Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f24be07f26012069faa9897bfd300dc4

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Kan vi klare ”å reise kjerringa” for å få BARNAS STAJON i Drammen i 2011???

Vi leser i avisene denne høsten at ”EU har vedtatt et direktiv for audiovisuelle medietjenester som innebærer at et land ikke kan forby alkoholreklame på TV-stasjoner som sender programmer fra et annet land. ” (Kilde Vårt Land 19. oktober 2010. ) Dette direktivet betyr i verste fall at TV3 som sender fra London kan sende reklame for øl, sprit og vin. Lederen i Vårt Land sier også at mens voksne nordmenn drikker i snitt nærmere sju liter ren alkohol i året, er snittet for EU-landene på rundt elleve liter. I Tsjekkia er de oppe i 15 liter. Vi har siden 1975 tatt forbud mot alkohol reklame i Norge. Men nå har EU gitt Norge beskjed om at det er uaktuelt med et særskilt norsk unntak fra direktivet, slik vi har hatt tidligere. Norge har ønsket et forbud mot alkoholreklame både i TV og i andre distribusjonskanaler, blant annet internett. Men EU-kommisjonen har sagt nei til alt Norge har spurt om.

Dette er synd. Hvis direktivet blir påtvunget Norge vil det uthule det norske arbeidet mot alkoholens skadevirkninger. Det er bred enighet om at reklameforbudet i Norge har medvirket til at alkoholforbruket i Norge er lavt sammenlignet med resten av Europa.

Når saken er slik avisen skriver bør man heretter arbeide langs to linjer. I stedet for å presse Norge til en veikere alkoholpolitikk, burde EU benytte anledningen til å løfte folkehelsen et lite hakk videre. Den andre linjen som vi her i lokalmiljøet kan gjøre, er å legge til rette for gode ordninger for dem som er rammet av alkoholens negative ringvirkninger. Vi leser i avisene om regjeringens praktisk talt systematiske nedleggelse av rusinstitusjoner i Norge.

Nå er det på tide at folkeopinionen reiser seg og sørger for at vi kan få til gode forbyggende tiltak. De mest sårbare er barna. I etterkant av TV aksjonen i 2008 har Blå Kors Norge satt i gang et prisverdig tiltak BARNAS STASJON  i Fredrikstad for barn i alderen 1- 6 år.  Tilbudet er ment for tilfeller der omsorg kan bli bedre gjennom hjelpetiltak. Barn i alderen 1- 6 år er i en viktig fase i livet og det er en avgjørende fase som har stor betydning for barnets videre utvikling. Dette er en livs fase der foreldre også i større grad er tilgjengelig for intervensjon og oppfølging. Målgruppen er foreldre som har en livssituasjon, livsstil og en atferd hvor deres barn kan være i fare for å utsettes for belastningsfaktorer i hjemmet. Målgruppen gjelder også små barn som har utmerket seg i sin atferd.

Blå Kors i Drammen ønsker å starte opp et tilsvarende arbeid i byen. Det er nærliggende at et tilbud av denne karakter etableres som er fellesprosjekt for Drammen, Lier og Nedre Eiker kommuner i første omgang. Når tilbudet er etablert kan også de øvrige kommunene få komme inn og kjøpe plasser ut fra behov og kapasitet.  Det er ment å etablere tilbudet i et Nærmiljøhus i byen der barna kan komme og få leke, lære og der foreldrene kan få den hjelpen de har behov for. Vi kjenner alle til Drammensgutten Paal-Andre Grinderud som gav ansikt på barna dette gjelder. Han sier i boken sin BLIND GODHET at Livet er ikke så tilfeldig som vi tror. Noen ganger skjer det ting vi ikke kan vite noe om når dagen gryr og vi spiser vår frokost. Boken har fokus på godheten som kommer helt uventet.

Tenk om de politiske partiene i kommunene Drammen, Lier og Nedre Eiker kommuner få til ”å reise kjerringa” slik at bunnfinansieringen løses og det er mulig å starte BARNAS STASJON i Drammen i løpet av 2011. Barna er sårbare og den beste hjelpen er tidlig innsats for dem som trenger det.

Brynhild Heitmann
Gruppeleder i Lier, KrF

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode