Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d390c709906de8aee37f7bea70715f3c

Gjør Europark narr av folk?

Europark ber folk lese baksiden, men det er ikke lett. Hva slags kvalitetskontroll har Europark? Burde Lier kommune, som eier plassene, reagert for lenge siden?

Skiltet ved Fosskvartalet
Kontrollmåling viser at skiltet vi skrev om tidligere i uken, står ved et litt over én meter høyt rekkverk. Skiltet er festet til et rør som stikker ut fra veggen ca. 2 meter over bakken. Nederste del av det én meter høye skiltet er 2,2 meter over bakken, mens toppen følgelig er 3,2 meter over. Baksiden, som Europark ber om at man leser, er i praksis utilgjengelig.

”Alle de skiltene vi har i Lierbyen står på 2 meter høye stolper og kan derfor ikke være 3 meter over bakkenivå. Ved Fosskvartalet har vi ingen skilt med en slik høyde og en plassering ved rekkverk som påstått i teksten”, skrev kommunikasjonsdirektøren. Han har trolig angret etterpå. Og har han ikke gjort det, får han enda bedre grunn til det nå.

Kommunikasjonsdirektøren har tydeligvis ikke kommunisert med noen som har sett det folk flest vet: Europarks mange skilt i Lierbyen står på både korte og lange stolper. Noen ganger på lysstolper, andre ganger på murvegger, og enda flere ganger på Europarks egne stolper, der de av og til står i synshøyde og ellers stikker et godt stykke over tre meters høyde og dermed er ulesbare. Den manglende lesbarheten gjelder selvfølgelig i enda større grad baksidene, som Europark oppfordrer folk til å lese.


Skiltet ved Andershaugen er 1 meter høyt. Hvor lang er da avstanden fra bakken opp til skiltet?

En ”højdare” ved Andershaugen
Et grelt eksempel på feilplassering er skiltet på lyktestolpen ved parkeringsplassen nedenfor Andershaugen. At det står godt over 2 meter over bakken er bare én sak. Vesentlig mer bemerkelsesverdig er det at skiltet, slik det fremgår av det øverste bildet, er montert slik at baksiden er uleselig.

Det er vanskelig å forstå at noen i det hele tatt kan montere et skilt slik, og enda vanskeligere er det å forstå at verken Europark eller Lier kommune har oppdaget feilen. Den som parkerer på Europarks plasser, bør derimot være nøye med å sjekke teksten på skiltet. Ellers kan det få kostbare konsekvenser.

Kommunens medansvar
Det er Lier kommune som eier parkeringsplassene Europark vokter i Lierbyen. Siden det ikke koster noe å parkere der og Europarks kommunikasjonsdirektør hevder at bare en beskjeden del av inntektene deres kommer fra ”kontrollavgifter”, må det være kommunen som bekoster parkeringskontrollen og som uansett burde holdt et øye med skiltingen.

Det er ikke ventet at Lier kommune eller Europark kommer til å gjøre noe med skiltingen. 

Forrige artikkel:Klar til avgang for stavgangNeste artikkel:Europark lot seg påvirke
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode