Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsetting

- Noen som har en svak fornemmelse av at det er penger å spare, setter renholdernes arbeidsplasser på spill. Slik kommenteres formannskapets innstilling til kommunestyret om konkurranseutsetting av renhold.

Kommunen er ingen lønnsleder, og renholderne er blant de lavest betalte i kommunen. Når enkelte av de folkevalgte mener det er penger å spare ved å konkurranseutsette renholdet, reageres det. – Man sparer ikke noe, men får dårligere kvalitet, mener renholderne, og får støtte av Fagforbundets Astrid Isene og Knut Røssum (bildet over).

Lier kommunes renholdere lyttet til Astrid Isenes og Knut Røssums råd og synspunkter.

Nesten alle de 35 fast ansatte renholderne i Lier Drift var samlet i kantinen på Bilbo i lunsjpausen i dag. De føler at de må kjempe for arbeidsplassene sine og for anerkjennelse for vel utført arbeid. Den kampen skal de ikke tape, om vi skal tro Fagforbundets Astrid Isene og Knut Røssum, som brukte dagen før kommunestyremøtet til å gjennomgå de viktigste argumentene mot konkurranseutsetting.

Å nevne ytterligere konkurranseutsetting av renhold  er som å vifte med en rød klut foran kommuneansatte, som er trygge på at de kan gjøre jobben bedre enn og like billig som private bedrifter. Formannskapets innstilling til kommunestyret om at  "Renholdet av arealer i Lier kommune konkurranseutsettes innen utgangen av 2011" er derfor blitt svært dårlig mottatt. Renholderne vil gjøre det som er mulig for å få frem synspunktene sine før de folkevalgte tar stilling til saken i morgen.

Erfaringsmessig dårligere kvalitet

- De folkevalgte er våre arbeidsgivere, og forslaget avslører litt om deres holdning til egne ansatte.
- Årsaken til at noen ønsker konkurranseutsetting, er at de har en vag fornemmelse av at det er penger å spare, sier Røssum. Men erfaringen viser at det ikke er noe å spare på konkurranseutsetting, legger han til, og flere i salen nikker bekreftende.
- Konkurranseutsetting har vært forsøkt før, og ISS ble skjøvet ut på grunn av for dårlig kvalitet på arbeidet.

Samlingen i kantinen går mot slutten, og Astrid Isene og Knut Røssum har flere godord om renholdernes innsats:
- Mange av dere har tatt fagbrev, og dere har redusert sykefraværet mer enn noen annen gruppe i Lier kommune. Dere er den eneste gruppen med fraværskurve som går nedover.

Så er alt klart til morgendagens meningsytringer.
- Vi forventer et begrunnet svar fra de folkevalgte, sies det fra salen. 
- Det kan jeg love deg at du aldri kommer til å få, svarer Røssum.

Brukernes interesser
Kvalitet og økonomi er hovedbegrunnelser for kommunal konkurranseutsetting av tjenester, men resultatet har ofte vært at man har nedprioritert hensynet til brukerne av tjenesten. Saken berører langt flere enn de ansatte.

Når kommunale tjenester blir satt bort til private, har det ofte vist seg at det offentlige ikke lenger påtar seg ansvaret overfor brukerne for ytelsene. Dette gir seg for eksempel utslag som at den ansvarlige enheten i kommunen ikke vil motta klager, men henviser til tjenesteyteren.

(Oppdatert 2010-11-29, 18:50)

7 kommentarer

Mandag 29. november 2010 18:04: Aud Langsyn
Hva med å konkuranseutsette kommunestyret og samtidig få inn noen vel kvalifiserte og dyktige lokalpolitikere? Der ville det virkelig være penger å spare!
Mandag 29. november 2010 18:20: Redaksjonen
Kommunestyrene er allerede konkurranseutsatt. Konkurransen, som kalles kommunevalg, finner sted hvert fjerde år. Neste gang i september 2011.
Mandag 29. november 2010 22:24: Aud Langsyn
Takker redaksjonen for faktaopplysningen - som jeg allerede var klar over! Ironien har trange kår i bygda får en si...
Tirsdag 30. november 2010 13:16: Mikal Lorentzen
Jeg ser virkelig ikke problemet med å konkurranseutsette. Hvis det går an å effektivisere og spare litt penger som heller kan gå til bedre formål, så er jo det så alldeles ikke galt.

Regjeringens slappe kommuneøkonomi med økte oppgaver fører til økonomiske omstillinger. Skal vi prioritere en god oppvekst og et nytt sykehjem, så kan vi ikke ta hensyn til offentlig ansattes spesielle ønsker.

Det er veldig mye å spare på å konkurranseutsette diverse kommunale tjenester, som vil gi brukerne mer for pengene og kommunen mer penger til overs for å gi enda flere og gode tjenester!
Tirsdag 30. november 2010 13:16: Mikal Lorentzen
Dessuten var det en fin kommentar fra "Redaksjonen".
Tirsdag 30. november 2010 18:53: RUnar
Mikael Lorentzen: Skulle gjerne se hvilke fakta du bygger påstandene dine på. De erfaringene som er gjort i andre kommuner som har konkuransautsatt renhold viser nemlig på det stikk motsatte. Det første året blir det noe billigere (for å skaffe seg innpass). Deretter blir det MYE dyrere og et VESENTLIG dårligere renhold i årene som følger. Sjekk kildene dine og fakta før du slenger ut innlegg som du ikke har dekning for.
Tirsdag 30. november 2010 19:15: Christian
Det er bare en grunn til at Høyrepolitikere ønsker konkurransutsetting. De vil at venner, familie og de selv skal ha sugerør rett inn i lommebøkene til skattebetalerne. Dette gjøres ved å konkurransutsette offentlige tjenester slik at venner, familie eller selskap man selv har interesser i tjener store penger på å utføre de kommunal tjenestene.

Flere saker fra arkivet

- Utøvere og brukere taper når tjenester privatiseres

Mens media og myndigheter avdekker svært kritikkverdige og ulovlige forhold rundt Adeccos sykehjemsdrift, ønsker deler av kommunestyret mer privatisering av de kommunale tjenestene. Det har Fagforbundets Astrid Isene og Knut Røssum sterke innvendinger mot.

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Seier for Fagforbundet

Det blir ikke konkurranseutsetting av renholdet.

Regninga kan bli for stor

Det frykter en svært skuffet Knut Røssum etter vedtaket i kulturhussaken.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Julegave til Kashmir

Lier kommune dropper julegave til de ansatte og sender i stedet penger til India og Pakistan

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Dette avgjør kommunestyret

Liernett styrker lokaldemokratiet ved å forenkle tilgangen til sakene kommunestyret behandler.

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

På de folkevalgtes agenda i januar

Noen av de viktigste beslutningene i Lier blir tatt på møtene i kommunestyret og formannskapet. Liernett forkorter veien til sakene som skal behandles.

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Ruinering av offentlig sektor.

Bondevik regjeringen har i de 4 årene den nå har eksistert ”ruinert ”offentlig sektor. Offentlige bygg, veier etc forfaller og statlige etaters budsjetter er blitt drastisk kuttet de siste fire årene.

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Trygghet for alle

Det var to oppslag i en herværende papiravis som satte dagsorden da arbeiderpartipolitikere nord for Lierbyen skulle overbevise syllingfolk hvorfor det nå er på tide med et skifte Før du går videre: Har Lier konkurranseutsatt for mange virksomheter?

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

- Tjener på å ha private aktører

- Ligger kvaliteten i omsorgstjenestene i offentlig eller privat sektor? Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann, stiller dette spørsmålet og utfordrer, blant andre, Fagforbundet.

Vil nekte ansatte å røyke

Lier kommune vil ikke lenger betale folk for unnasluntring.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Lier blant de gjerrigste i går

Kommunen takker for god innsats, men Lier ble en av landets aller dårligste i gårsdagens TV-aksjon.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Papirløse lokalpolitikere

I løpet av kommende kommunestyreperiode skal de folkevalgte i Lier bli papirløse.

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

- Gatelys hele året!

Trafikksikkerhet er viktigere enn å spare noen kroner, mener Petter Dreier, som vil ha slutt på sommerslukkingen av gatelys.

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Moro med tall, eller?

Hva kan du gjøre med 2000 000 000 000 kroner ?

Om å spare seg til ruin

For en tid siden døde en venn av meg. Han var så til stede i mitt liv at da jeg helt til slutt sa: ”Vi snakkes,” visste jeg at den samtalen ville komme før eller siden.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Valgkampen i Lier

Pressemelding fra de politiske partiene.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Tilbakeblikk: Trafikkfellene

Liernett har gang på gang satt søkelyset på mange helt unødvendige farer i trafikken. Responsen har vært laber.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Ulike reaksjoner

Liernett har mottatt ulike kommentarer fra politikere etter at Sylling IF, ved jenter 11, tok opp spørsmålet vedrørende høye utleiepriser av Syllinghallen (på bildet) --

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Sakslisten for neste kommunestyremøte

Kommunestyret er Liers storting. Vi har sakslisten for neste kommunestyremøte, som er førstkommende tirsdag.

Første mai på Lier Bygdetun

Lysbakken skal tale og Ap, SV og LO regner med fullt hus under feiringen av 1. mai på Lier Bygdetun. Arrangementskomiteen består av (fra venstre) Ninni Bjørnland, Anders Strøm, Ann Solveig Eriksen, Wivi Abelsen, Knut Røssum og Petter Dreier.

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Kampklar pappa

Jeg flyttet tilbake til Lier etter å ha bodd 6 år i Drammen. Jeg ønsket meg tilbake til Lier fordi jeg trudde at kommunen satset på barn og unge. Vi valgte å flytte til Sjåstad fordi jeg viste at der var en seriøs skole med dyktige ansatte. Etter at vi hadde flyttet til Sjåstad fikk jeg plutselig beskjed at barna våre kanskje skulle busses hit og dit fordi polikerne i Lier kommune ikke ønsker å satse på nærmiljøet til våre barn på Oddevall. Det er en skam at polikere skal knuse et så flott miljø. Veit dere hva dere gjør hvis dere legger ned skolen? Trur ikke dere veit det.

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

- Et rimelig, originalt og positivt forslag

- Det er grenser for hva vi kan få ut av enhver forhandlingssituasjon, skriver Tor Kristen Haugen, en av Venstres to kommunestyrerepresentanter.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.