Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3719c29d8f8474adc8aa70dd9a2c2c52

Hvorfor utfor?

Kan mobilbruk være årsaken til at det blir stadig flere utforkjøringer?

I løpet av fem-seks dager har mange biler havnet utenfor veien i Søndre Buskerud Politidistriktet, og de fleste ulykkene har skjedd i Lier. Det er så langt ikke bevist at en eneste av utforkjøringene skyldes mobilbruk, men det er heller ingen tvil om at høye bøter så langt ikke har skremt så mange fra å bruke telefonen til både samtaler og tekstmeldinger mens de kjører.

I løpet av et par ettermiddagstimer i dag tok politiet ti kjørende mobilbrukere i Hurum. For ikke lenge siden ble et enda større antall tatt i Lierbyen. Men stadig oftere observeres vinglete kjøring som skyldes at det er to hender på mobilen – og at telefonen får større oppmerksomhet enn trafikken.

I løpet av sommeren vil det etter all sannsynlighet bli mengder av nye utforkjøringer. Men enkelte biler vil også havne i motgående kjørefelt, noe som selvfølgelig oftest har enda alvorligere konsekvenser.

Nedenfor er en oversikt over noen utforkjøringer og bilvelt fra 22. – 27. juni. Som nevnt kan samtlige ulykker ha annen årsak enn mobilbruk, men hver ulykke er en for mye.

22.06 kl 18:17
Nødetatene på vei til E-18, rett på oversiden av Fosskolltunnelen i Lier, retning syd, der en bil skal ha kjørt av veien

23.06 kl 10:15
E18, Liertoppen: Bil kjørt av veien. Ett kjørefelt stengt i en kort periode.

23.06 kl 13:09 Gamle Gomsrudvei:
Bil kjørt av veien i lav hastighet og trillet ned på en gangvei, og inn i et gjerde.

24.06 kl 12:50
Nødetatene på vei til Ringveien på Tranby, Lier der en bil skal ha kjørt av veien.

24.06 kl 16:29
Melding om bil som har kjørt av veien og veltet ved Rv40 i Svene. En voksen og et barn i bilen. Uvisst skadeomfang.

26.06 kl 12:42
Lastebil veltet noen hundre meter unna Lindum avfallsdeponi. Stolper med kabler kjørt ned.

27.06 kl 07:57
Lastebilvelt Rv 285 ca. 2 km ovenfor Sylling. Rv285 stengt inntil videre. Lastebilen ligger i veibanen og det er mye oljesøl.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 27. juni 2012 20:05: sonja kortnes
ja det tror jeg ja
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode