Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 79a16fcf2f68967b6ef80b28348d4c29

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Lier Kommunestyre fremviste i sitt møte 6.10 dessverre på nytt en politisk barnehageforestilling, der ideologiske overtoner fortsatt skal overstyre en hensiktsmessig barnehageutbygging i Lier Kommune.

I Kommunestyrets sak ”Fremtidig utbygging av barnehager i Lier Kommune”   (sak 50/09) foreslo Lier Arbeiderparti et selvsagt tillegg i vedtaksteksten : At barnehageplass til alle som ønsker det ikke bare skal søkes oppnådd gjennom realisering i privat regi, men med tillegg av kommunal utbygging der dette er hensiktsmessig. Slik mulighet for kommunal utbygging ble så nedstemt av flertallet bestående av Høyre, FrP, Venstre , samt 1 representant fra KrF. SV stemte heller ikke for forslaget ! Flertallet i Lier Kommunestyre sier altså klart fra at man ikke ønsker den mest hensiktsmessige utbyggingsmåte for barnehagene i Lier, men slår fast at nye barnehager KUN skal etableres i PRIVAT regi.

Det var i 80 årene at  representanter – ikke fra Høyre, men faktisk fra Lier Arbeiderparti - introduserte private barnehager som en løsning for å bedre barnehagekapasiteten i Lier Kommune. Siden den gang er de private barnehager blitt helt dominerende – det er 30 stykker av dem, mot kun 3 kommunale i drift i dag.

Det er mange grunner for at vi i tiden fremover bør ha VALGFRIHET ved etablering av nye barnehageplasser: Kommunen har i dag en veldrevet organisasjon for drift av de 3 institusjoner som er tilbake. Her kan det i gitte situasjoner gis muligheter for synergier som kan utnyttes ved oppstart av nye enheter. Kanskje har kommunen passende lokaler til disposisjon på aktuelle steder som kan få en rasjonell utnyttelse som ny barnehage, i stedet for mer kostbare private nyetableringer med større følge- og tilskuddskostnader for Lier Kommune. Og  uansett er kommunen pålagt å føre et omfattende TILSYN med enhver barnehagedrift (også private) så det er nyttig at man  også kan ha som referanse drift i egen, kommunal regi. Om nå nye kommunale barnehager i tillegg til de 3 vi har skulle trekke opp snittkostnadene for eksisterende kommunal barnehagedrift, så vil dette også  komme de private barnehager til gode i form av høyere driftstilskudd. For driftstilskuddet for private blir utregnet etter kostnadsøret for kommunal drift.

Men  Høyre & FrP’s ideologiske dogmer har i Lier satt en solid stopper for slike løsninger, selv om dette i gitte situasjoner fremover åpenbart skulle vise seg å være det mest hensiktsmessige og lønnsomme. Lier Kommunestyre har bombastisk slått fast at ny, kommunal barnehagedrift IKKE skal finne sted, uansett omstendigheter. Basta !

Private barnehager fungerer bra i Lier. Men uten på noen måte å være motstander av private løsninger mener Lier Arbeiderparti  vi pragmatisk må velge de mest hensiktsmessige driftsformer for nyetableringer, der vi til enhver tid har valgfrihet. Dette er en ledetråd i alle kommunale saker, og vi tror også våre innbyggere sterkt støtter en slik tilnærming. Det ideologiske overspill som Høyre , FrP og følgesvennene her har fremvist tilhører en svunnen tid , skaper kun politikerforakt og representerer en tvangstrøye vi tror velgerne vil ha seg frabedt.

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode