og forsommeren vært frem i media og slått fast at i Lier er alt såre vel. Høyre har til punkt og prikke oppfylt sitt program. Med et viktig unntak; det ble ikke bygget kulturpalass i Lierbyen. Dette er noe Lier Høyre er veldig lei seg for.

Etter Lier FPRs mening har avtroppende ordfører Ulla Nævestad gjort en solid og god innsats for Lier. Det er videre slik at alle partier i en valgkamp med fordel kan snakke om sin egen politikk og ikke rakke ned på andres program. Men med bakgrunn i at Høyre har styrt Lier i ca 30 år må det i en valgkamp være berettiget å stille spørsmål ved virkelighetsoppfatningen og prioriteringene til Lier Høyre.

Det er et faktum at Lier kommune har over 1 200 millioner i gjeld. På tross av den høye gjelden klarer ikke kommunen å opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne. Det skjæres for eksempel ned på sommertilbud til ungdom. På Sjåstad står fritidsklubben i fare for å bli nedlagt. Det er betydelige utfordringer innen eldreomsorgen. Lier FPR mener at ressursene tas fra rådhus og flyttes ut til den enkelte fritidsklubb, skole, sykehjem. Kommunen er overadministrert . Antall byråkrater øker. Det jobber eksempelvis sju personer på kulturkontoret.

Lier kommune har høye avgifter innen renovasjon, byggegebyrer etc. Det heter seg at byggegebyrene skal være til selvkost. Det er da merkelig at det koster ca. 15 000,- å få behandlet de enkleste byggesøknader. Det er enda merkeligere at det på konkret spørsmål ikke er mulig å få oppgitt hvor mange timer saksbehandling som er benyttet på den enkelte søknaden. Lier FRP tillater seg her å minne om at det ble presentert som en riksnyhet når Lier kommune som landets første kommune ble
medlem i Transperency International Norge.

En rekke skoler har en meget dårlig stand. Det er trolig Hegg skole som er verst stilt. Vi må minne det på slutten av valgperioden 2007 til 2011 fortsatt ikke er vedtatt noen løsning mht fremtidig Hegg skole. Det er ikke avklart om det skal bygges nytt eller om den eksisterende skolen skal settes i stand. Det er imidlertid minst like alvorlig at det heller ikke er fattet noe vedtak om hva som skal erstatte Frogner sykehjem. Et slikt vedtak burde vært fattet ”the day before yesterday”.

Det er i Lier store utfordringer knyttet til integrering av utlendinger. Lier er den kommune i Buskerud etter Drammen som har flest innbyggere med opprinnelse fra u-land. Utfordringene viser seg blant annet i form av problemer med bråk og uorden i skolen. Lier FRP har i hvert av de fire årene inneværende valgperiode foreslått at kommunen ikke skal ta i mot flyktninger eller at antall flyktninger skal være langt lavere enn det rådmannen har foreslått. Kun i 2009 var Høyre villig til å godta et lavere antall flyktninger enn det rådmannen hadde foreslått.

SFO i Lier er blant de dyreste i Buskerud. Innholdet i SFO er blant de dårligste. SFO har en åpningstid som gjør det umulig for foreldrene å arbeide utenfor Lier eller Drammen.

Som nevnt innledningsvis synes Høyre i Lier å være såre fornøyd med tingenes tilstand. Vi vil avslutningsvis komme med følgende spørsmål til velgerne: kan du huske sist lokalpressen hadde en artikkel som var kritisk til måten Høyre styrer Lier kommune?

Knut Eilert Sørnes, Frps ordførerkandidat i Lier FRP og Lars Haugen, leder Lier FRP

Innlegg Kommunestyrevalg

4 kommentarer

Søndag 10. juli 2011 15:56: Velger på vandring
Lier Frp påstår i innlegget at Lier kommune har over 1 200 000 millioner i gjeld. Det er nok en overdrivelse, noe partiet er kjent for.

Eller er forklaringen ganske enkelt at noen i partiledelsen ikke vet forskjell på millioner og milliarder?
Mandag 11. juli 2011 10:31: Redaksjonen
NB. Vedr, Lier kommunes gjeld; beløpet er rettet
Mandag 11. juli 2011 17:29: Runar
"Innholdet i SFO er blant de dårligste."
Hva bygger du påstanden om at innholdet i SFO er blant de dårligste? Siste brukerundersøkelse viser at tilfredsheten til SFO i Lier ligger på landsgjennomsnittet.

"SFO har en åpningstid som gjør det umulig for foreldrene å arbeide utenfor Lier eller Drammen"
Åpningstiden er som de fleste andre i landet; kl 7.30-16.30 og hver skole kan utvide åpningstiden med 30 min daglig. Mener du at 6-7 åringer bør ha mer enn 9 1/2 timers arbeidsdag?

"Det er i Lier store utfordringer knyttet til integrering av utlendinger...Utfordringene viser seg blant annet i form av problemer med bråk og uorden i skolen"
Har du noen form for dokumentasjon på at innvandrere fra u-land står for en uforholdsmessig stor del av bråk og uorden på skolen? Eller er dette bare billig valgflesk?
Onsdag 31. august 2011 00:51: Vaktmester Jon T
Etter det administrasjonen sier er faktisk kommunens gjeld om trent som nevnt 1,2 milliarder kroner. Kommunene sultefores, budsjette er rundet 1,4 milliarder men aldri har vi snudd på kronene mer enn nå. Jeg må anta at det er en for landet villet politikk når den eksponensielle veksten i landets kapital ikke dekkes opp/ balangsjeres med skatt til fellesskapet. men det jo også en villet politikk som noen/ vi alle har trykket til vårt bryst, da det jo er deilig å sannere gjeld med inflasjonen. Det er jo helt utrolig at den gang Bergensbanen ble bygget hadde vi snaut nåla i veggen men samfunnet maktet det likevel. i dag frir vi til O.P.S. ordninger og liknende for å få bygget livsnødvendigheter for innbyggerne. Der tre investorer kan bygge et slott mens et helt samfunn ikke greier å bygge en skole/ aldershjem/ sykehjem. men når inflasjonen kommer opp 6 % igjen blir det nok fart i folka, for da tar det bare 12 år før halve gjelda er trøkt ner i baklomma på oss småfolka utrolg trasig..

Flere saker fra arkivet

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Innvandringskommunen Lier

Fra en fyldig saksliste på tirsdagens kommunestyremøte vil Liers positive holdning til å ta i mot flyktninger bli bekreftet

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

- Må drøfte hva som gikk galt

Leder i Lier KrF, Brynhild Heitmann, konstaterer at KrF ikke har slått gjennom med sin politikk i årets valgkamp, og at de nå vil gå gjennom valgresultatet og drøfte hva som gikk galt.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

Forhåndsstemmene opptalt

Høyre ligger godt an - mulig katastrofe for SV.

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Komplisert og uklart konsept

Det synes Knut Eilert Sørnes, gruppeleder i Frp, om kulturhusprosjektet og som mener at man nå bør droppe planene --

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Politikere ble vist bort

Høyres Arnt Holberg (på bildet) og hans partikolleger ble nektet å dele ut valgmateriell utenfor Kiwibutikker og RIMI

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

- Flate kutt merkes av grunnskoleelevene

Utdanningsforbundet i Lier er ikke enig med ordfører Ulla Nævestad om at den vanlige liung ikke vil merke noe til kuttene kommunen gjennomfører. – Grunnskoleelevene merker dem hver eneste dag, mener hovedtillitsvalgt Hanne Mathiassen.

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

- Tjener på å ha private aktører

- Ligger kvaliteten i omsorgstjenestene i offentlig eller privat sektor? Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann, stiller dette spørsmålet og utfordrer, blant andre, Fagforbundet.

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.