Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Uvettige syklister er en fare

Sykkelsesongen er i gang og dermed kan gående, bilførere og først og fremst syklistene selv se frem til spennende tider.

Sykkel er et fint og miljøvennlig fremkomstmiddel, bare så det er sagt. Problemet er hvordan enkelte bruker syklene sine.

Myndighetene har vært pådrivere for mer sykkelbruk, og syklistene har oppfattet signalet og vel så det. I løpet av få år er de blitt trafikkens hellige kuer.

Den omfattende offentlige velsignelsen av syklingens betydning har fått mange til å tro at de er hevet over lover, trafikkregler og alminnelig folkeskikk. Sykling på rødt lys foregår hele tiden. Opphengning av sykler bakpå biler så både bremselys og nummerskilt blir usynlig, er også svært vanlig.

Vanlig oppheng. Men lovlig?

Men det kanskje aller farligste er syklistenes nokså konsekvente likegyldighet overfor gående. Enhver gående som tar et forsiktig skritt til høyre eller venstre på et tilsynelatende fredelig fortau, risikerer å bli kjørt ned eller i heldigere tilfeller bare å bli skjelt ut av en illsint syklist som mener å ha krav på fri bane og fri fart.

Blant andre merkverdigheter er syklistenes raske omstillingsevne ved gangfelt. På veien forlanger de å bli respektert som kjørende, men ved kryssing av gangfelt anser de seg som gående. Med 20-30 km/t svinger de brått ut på gangfeltene og venter at eventuelle biler bråbremser for å slippe dem trygt over, og det gjør da heldigvis også de aller fleste bilistene.

Hvem har vikeplikt her?

- La oss være venner i trafikken, er et slagord som dukker opp av og til. Det er både riktig og viktig, men vennskap forutsetter at man følger visse spilleregler, eller trafikkregler som det kalles i denne sammenheng.

Sykling Trafikk

50 kommentarer

Torsdag 26. april 2012 10:48: Tom Atle Bordevik
"Vinklingen" i denne saken synes jeg er pussig. For meg høres dette mer ut som et partsinnlegg i en debatt en en artikkel om sykling og konfliktene knyttet til dette som sådan. Syklistene er blandt annet "Hellige kuer", samt at artikkelen krydres med påstander om kjøring på rødt lys, mangel på å følge vikeplikt, og ikke minst den uvettige festingen av sykler bak på biler! Å generalisere på en slik måte bidrar i liten grad til å belyse et emne, og rent journalistisk er det nærliggende å kunne karakterisere dette som slett journalistisk arbeid. For ordens skyld er jeg syklist selv, kjenner mine rettigheter og plikter i trafikken, overholder vikeplikt og stopper på rødt lys. Og siden journalisten er opptatt av innfesting på bil så benytter jeg forskriftsmessig sykketransport som ivaretar alle lovpålagte merkinger som skilt og lys. Dette nevner jeg utelukkende for å eksemplifisere urimeligheten i sort/hvitt-bildet som presenteres som sannheter i artikkelen.
Torsdag 26. april 2012 10:55: Tom Atle Bordevik
Journalisten inviteres herved til å begrunne sin "vinkling" i artikkelen, samt å dokumentere sine påstander i artikkelen.
Torsdag 26. april 2012 11:16: Rasmussen
Her er det Tom Atle Bordevik som generaliserer og ser ting sort/hvitt.
Andersen skrev: "Den omfattende offentlige velsignelsen av syklingens betydning har fått MANGE til å tro at de er hevet over lover, trafikkregler og alminnelig folkeskikk."

Hadde Andersen derimot skrevet "... har fått ALLE SYKLISTER til å tro at de er hevet over ..." hadde saken stilt seg annerledes.
Men det skrev han heldigvis ikke, blant annet fordi slike som deg og meg overholder lover og regler :)
Torsdag 26. april 2012 11:57: Thor
Hadde satt pris på om dere ikke syklet to tre i bredden på allerede smale veier. Skal dere sykle utover til Sylling og det strekket der, er allerede veiene smale samt ikke fryktelig velholdte, så det er mange steder vanskelig å komme forbi èn. Sykler dere etter hverandre, og holder dere så nær kanten som mulig så hadde det vært kjekt. Spre dette budskapet til alle som sykler er dere snille.
Hilsen en som ikke vil skrape en syklist av frontvinduet sitt en dag.
Torsdag 26. april 2012 12:00: Tom Atle Bordevik
Sitat:"Sykling på rødt lys foregår hele tiden." "Men det kanskje aller farligste er syklistenes nokså konsekvente likegyldighet overfor gående. Enhver gående som tar et forsiktig skritt til høyre eller venstre på et tilsynelatende fredelig fortau, risikerer å bli kjørt ned eller i heldigere tilfeller bare å bli skjelt ut av en illsint syklist som mener å ha krav på fri bane og fri fart."
Er ikke dette generaliserende sort / hvitt påstander? Hva med tittelen på artikkelen, er ikke uvettige bilister også en fare? Artikkelen har en vinkling som etterlater et inntrykk av at syklister ikke tar hensyn , bare tar seg til rette. Mitt innlegg er ment som en motvekt til en artikkel som etter min mening er vinklet på en generaliserende måte som negativ til syklister.
Torsdag 26. april 2012 12:11: Bil- og syklist
Bordeviks innlegg minner meg om sånne syklister artikelen handler om. Hissige folk er farlige i trafikken. Stress deg ned Bordevik!
Torsdag 26. april 2012 12:37: Jon Arvid Fossum
Artikkelen kategoriserer alle syklister som onde og farlige og er lite egnet til å slå et slag for vennskap i trafikken. Det er en ren hets- artikkel. At den faller sammen med starten på "Sykle ttil jobben kampanjen" sier noe om journalistens samfunnsbevissthet.
Torsdag 26. april 2012 12:43: Tom Atle Bordevik
Til etteretning er jeg helt rolig og behersket, men dårlig journalistikk liker jeg desverre ikke. Etter å ha lest denne artikkelen fikk jeg en vond smak i munnen, og jeg registrerer at journalisten ikke har kommentert eller har villet imøtegå mine poenger mht vinkling og udokumenterte påstander.
Når det er sagt så opplever jeg det som farlig å sykle i trafikken, selv om jeg forholder meg til traffikkreglene. Jeg hadde vel sett at det hadde blitt balanse i regnestykket om man hadde hatt en tilsvarende artikkel med tittel: "Uvettige bilister er en fare". Men det visste vi jo, akkurat som vi visste at uvettig sykling er en fare:-)
Torsdag 26. april 2012 13:28: Trond Ingebretsen
Lurer på når første blir påkjørt i år som sykler i veien og ikke på den flotte gang og sykkelveien fra Lierbyen opp mot Tranby
Torsdag 26. april 2012 13:30: Berit Aarvold
Jeg har nesten blitt mer redd for syklister enn biler! For sykler er lydløse - hvorfor kan de ikke ringe med en sykkelbjelle som før i tiden?!!
Torsdag 26. april 2012 18:47: Trude M. Norup
Støtter Bordevik! Reagerer sterkt på at Liernett kan trykke dette som en artikkel! Det er jo generalisering, og hets av syklister. De aller fleste bilister og syklister tar hensyn og følger trafikkreglene. De gangene det skjer en ulykke er det jo ikke noe tvil om hvem det går utover. Føler selv at jeg sykler med livet som innsats pga uvettige bilister. Opplever på alle turer der jeg sykler på veger uten sykkelsti at bilene kjører forbi uten å svinge langt nok utenom. Og dessverre kan man ikke velge å alltid sykle på sykkelsti når man bor langs Vestsidevegen.
Torsdag 26. april 2012 19:25: Thor Hushovd
Kommentar eller artikkel? At syklister er hellige kyr i trafikken er jo en helt feilaktig og ikke minst subjektiv fremstilling. Vi er tross alt myke trafikanter, i hvert fall mykere enn biler. Dette med trafikklys er strengt tatt ikke et veldig omfattende problem i Lier, og når det kommer til vikeplikt er det snarere det faktum at reglene er uklare, enn at syklister ikke respekterer trafikkreglene.

Opplever ubehagelige hendelser hver gang jeg skal ut på en sykkeltur, og det verste er uoversiktlige svinger i 60-sonen der bilister gjerne passerer deg i 70 km/t i en avstand som ikke er mer enn 30 cm fra styret. Syklister får ofte kritikken i trafikken, men prøv selv da å sykle blant 1700 kg tunge kjøretøyer med ekstreme menger kinetisk energi!

Konklusjonen er at begge parter skal respektere trafikkreglene, både bilister og syklister.
Torsdag 26. april 2012 20:34: Knut A. Andersen
Liernetts artikkel heter: Uvettige syklister er en fare. Den heter ikke: Alle syklister er uvettige.

Som det fremgår av første avsnitt i artikkelen, handler den om enkelte syklister, og resten av artikkelen beskriver hva de forårsaker for seg selv og andre.

Et par lesere har tydeligvis fått det for seg at den omhandler alle og enhver som setter seg på et sykkelsete. Forhåpentligvis er de mer oppmerksomme i trafikken enn når de kommenterer.
Torsdag 26. april 2012 21:17: Tom Atle Bordevik
Takk for tilsvar, selv om det kjennes noe knapt. Artikkelens tittel er nevnt tidligere i kommentartråden sammen med en rekke andre spørsmål og reaksjoner det hadde vært interessant å hørt dine kommentarer til. Vi får håpe du er mer oppmerksom neste gang du skriver et tilsvar i et kommentarfelt.
Torsdag 26. april 2012 22:03: Knut A. Andersen
Ettersom det er oppklart at kommentarene er avgitt på feil premisser, foranlediger de ikke noe tilsvar.
Torsdag 26. april 2012 22:50: Hurumhei
Artikkelen er tendensiøs. Og for å imøtegå noe av journalistens tanker, så vil jeg nevne følgende:
1) Det er påfallende som syklist at bilistene viser vesentlig mindre hensyn i Lier og utover mot Slemmestad en for eksempel i Oslo, Asker og Bærum. Som syklist blir man ofte møtt av livsfarlige forbkjøringer, bilister som spruter spylervæske på syklistene i det de kjører forbi, andre som kaster flasker og atter andre som kommer forbi i voldsom fart med en arm ut av vinduet med fingern i været. Rånete og bøllete er vel beste karakteristikk og enkelte av disse bilitsene burde vært fratatt sertifikatet på stedet

2) Som sykkellag, er vi bevisste på å sykle med 2 rekker eller 1 enkelt rekke. Dette avpasser vi etter forholdene og ikke minst antall ryttere slik at det skal bli enklest mulig å passere.

3) Gang og sykkelstier er forbeholdt gående og syklister med lav fart. Å sykle i lag med hastigheter på 40-50-60 km/t på gang og sykkelsti er direkte farlig, dessuten er det fartsbegrensninger.
Torsdag 26. april 2012 23:05: Hurumhei
4) Ved flere anledninger blir vi forbikjørt av bilister selv om vi ligger i fartsgrensen og kanskje vel så det. I noen tilfeller presset bilistene seg frem for så å bråbremse for lys eller rundkjøring. Direkte livsfarlig.

5) De fleste syklister jeg kjenner gjør det de kan for å tilpasse seg trafikken på den beste mulige måten ut i fra forholdene. Som andre har påpekt er vi myke trafikanter og vi har egen interesse i å bidra til trygg trafikk.
Fredag 27. april 2012 00:04: Ola
Hum, mopededister greier da og oppføre seg skikkelig i trafikken sammen med bilene. Hvorfor greier ikke syklistene det samme. Kan det være at man kanskje burde hatt fører kort opplæring for syklister også? Spesielt for de rundt 40-50 års krisa som alle tror de er Hushovd og co.
Fredag 27. april 2012 08:29: Hurumhei
@Ola, det er mulig du har litt tregt for det, men du må nok ta inn over deg at flertallet av syklistene har førerkort og er aktive bilister. De har med stor sannsynlighet vel så mye erfaring i trafikken som det du har. Dersom du virkelig ikke klarer å se forskjellene på utfordringen til en modep og en syklist - da har du et stykke å gå før du er en særlig dyktig trafikant.
Ref. mitt innlegg over mhp. Oslo, Asker og Bærum i forhold til Lier og Hurum, så er det mye som tyder på at det er holdningene til bilistene i enkelte områder som er avgjørende. Ut i fra ditt innlegg kan det fortone seg som om du bør jobbe litt med holdningene dine.
Fredag 27. april 2012 08:55: Geir Magne
Journalisten begynner artikkelen med å skrive at "uvettige syklister er en fare" og går over til å skrive "mange til å tro at de er hevet over lover" og ender opp med å skrive "syklistenes nokså konsekvente likegyldighet" og "syklistenes raske omstillingsevne ved gangfelt". Han begynner med uvettige, går via en stor del, og ender opp med alle syklister på generelt grunnlag. Sistnevnte utsagn er generalisering og det hjelper ikke at han prøver å være nyansert i ingressen når det endrer opp med slike generaliserende utsagn. Dette kombinert med Andersens bruk av begrep som "hellige kuer" gjør at han fremstår som totalt unyansert.

Har syklet et par år nå i Haugesunds-regionen både på landevei og terreng, og ser heldigvis lite til slike konflikter som dere tydeligvis sliter med i Buskerud. Han fått en finger i ny og ve, og en gang var det til og med fortjent men stort sett går dette meget bra hvis man bruker sunn fornuft (på begge sider).
Fredag 27. april 2012 09:16: Tom Atle Bordevik
@ Knut A Andersen: Som du ser av øvrige kommentarer her så fremstår ikke artikkelen like krystallklart som du slår fast. Vil forøvrig anbefale siste utgave av bladet Motor, landets fremste interesseorganisasjon for bilister. De har en større artikkel som evner å nærme seg temaet sykkel og trafikk på en adskillig mer nyansert måte. Din artikkel bidrar utelukkende til å fremme fiendskap i veibanen.
Fredag 27. april 2012 10:09: Hurumhei
@Knut A. Andersen - oppviglersk er artikkelen din ikke, men den er et elendig stykke journalistikk - noe du også burde reflektere over. Bilistene (i Lier og Hurum) som er den sterke part i trafikken er faktisk i mange tilfeller nær ved å forårsake katastrofal utgang. De bilistene som oppfører seg farlig i trafikken overfor syklister, risikerer å ende opp med forsetlig drap på sin CV, det er kanskje noe å tenke over.
Fredag 27. april 2012 10:49: Frode Sundseth
Dette var en ensidig artikkel som ikke tar hensyn til kjernen i problemet. Hverken trafikkreglene eller infrastrukturen er bygd opp rundt syklistene som en selvstendig gruppe.
Skal man sykle på gangvei så må man ned i ganghastighet når man møter gående og gående er utfordrende å forholde seg til, spesielt i våre dager når mange gående er ofte går med øreplugger eller oppslukt av telefonen. Selv når man som syklist får øyekontakt med gående, sykler i tilnærmet ganghastighet og viser klart hvor man tenker å sykle så klarer gående å nærmest kaste seg foran sykkelen rett før man skal passere hverandre. Gående er en stor utfordring å forholde seg til.
At syklistene er lite ønsket på bilveien er heller ingen hemmelighet men jeg synes at det er mye enklere å forholde meg til bilister enne fotgjengere. På steder hvor jeg sykler i godt tempo så velger jeg ofte å sykle på bilveien men jeg opplever at samarbeidet med bilister er bedre i dag enn for bare noen år siden.
Fredag 27. april 2012 10:54: Frode Sundseth
På flere steder finnes det gangvei men det er ikke alltid like hensiktsmessig å sykle på gangveien og da velger man bilveien. Er det derimot få fotgjengere og jeg ikke har stor hastighet så finner jeg det ofte hensiktsmessig å sykle der.

Hovedproblemet er at syklister ikke er ønsket og det er mange difuse regler å forholde seg til. Hvis man har en egen sykkelvei med færrest mulig kryss og egen gangvei slik at man kunne klart å skille fotgjengere fra syklister så ville det blitt mye lettere for alle parter.
Fredag 27. april 2012 11:02: Rasmussen
Er det ingen av dere kritikere her som legger merke til bildene (les: bildebevisene) i artikkelen?
Bilde 1: Det er ulovlig å sykle på den veien, noe som er tydelig skiltet.
Bilde 2: Det er ulovlig å feste en sykkel slik at både bilskilt og lys ikke er synlig.
Bilde 3: Skal en syklist krysse et fotgjengerfelt skal sykkelen trilles.

Synes det er viktigere å faktisk diskutere de problemene som artikkelen tar opp (ja, syklister skaper faktisk mange farlige situasjoner), i stedet for å krangle og furte fordi man mener selv føler seg truffet av kritikken.

Det står jo om MANGE syklister i artikkelen, ikke ALLE syklister, så om man da blir furten tyder det på at man selv føler seg truffet av kritikken.
Fredag 27. april 2012 11:14: Bil- og syklist
Andersen traff blink. Bildene viser situasjoner alle gjenkjenner. Så får heller enkelte perfekte syklister blir fornærmet. De får heller kjefte på sine medsyklister som er skyld i syklistenes dårlige rykte.
Fredag 27. april 2012 12:27: Frode Sundseth
Rasmussen: du har helt rett med hensyn til bilde 1 og 2 men ikke på bilde 3. Syklister kan sykle over fotgjengerfelt men de har ikke de samme rettighetene som fotgjengere.

Dessverre så ligger mange (bilister, syklister og forgjengere) i skyttergravene sine når det gjelder temaet syklister. Jeg synes som sagt det går veldig bra å forholde meg til bilister men dessverre så er det mange bilister, syklister og fotgjengere som går inn for å forsure hverdagen til andre i trafikkbildet. Det er mange minisjefere og egoister der ute.
Fredag 27. april 2012 12:28: Tom Atle Bordevik
@Rasmussen: Bildene lyver ikke, og det er heller ingen som har påstått dette. Kritikken går på vinklingen av artikkelen. Artikkelen legger heller ikke opp til noen diskusjon. I vanlig journalistisk ånd burde man ha hatt ulike syn, og gitt ulike parter anledning til å kommentere sitt syn, for på den måten å presentere et balansert syn. Artikkelen bærer preg av en enkelt persons betraktninger (journalistens?). Viljen til å bevege seg inn i materien synes heller ikke å være til stede ref. journalistens tilsvar.
@Bil-og syklist: At Andersen traff blink må nok stå for den regning. Om du mener at artikkelen er innenfor godt journalistisk arbeid er vel heller tvilsomt.
Fredag 27. april 2012 12:40: Kaare
Er barneskoleelevene begynt å skrive artikler for Liernett? Dette var sjeldent dårlig skrevet
Fredag 27. april 2012 15:27: DBS
Overrasker ikke at sykkelfansen ble hissige av artiklen. Den traff helt sikket et ømt punkt. Ærlig talt er det altfor mye råsykling her til lands og råkjøring også.
Lørdag 28. april 2012 00:09: Jostein S. Hoset
Lier tilbyr et av de beste ski og sykkel muligheten på Østlandet. Det er i mine øyne en stor mulighet ikke et problem!

Hva med landets eneste sykkelvelodrom;-)

http://www.liernett.no/6120-lier-trenger-en-ny-visjon
Lørdag 28. april 2012 13:47: Ola
@Hurumhei, jeg kjører moped og ikke bil spørs om det ikke er din holdning med forutintatte holdninger om andre personer som bør endres?
Søndag 29. april 2012 09:00: H-E. T.
Mange syklister ER råskinn i trafikken. Bildene til Liernett er typiske. Det er ikke rart at mange blir irritert over å bli minnet på hvordan det ligger an. De perfekte syklistene får nok heller kjefte på råsyklerne som ødelegger ryktet deres.
Søndag 29. april 2012 19:36: Jørn Michalsen
Knut A. Andersen bommer på to av tre eksempler. Første bilde viser en syklist som bryter trafikkreglene. Bilde nummer to viser en bilist som bryter trafikkreglene. Bilde nummer tre viser en syklist somer på vei ut av et gangfelt. Det er fullt lovlig, men syklisten har vikeplikt for bilisten. Bildet tyder ikke på at bilisten blir hindret.
Søndag 29. april 2012 19:52: Fredrik
Det finnes helt klart mange dårlige syklister,men enda flere elendige bilister.Se feks hvor sjelden blinklys brukes,slapper av i venstrefila på motorvei,"søndagstur"bilister.Jeg er selv bilist og syklist,men irriterer meg helt klart mest over elendig,og egoistisk bilkjøring her på østlandet!Egoismen lenge leve i trafikken;)
Søndag 29. april 2012 20:49: Terje
Tidenes latterligste artikkel. Som med alt annet, er det ingen som legger merke til de som faktisk oppfører seg skikkelig og overholder reglene
Søndag 29. april 2012 23:08: Syklist??
Hva er en syklist? Er det en som til en hver tid befinner seg på en sykkel? Stort sett alle har vel en sykkel, og er syklister fra til til annen. Feks bilde over av sykler bakpå en bil, er ikke det en bilist som ikke oppfører seg???

Synes forøvrig at artikkelen er veldig subjektiv, og generaliserende, ikke akkurat imponerende.
Mandag 30. april 2012 07:57: Ex-liung
Det er mye rar sykling. Liernett skrev om syklister som ter seg farlig og ulovlig. Men selv når det er presisert at den ikke går på alle og enhver som sykler, er det noen som ikke klarer å beherske seg. Beklager å si det, men de oser av dårlig samvittighet.

Avisene skriver stadig om promillekjøring men aldri om edru bilister. Ingen tror vel at avisene mener det bare er fulle folk som kjører?
Mandag 30. april 2012 08:52: Marius
Hvor er det blitt av sykkelbjellene ?, høfligheten ?, samspillet. Alle må gi og ta, ingen liker hverken å være den som ligger på bilpanseret, eller den som får noen der. Ergo er det både billisten og sykkellisten sitt ansvar at vi alle kommer trygt frem. Alle må følge de reglene som er. Men for noen hadde det nok vært en ide å begyne å se seg rundt når de er i trafikken. Kanskje til å med vise litt tegn på hvor vi skal hen, før vi setter kursen. Saken er jo at det er særs små grep som skal til før vi lettere ferdes sammen.
Mandag 30. april 2012 12:00: Anders N
Jeg må bare spørre de syklistene som er her inne: Hvorfor bruker dere ikke de sykkelveiene som finnes?

Der hvor det ikke finnes sykkelvei er det OK, men dere må jo bare regne med at dere får rykte på dere for å skape farlige situasjoner på veiene når dere velger å ikke sykle på sykkelveien som går rett ved siden av. Totalt unødvendig?
Mandag 30. april 2012 19:50: Tom Atle Bordevik
@ Anders N Det finnes ikke mange metre med sykkelvei i Lier. Jeg er ikke helt skråsikker, for jeg har kun bodd i Lier i 1,5 år men tror ikke det finnes en eneste meter med sykkelvei i Lier. Gang og sykkelvei finnes det imidlertid, men hvis du leser noen av kommentarene i dette feltet så er det gående som også oppfatter syklister som farlige. Her tror jeg vi er inne i kjernen på problemstillingen. Når en syklist ligger i 30-40kmt i veibanen så synes bilistene at han sykler sakte. Å bli passert av en syklist samme hastighet på en gang og sykkelvei kan oppfattes som skremmende. Dette dilemmaet opplever jeg hver gang jeg er ute og sykler, og jeg må hele tiden avveie om jeg skal legge meg ut i veibanen (ta hensyn til de gående), eller kjøre på gangveien (ta hensyn til egen helse). Forståelsen for denne problemstillingen virker forøvrig mye mer utberedt i andre land mer sentralt plassert i europa, hvor man som syklist opplever å ha en velfungerende plass i trafikkbildet.
Mandag 30. april 2012 22:36: Atle
Så synd at noen ødlegger for alle.Så lenge jeg holder meg på veiens høyre skulder ,pedalen sneier den hvite streken så synes jeg at bilisten ikke begøver å se på meg som en idiot og sneie meg med 10 cm klaring. Så lenge ingen i regjeringen lager SYKKELVEI så må vi dele veien. Vi bruker kun en snau halvmeter av den.
Onsdag 2. mai 2012 08:14: StabiloBoss
Nå er det slik at svært mange, kanskje de fleste, artikler i media er vinklet på én eller annen måte, heller enn å gjengi alle fakta som kan angå en sak. TAB - still deg selv et kontrollspørsmål: Ville du ha misbilliget artikkelen i samme grad, dersom den hadde hatt tittelen "Uvettige bilister er en fare", og var vinklet mot å kritisere bilister som foretar uforsvarlige forbikjøringer av syklister som sykler i veien? Det er faktisk slik at veldig mange - jeg våger påstanden "de fleste" - av dem som treningssykler i veien temmelig konsekvent bryter trafikkreglene ved ikke å bremse ned, kjøre til siden og slippe forbi når de blir innhentet på steder med lite oversikt og/eller motgående trafikk. Hadde de gjort dette konsekvent, så ville de nok ha møtte mye større velvilje blant bilistene. Så lenge egen trening prioriteres over andre trafikanters fremkommelighet, så vil nok problemet bestå.
Onsdag 2. mai 2012 12:20: Rigmor1
Knut Andersen beskriver godt det noen av oss føler som bilister når vi deler veien med syklister. Jeg har selv fått en syklist liggende på tvers rett foran fronten min, og med liggende mener jeg bokstavelig talt liggende. Han kom i stor fart ut av en sidevei og klarte selvsagt ikke svingen. Heldigvis gikk det bra, men det var frykelig nært. Problemet med NOEN syklister er at de kommer fort, de er ikke lett å se og de er helt lydløse. Jeg møter mange syklister på min arbeidsvei, og det største problemet der er at de fleste tydeligvis ikke tror at de må følge vanlige trafikkregler i rundkjøringer. Der har jeg sett flere småulykker pga dette. Sykling er bra, men gjør det med fornuft.
Torsdag 3. mai 2012 10:32: Tom Atle Bordevik
Slik kan også en artikkel om samme tema presenteres og vinkles: http://www.dagbladet.no/2012/05/02/tema/bil/klikk/trafikksikkerhet/sykkel/21405264/
Les begge artiklene og gjør dere selv opp en vurdering av det journalistiske arbeidet og kvaliteten på dette...
Torsdag 3. mai 2012 11:04: Bil-og syklist
Liernett traff nok et ømt punkt hos Bordevik. Kanskje han er i den lille gruppen Liernett fokuserte på som ikke følger lover og regler i trafikken.

Nå vil han Liernett til livs og hevder at Dagbladet skriver mye bedre enn Liernett. Skulle vel bare mangle om ikke noen hundre ansatte i Dagbladet fikk til mer enn en håndfull fritidsjobbere i Liernett.

Siden leserne stort sett kjenner igjen Liernetts beskrivelse av råsyklerne, kan de sikkert leve med Bordeviks sure oppstøt.
Torsdag 3. mai 2012 11:18: Tom Atle Bordevik
@ Bil-og syklist. Les byline på artikkelen. For å være helt ærlig, jeg er ikke journalist, men å foredra et makkverk som det over skulle jeg uten alt for mye arbeid klart å overgå. Artikkelen er ensidig, og har en form hvor generalisering er sneket inn i teksten. Dessuten beveger ikke artikkelen seg noe ut over å fungere som hets av syklister. Jeg savner at artikkelen ser løsningsorientert på problemstillingen. Siden mange kjenner seg igjen i beskrivelsen til Liernett som du sier så vet jeg at syklister kjenner seg igjen i Dagbladets beskrivelse. Artikkelen over gjør ingenting utover å polarisere partene, og det er det jeg reagerer på.
Torsdag 3. mai 2012 13:18: Svein-Petter Henriksen
Artiklen "polariserer" ikke billister og syklister men lovlydige og andre i trafikken. Det er greit. Dert er både lovlydige og andre syklister. Hvorfor forsvarer Bordevik syklinga til råsyklerne? Ikke et ord om dem? Kjenner seg igjen i beskrivelsene?
Torsdag 3. mai 2012 15:28: Henning
Himmel, for en debatt. Det fryktelig mange på begge sider av bordet her glemmer, er at du hittil aldri har sett overskriften:

"3 bilister kvestet av mosjon-syklist i 40-årskrise"

NOEN bilister oppfører seg som idioter i trafikken. Som syklist har jeg opplevd å bli sprutet ned med spylevæske, presset ut av veien, og, endelig: brudd i begge armene pga en bilist som ikke overholdt vikeplikten.

NOEN syklister oppfører seg som idioter. Som bilist har jeg sett det gjentatte ganger.

MEN, som bilist er du best beskyttet. Uansett hvor mye dumt syklistene gjør, er antagelig det verste som kan skje at du kommer noen sekunder eller minutter for seint.
Som bilist påhviler derfor det største aktsomhetskravet på deg.

Og hvis du har giddet å lese disse linjene: NEI, dette er ikke et forsvar for råsykling og hensynsløs adferd fra syklistene. Det har jeg null respekt for. Men jeg gjør meg ikke som bilist til potensiell drapsmann av den grunn.

Ta et dypt magedrag. Nyt sommeren. God tur!
Torsdag 3. mai 2012 16:01: Svend Asbjørn Sylling
Det er tydelig at dette har vært en sak som engasjerer våre lesere, både på godt og vondt, med syklister og bilister på hver sine ytterpunkter.

Vi har tidligere tatt for oss saker som taler både syklisters, bilisters og trafikanters sak i Lier. Noen få utvalgte eksempler:
http://liernett.no/2275
http://liernett.no/3304
http://liernett.no/3413

Se også våre samlesider for trafikk og sykling:
http://www.liernett.no/etikett/trafikk
http://www.liernett.no/etikett/sykling

I denne konkrete saken var temaet de syklistene som skaper farlige situasjoner i trafikken grunnet uvettig oppførsel.
Denne artikkelen har nå hele 50 kommentarer, både saklige og usaklige, og grunnet sistnevnte velger vi nå å sperre for ytterligere kommentarer fra uregistrerte brukere på denne artikkelen.
Vi oppfordrer samtidig våre lesere om å sende inn leserinnlegg per e-post.

Liernett vil også i fremtiden komme med forskjellige vinklinger på trafikksikkerhet, veistandard og syklistenes muligheter.

Mvh.
Svend Asbjørn Sylling
Redaktør

Flere saker fra arkivet

Syklister er hellige kuer

Hvorfor mister enkelte vettet straks de setter seg på et sykkelsete?

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

NAF: Ansvarlige myndigheter må finne løsning

Gående leker med liv og helse i rundkjøringen der Ringeriksveien krysser Vestsideveien, men hverken politi eller andre myndigheter ser ut til å bry seg om det.

Reservert for gående

KOMMENTAR: For bilister er ikke Kjellstadkrysset og nærmeste omgivelser spesielt vellykket. For gående er forholdene en katastrofe.

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

Liers nest farligste bussholdeplass?

Årene går uten at noen gjør noe for å bedre sikkerheten for passasjerene som bruker Liers nest farligste holdeplass.

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Denne broen er livsfarlig

En bro over den populære turveien mellom Lierbyen og Reistad utgjør en i dobbelt forstand overhengende fare for liv og helse.

Livsfarlig overgang

Dette er vel en av grunnene til at barn og ungdom blir kjørt til og fra trening på Stoppen -

Populær turvei er blitt enda bedre

Gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé, der togene tøffet forbi fra 1872 til 1973, er oppgradert og blir nyåpnet denne uken.

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Tilbakeblikk: Uvettige syklister

Sjelden eller aldri er sinnene blitt satt så kraftig i kok som etter vår artikkel om uvettig sykling.

Idrettsvake i Sylling

Ungdomsskolen holder det gående hele døgnet.

Veidekorasjon

- Hvem er ansvarlig for denne utplasseringen?

Ønsker opphøyde gangfelt

Arne Chr Karlsen mener dette er nødvendig, for å sikre fotgjengere og andre myke trafikanter mot råkjørere i Sylling sentrum.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

To gebyrer og to forelegg

Det var fasiten etter at politibetjent Arvid Dahl og hans kolleger i dag tidlig hadde kontrollert sikkerhetsutstyr for barn i bilene på vei inn til Høvik skole.

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Så smalt det igjen

I går ettermiddag kom det klager på råkjøring på Baneveien, og rett etter klokken fire i natt kolliderte to biler front mot front på Røineveien.

Stengt til 3. august

Det jobbes fortsatt for fullt med tyngre vedlikehold og forsterkning av kjøresbanen opp til Justadlina på Vestsideveien.

Minner fra livet på E-18

Er E-18 et sted? Og hvis ikke, hva er da denne opptil flere titalls meter brede asfaltstripen der så mange mennesker tilbringer mye tid hver eneste dag? Knut A. Andersen tar i ukens petit leserne med på en veistrekning de fleste har et forhold til.

Tør du ta sjansen?

Du får takk hvis du forteller en medtrafikant at han risikerer parkeringsbot, men si ikke noe hvis han nesten kolliderte, hevdes det i ukens petit.

Bøter som svir

Til tross for noen bøter til bilistene i Lier i går kveld, oppførte bilistene seg pent overfor Kjell Hovde (bildet) og hans team i Statens Vegvesen

Tilbakeblikk: Trafikkfellene

Liernett har gang på gang satt søkelyset på mange helt unødvendige farer i trafikken. Responsen har vært laber.

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Hvorfor utfor?

Kan mobilbruk være årsaken til at det blir stadig flere utforkjøringer?

Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?

UKENS PETIT: Mellom Heggtoppen og Gluggen avslører mange liunger at de ikke har fått med seg hensikten med fartshumpene.

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

VESTSIDEVEIEN

Det var tragisk den trafikkulykken som skjedde i Vestsideveien sist uke.

Kunne gått galt ---

I forbindelse med et treningsritt som Asker sykkelklubb (Asker CK) arrangerte torsdag i forrige uke oppstod det flere farlige situasjoner under oppvarmingen langs riksvei 285 nord for Nordal skole ---

Mer tilgjengelig turvei

I formiddag åpnet ordfører Helene Justad den "revitaliserte" gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé fra Reistad og oppover langs Lieråsen.

Lier før og nå

Da bildet ble tatt, lå en fritidsbåt i vinteropplag i en fredelig bukt ved Frydenlund på Lierstranda. Nå er det salatproduksjon, tog og parkering på stedet.

Seksti OK, tror du kanskje?

Det er ny fartsgrense ved e-verket. Plasseringen av skilt og fotoboks kan gi kostbare og unødvendige misforståelser. SISTE: Vegvesenet fjerner fotoboksen. Se kommentarene!

Med livet som innsats

Christian Aakermann, venstrekandidat til Kommunestyret, mener at den lille biten av Vestsideveien nærmest Lierbyen straks må sikres med en gang-og sykkelvei

Dumping av katter

Leserinnlegg fra Gry Eilen Karlsen

Kjør utenom!

Hegsbroveien er stengt og det vil den bli i fjorten dager. Minst.

Tut og kjør

Ukens gjesteskribent ser rødt i møte med uvørne bilister på vei gjennom Lierdalen.

Mange ble tatt på Lierstranda

Politiet slo ned på promille, mobilbruk og manglende bilbelter da det var kontroll på Strandveien i ettermiddag.

Farlig parkering

Det bør ikke bli en vane å parkere der (se bildet).

Feiret Liers helgen

Med pilegrimsvandring fra Frogner kirke til Huseby og Gullaug markerte mange liunger Hallvardsdagen i går.

Etablerer sin egen bedrift

Bjørn-Tore Kristoffersen Wik (tv) og Anders Eikaa Bergill er to tredeler av trioen som ønsker yte sykkelentusiastene god service ---

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Lier før og nå

"Du fikk ikke pizza på Saga Kafé" het en film som ble vist på sommerutstillingen på Lier Bygdetun for noen år siden. Men hvor lå den en gang så kjente og populære kafeen?

Mine byer: Shanghai

Denne gangen guider vår petitskribent, Knut A. Andersen oss inn i Shanghai --

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Fortsatt glatte veier

Det oppfordes spesielt til å kjøre forsiktig i svingene på de forholdsvis smale veiene i Lier.

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Mistet lappen etter 153 km/t

Nittenåring ble fotgjenger etter altfor høy hastighet gjennom Lier i natt.

En moderne gapestokk

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling

Eiendommelige eiendomsmeglere

Når man skal selge 40 blokkleiligheter, er det mye å passe på i markedsføringen. Faktisk i meste laget for enkelte.

- En bil- og båtkirkegård

En rusletur langs stranda ved østlandets største drikkevannskilde avslører stor likegyldighet når det gjelder forsøpling og forurensning

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Kvinnens dobbeltliv

Ukens petit av Rune Elven

Min samboer og jeg

Ukens petit er ved Sindre K. Nordengen, videregående student ved medier og kommunikasjon på Norloff mediagymnas

Juleball på skolen

Juleball en del av allmenndannelsen eller glitter og stas uten innhold.

Nettsjekking

Ukas petit er skrevet av Ingvild Prytz Lerberg

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

Berlin ist viele Reisen wert

Hva gjør to tysklærere når de omsider er blitt kvalifisert til en ekstra ferieuke pga langt fremskreden alder?

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Bare et enkelt sykkelstativ

Estetikk - og litt etikk i hverdagen

Burde vært bøtelagt

Lierdagene: Når det er nok av ledige og lovlige plasser, er det vanskelig å unnskylde parkering som er stikk i strid med alle regler og bestemmelser.

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

Ragbrai - 2003

For mange av oss har RAGBRAI, verdens største turritt på sykkel vært ukjent. Mange lurer nok på hvorfor 10 000 sykler sju dager i solsteiken tvers gjennom delstaten Iowa hvert år. Årets ritt på cirka 76 norske mil gikk langs den 41. breddegrad. Det tilsvarer beliggenheten til Madrid. Over 30 grader i skyggen, men sola mot asfalt og betong gir en større varmeeffekt så vannflaska er din beste venn. Denne formen for ferie må oppleves for å forstås.

- Motorcross-sykler i opptoget i år også

Vi lager ikke et miljøarrangement ved å stenge noen grupper ute fra arrangementet, forteller Ellen Ovenstad fra kulturkontoret om Lierdagenes miljøprofil

Folkeaksjonen mot sykkelstier.

Ukens petit av Rune Elven – igjen.

Jakten på Judas

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Aktiv Liernett? For hvem?

Liernett har lansert en helt ny tjeneste som gjør deg til nettjournalist

Turveien er blitt svinesti

Hestemøkk og arrogante ryttere ødelegger turveien mellom Heggtoppen og Kjellstad.

Strålende åpning

Slik jublet Sylling G 14 etter storseieren i åpningskampen under Norway Cup. Og Lier G 12 scoret 10 mål i åpningskampene.

Hva er galt med Drammen?

Drammens ufortjente mindreverdighets kompleks gir seg rare utslag, hevder Knut A. Andersen, som nå setter søkelyset på Buskeruds hovedstad

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Romerike og Grenland best

Ingen løpere fra distriktet nådde opp, da tidenes tredje NM i presisjonsorientering ble arrangert ved Eiksetra, og manglende topplasseringer av lokale uttøvere skyldes nok at landslagsløper, Arne Ask fra arrangøren Lierbygda O-lag ikke kunne delta, men måtte fungere som løypelegger---

Hva kan det ha vært?

– For et utrent øye kan det ha sett ut som en syklist, men den muligheten kan uten videre utelukkes.

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Bytter ut humpene

Kirkeveien har fått vanlige fartshumper, og dermed blir det trolig slutt på slalomkjøringen.

”Jeg kan se i mørket”

Karin Fossum med ny roman, den første på to år. Ei bok om ubegripelig hverdagsondskap

Livslang lærer....

- Som fekk en jobb i livet der det inga framtid er, synger Prøysen i ”Griskokk-trøsta”

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Som i gamle dager

15-20 centimeter nysnø, uten nypreparert løype, forhindret ikke at Øyvind Melgaard og Knut Brevik valgte Kanadaløypa søndag.

Aktiv Liernett? For hvem?

Halvannet år etter at Liernett la planene for egne bloggsider for privatpersoner, organisasjoner og politiske partier, er Aktiv Liernett ferdig. Aktiv Liernett (...)

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Om tid: 31.01.2004

Tonje Enger kommer med neste bidrag i serien UNG PENN. Tonje er elev i tiende klasse ved Sylling skole, og presenterer her ei novelle med en noe absurd vinkling på temaet tid.

Sommerkonkurransen, del 2

Liers vennskapskommuner er tema i Liernetts sommerkonkurranse i år. Denne uken tar vi turen til Hobro.

Liertoppen feirer fødselsdag

I løpet av 25 år har det vært mange glade kjøp og mange bitre nederlag.

Lierdagene 2013

Merk av i kalenderen hvis du skal se på, og begynn planleggingen hvis du skal være aktiv, for nå er det bare et halvt år igjen!

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Siste julebrev fra Malaga

Når lysene tennes klokken halv syv blir én sak glitrende klar: Du skal lete lenge etter noen som kan konkurrere med Malagas julegater.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Gir fine naturopplevelser

Torun Hegg Jacobsen og Sven Jacob Jacobsen fra Lierbyen er to av flere som allerede har tatt frem sykkelen for å komme langt inn i Finnemarka --