Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 94f1b4118ecd6392cf056eb7724d0586

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Daglig kan en ikke unngå å observere fulle parkeringsplasser ved mange offentlige virksomheter i Lier --- Syklende medarbeidere på vei til og fra jobb har vært lett å telle i Lierbyen i sommer. Og bussene transporterer stort sett bare skoleungdom og pensjonister.

"Tenk globalt og handle lokalt", har vi ikke hørt noe lignende en gang?

Noen bedrifter i regionen har satt i gang tiltak for å få de ansatte til å benytte alternative fremkomstmidler som sykkel.

- Har Lier kommune drøftet noe lignende noen gang, rådmann Hans-Petter Christensen?

- Ja, Lier kommune har gjennomført både "sykle til jobben" og "gå"-aktiviteter; stort sett knyttet til en kombinasjon av miljø- og helsemålsettinger, nærværsprosjektet). Vi har også vurdert realismen i et tilbud om gunstige kollektivtransportløsninger, sier rådmannen til Liernett

Og han er ikke videre optimistisk med tanke på gode kollektivløsninger: - Sjansen for å lykkes er imidlertid mindre enn det kan se ut ved første øyekast... En ikke ubetydelig andel av våre medarbeidere bor i andre kommuner eller bor slik til i egen kommune at det ikke uten videre er aktuelt å benytte sykkel eller gå til jobben. Vi har imidlertid enkelte medarbeidere som sykler og går ganske lange avstander uansett

En gunstig kollektivtransportløsning forutsetter at den framstår som reell. Dessverre er ikke buss - og togforbindelsene i og til og fra Lier slik i mange tilfeller at det er mulig å benytte dem med tanke på når en starter og slutter på jobb. Dette har naturligvis sammenheng også med det faktum at en del av våre medarbeidere arbeider i "24/7" -virksomheter (nattarbeid, red anm) og at forbindelsene knyttet til deres arbeidstider er mildest talt dårlige.

Lier kommune arbeider jevnt og trutt med å oppnå bedre kollektivt tranporttilbud for sine innbyggere enten de arbeider i kommunen eller pendler ut. Det samme gjelder for innpendlende arbeidstakere i privat og offentlig sektor. Dette er likevel primært et fylkeskommunalt ansvar som er tillagt finansieringsoppgaven, det vil si ”staten for tog” og derfor avhengige av andre enn kommunen selv.

Om øvrige tiltak sier han: - Vi kommer til å fortsette med tiltak til fordel for miljø og helse på forskjellige måter i tiden som kommer, og regner med tidvis å oppnå resultater som også synes på parkeringsplassene.

Rådmannen sier at det er fint at Liernett tar opp dette, fordi han har lagt merke til at private virksomheter i like stor grad har de utfordringene som er nevnt ovenfor .

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode