Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6b7af42361649d4f001d66947a0c3198

Trygghet for alle

Det var to oppslag i en herværende papiravis som satte dagsorden da arbeiderpartipolitikere nord for Lierbyen skulle overbevise syllingfolk hvorfor det nå er på tide med et skifte Før du går videre: Har Lier konkurranseutsatt for mange virksomheter?

 - Nå får vi se resultatet av konkurranseutsettinga og omgjørionga av virksomheter til A/S, sier Knut Røssum, og viser til oppslag i dagens utgave av dt.

Nå får de som har det verst fra før enda verre. Husleieøkinga i bofellesskapet på Tranby er et grotesk eksempel på hvordan det går med virksomheter som på alle måter skal tilpasses markedet.

Men Lier er ikke den eneste kommunen som nå begynner å merke elendigheta. Fra flere hold meldes det om misnøye med at kommunen gir fra seg styringa med tjenester de tradisjonelt har hatt hånd om. - At ordføreren synes å være uvitende til det som har  skjedd og nå skal ta affære, er mer enn pussig.  Så vidt jeg vet, sitter hun i generalforsamlingen i Lier Boligselskap, og hvis hun ikke er blitt informert, er det jo dobbelt ille. Kommunen skal i det store og hele være et serviceorgan for innbyggerne. Nå er det blitt et profittjag overalt.

Kari Teigen er med på at kommunen som serviceinstitusjon ikke er god nok. Se på sykefraværet. Det er høyt i Lier kommune. Privatisernga har helt klart gått på bekostning av offentlig sektor. Folk flest sitter ikke igjen med så mye mer i lønningsposen, alt koster. Lederen i Drammens Tidende, som i og for seg var en kommentar til boligselskapssaken, mente politikerne var rette ord til rett tid , og det til og med i borgerpressa. -Men, sier Kari . - Dette er noe vi har visst . Det fins en stor gruppe fattige, og det er de mest ressursvake som få lide i et samfunn der markedet skal bestemme. Det blir prinsippet om den sterkestes rett og vi vil derfor lett å komme på kollisjonskurs med noen etiske prinsipper som har lang tradisjon hos oss. Det er kanskje på tide å ta et oppgjør med ego-kulturen?

- Vi vil gjerne slå et slag for miljøet og vil være konkrete, sier Liv Jorunn Reiersgård. Derfor foreslår vi sykkelsti langs Vestsideveien. Den er i dårlig forfatning og myke trafikanter, som det er mange av der, er i livsfare daglig. Men Riksvei 285 på den andre sida er kanskje enda verre. Den er smal , dårlig grøfta og svingete. Den er fullstendig overbelastet, og et stort antall av kjøretøyene er trailere som kommer ned fra Skaret og tar veien sørover gjennom Lier. Dette er ferdselsårer ikke bare for biler. Det burde være en selvsagt ting at veiene bygges ut slik at det blir plass for fotgjengere og syklister også.

Vær så god, ta ei rose – dyrka i Lier

Forrige artikkel:Vant igjenNeste artikkel:Så nære avansement
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 8. september 2007 21:26: Truls Hallingstad
Lier Boligselskap AS har et styre som overfor eneieren Lier kommune er forpliktet til å følge forretningsmessige prinsipper, riktignok uten fortjeneste. Ideelt skal bedriften stå i stedet for kommunen med hensyn til å skaffe til veie og drifte boliger for folk i bygda. Vanlige boligsøkere har valgmuligheter; men når det kommer til omsorgsboliger, bolig for vanskeligstilte og funksjonshemmede, er aksjeselskapet stilt i kommunens sted, med monopol, og uten mulighet til å ta solidariske hensyn, heller ikke plikt, selv om det vakkert ligger i selskapets formål. Uten markedsmekanisme, er det heller ingen markedsstyrte, konkurrerende leiepriser å ta hensyn til. (Når det gjelder omsorgsboligene på Gifstad, så ba faktisk selskapet underveis om å få slippe det utfordrende oppdraget.)
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode