Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8af2743339dbab885a663c0812b6b238

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

- Om vinteren er det ofte glatt her. Da kan det gå riktig galt her, hvis skolebussen eller et annet kjøretøy kommer for langt ut, sier han. - Veien må sikres på en aller måte her og flere andre steder langs skoleveien mellom Sylling og Øverskogen.

I et brev til Tjenesteutvalget henstiller han at det overfor Fylkeskommunen skal settes i verk tiltak i henhold til et krav fra myndighetene.
 
- Som foreldre til skoleelever som daglig må ut på busstur til og fra skole settes det pris på slike tiltak.
Men like viktig er den skoleveien bussen kjører hver dag. Det hjelper ikke mye med sikkerhetsbelter om bussen ruller utfor bratte usikrede veikanter, skriver Narve Holmen i brevet.
 
- Våre barn her oppe i Øverskogen er daglig på en rundtur hvor ikke veien etter manges mening er skikkelig sikret.
Siden det er Fylkeskommunens ansvar håper jeg at dere kan påvirke riktig instans om en forbedring av veisikringen, påpeker Holmen
  

Holmen mener både  fylkesvei 284 Modumveien og fylkesvei  Røineveien må sikres.
 

Modumveien ved Hørte og nedover fra Granum er det flere steder bratte skråninger som er usikret. Etter skogsdrift i den senere tid kan man enkelte steder rulle 30-50 meter.

Langs Røineveien er bare autovernet delvis feste i bakken og det på steder hvor veibredden ikke mer enn akkurat for en buss.
 
Narve Holmen håper Tjenesteutvalget har mulighet og anledning til også tenke sikring av skolevei i deres henstilling til Fylkeskommunen. - Jeg har fått gode tilbakemeldinger fra mange før kveldens møte, sier Holmen til Liernett i ettermiddag.

 Rådmannens forslag til vedtak:
"Lier kommune viser til den nasjonale satsningen på sikkerhet for barn i trafikken blant annet gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett.
1. Buskerud fylkeskommune anmodes om å iverksette tiltak for sikring av barn i skolebuss ved tilstrekkelig antallseter og bruk av setebelte i tråd med føringene fra Samferdselsdepartementet.
2. Lier kommune ivaretar sitt ansvar for transport av barn i skoletiden på tilsvarende måte."

 Bakgrunnen for saken:
Tjenesteutvalget ba i møtet 6. juni i år rådmannen om å utrede og komme med forslag til hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre barn som benytter skolebuss i påvente av en ny anbudsrunde i 2014.

Fylkeskommunen er er ansvarlig for å opprettholde rettighetene til skolenskyss også overfor grunnskoleelevene.

Etter endring av loven fra 12. august 2011 er det påbudt at alle elever skal ha sitteplass med belte.

Her er saksdokumentene:  http://www.lier.kommune.no/files/612/InnkTu1112.pdf

Forrige artikkel:Stemningsfull førjulsstundNeste artikkel:Kjørte ut og stakk av
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 14. november 2012 22:53: D.T.D.
Autovern er vel og bra for personbiler, men hvis en buss eller ett ennet stort kjøretøy sklir i atovernet gir det bare minimal motstand før det gir seg. må heller se på veistandard her :)

(Kommentar til Liernetts artikkel på Facebook)
Torsdag 15. november 2012 12:13: Karl Bellen
Dette tar man alvorlig. Henvendelsen fra Narve er videresendt til Rådmannen som i sin tur har kontaktet veiansvarlig i kommunen. Han har lovet å sette press på Fylkeskommunen som har veiansvar/sikringsansvar på disse veiene. Saken taes også opp i Miljøutvalget som har prioriteringslisten for trygg skolevei.
Tjenesteutvalget fattet følgende vedtak. 1. Skolebuss rettes opp til Skoleskyss.
2. Lier kommune henstiller til fylkeskommunen at FKV. 284-19 sikres med tilstrekkelig autovern.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode