Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8b17eff558a7063e8b6bdfb92467ebd0

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Flere sentrale Høyre-politikere i Lier har i løpet av våren og forsommeren vært frem i media og slått fast at i Lier er alt såre vel. Høyre har til punkt og prikke oppfylt sitt program. Med et viktig unntak; det ble ikke bygget kulturpalass i Lierbyen. Dette er noe Lier Høyre er veldig lei seg for.

Etter Lier FPRs mening har avtroppende ordfører Ulla Nævestad gjort en solid og god innsats for Lier. Det er videre slik at alle partier i en valgkamp med fordel kan snakke om sin egen politikk og ikke rakke ned på andres program. Men med bakgrunn i at Høyre har styrt Lier i ca 30 år må det i en valgkamp være berettiget å stille spørsmål ved virkelighetsoppfatningen og prioriteringene til Lier Høyre.

Det er et faktum at Lier kommune har over 1 200 millioner i gjeld. På tross av den høye gjelden klarer ikke kommunen å opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne. Det skjæres for eksempel ned på sommertilbud til ungdom. På Sjåstad står fritidsklubben i fare for å bli nedlagt. Det er betydelige utfordringer innen eldreomsorgen. Lier FPR mener at ressursene tas fra rådhus og flyttes ut til den enkelte fritidsklubb, skole, sykehjem. Kommunen er overadministrert . Antall byråkrater øker. Det jobber eksempelvis sju personer på kulturkontoret.

Lier kommune har høye avgifter innen renovasjon, byggegebyrer etc. Det heter seg at byggegebyrene skal være til selvkost. Det er da merkelig at det koster ca. 15 000,- å få behandlet de enkleste byggesøknader. Det er enda merkeligere at det på konkret spørsmål ikke er mulig å få oppgitt hvor mange timer saksbehandling som er benyttet på den enkelte søknaden. Lier FRP tillater seg her å minne om at det ble presentert som en riksnyhet når Lier kommune som landets første kommune ble
medlem i Transperency International Norge.

En rekke skoler har en meget dårlig stand. Det er trolig Hegg skole som er verst stilt. Vi må minne det på slutten av valgperioden 2007 til 2011 fortsatt ikke er vedtatt noen løsning mht fremtidig Hegg skole. Det er ikke avklart om det skal bygges nytt eller om den eksisterende skolen skal settes i stand. Det er imidlertid minst like alvorlig at det heller ikke er fattet noe vedtak om hva som skal erstatte Frogner sykehjem. Et slikt vedtak burde vært fattet ”the day before yesterday”.

Det er i Lier store utfordringer knyttet til integrering av utlendinger. Lier er den kommune i Buskerud etter Drammen som har flest innbyggere med opprinnelse fra u-land. Utfordringene viser seg blant annet i form av problemer med bråk og uorden i skolen. Lier FRP har i hvert av de fire årene inneværende valgperiode foreslått at kommunen ikke skal ta i mot flyktninger eller at antall flyktninger skal være langt lavere enn det rådmannen har foreslått. Kun i 2009 var Høyre villig til å godta et lavere antall flyktninger enn det rådmannen hadde foreslått.

SFO i Lier er blant de dyreste i Buskerud. Innholdet i SFO er blant de dårligste. SFO har en åpningstid som gjør det umulig for foreldrene å arbeide utenfor Lier eller Drammen.

Som nevnt innledningsvis synes Høyre i Lier å være såre fornøyd med tingenes tilstand. Vi vil avslutningsvis komme med følgende spørsmål til velgerne: kan du huske sist lokalpressen hadde en artikkel som var kritisk til måten Høyre styrer Lier kommune?

Knut Eilert Sørnes, Frps ordførerkandidat i Lier FRP og Lars Haugen, leder Lier FRP

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 10. juli 2011 15:56: Velger på vandring
Lier Frp påstår i innlegget at Lier kommune har over 1 200 000 millioner i gjeld. Det er nok en overdrivelse, noe partiet er kjent for.

Eller er forklaringen ganske enkelt at noen i partiledelsen ikke vet forskjell på millioner og milliarder?
Mandag 11. juli 2011 10:31: Redaksjonen
NB. Vedr, Lier kommunes gjeld; beløpet er rettet
Mandag 11. juli 2011 17:29: Runar
"Innholdet i SFO er blant de dårligste."
Hva bygger du påstanden om at innholdet i SFO er blant de dårligste? Siste brukerundersøkelse viser at tilfredsheten til SFO i Lier ligger på landsgjennomsnittet.

"SFO har en åpningstid som gjør det umulig for foreldrene å arbeide utenfor Lier eller Drammen"
Åpningstiden er som de fleste andre i landet; kl 7.30-16.30 og hver skole kan utvide åpningstiden med 30 min daglig. Mener du at 6-7 åringer bør ha mer enn 9 1/2 timers arbeidsdag?

"Det er i Lier store utfordringer knyttet til integrering av utlendinger...Utfordringene viser seg blant annet i form av problemer med bråk og uorden i skolen"
Har du noen form for dokumentasjon på at innvandrere fra u-land står for en uforholdsmessig stor del av bråk og uorden på skolen? Eller er dette bare billig valgflesk?
Onsdag 31. august 2011 00:51: Vaktmester Jon T
Etter det administrasjonen sier er faktisk kommunens gjeld om trent som nevnt 1,2 milliarder kroner. Kommunene sultefores, budsjette er rundet 1,4 milliarder men aldri har vi snudd på kronene mer enn nå. Jeg må anta at det er en for landet villet politikk når den eksponensielle veksten i landets kapital ikke dekkes opp/ balangsjeres med skatt til fellesskapet. men det jo også en villet politikk som noen/ vi alle har trykket til vårt bryst, da det jo er deilig å sannere gjeld med inflasjonen. Det er jo helt utrolig at den gang Bergensbanen ble bygget hadde vi snaut nåla i veggen men samfunnet maktet det likevel. i dag frir vi til O.P.S. ordninger og liknende for å få bygget livsnødvendigheter for innbyggerne. Der tre investorer kan bygge et slott mens et helt samfunn ikke greier å bygge en skole/ aldershjem/ sykehjem. men når inflasjonen kommer opp 6 % igjen blir det nok fart i folka, for da tar det bare 12 år før halve gjelda er trøkt ner i baklomma på oss småfolka utrolg trasig..
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode