Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 96ef60ef999a84e790f931c54e8ff448

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

I et intervju med Aftenposten er Per Rune Eknes, president i Norges Svømmeforbund ,svært bekynret over svømmeopplæringa og manglene på svømmehaller i Norge.
Dårlig kommuneøkonomi tvang mange kommuner til legge ned driften av svømmehaller. Hele 200 haller ble nedlagt  mellom år 2000 og 2005. Selv om mange av dem er gjenåpnet er det fortsatt sannsynlig at et tilsvarende antall haller er ute av bruk.

Lierhallen (på bildet) er Kommunens eneste svømmehall. Svømmeundervisninga er hovedsakelig lagt til 3. klasse.

 Ann Christin Gjerdseth, .eder for Lier S vømmeklubb mener at den optimale alderen for å lære å svømme er 5 år 

 
- Arrangerer Lier svømmeklubb (begynner-)kurs for barn?  Ja, men vi har hatt kurs for barn og ungdom. - Hva med kurs for voksne?  - Dessverre har vi ikke hatt kapasitet til dette, fordi vi har begrenset tid i Lierhallen. 

 - Hva vil du si om organiseringen av svømmeundervisningen i Lier?  Det burde vært et tettere samarbeid mellom Lier svømmeklubb og skolene i Lier. For eksempel kunne skolene og Lier svømmeklubb spleiset på ansettelse av en svømmeinstruktører (100% stilling - halvparten på dagtid i skolen, den andre halvdele på ettermiddag/kveld i svømmeklubben) 

- Hvilke krav mener du bør stilles til en instruktør/svømmelærer in svømming?  Det er allerede fastlagte krav for svømmeinstruktører som vi benytter. I tillegg til livredning skal våre instruktører ha gjennomført trenerkurs 1 og 2 (for mer info se medley.no ). Dessuten videreutdanner vi våre trenere for aktive svømmere med trenerkurs for ungdom.

- Har svømmeklubben kontakt med skolene? Styret har vært i kontakt med skolene for å få til et samarbeid - men vi har dessverre ikke lyktes. Det som gjør et samarbeid vanskelig er at det ikke er en koordinerende funksjon på tvers av skolene. Det gjør det vanskelig/arbeidskrevende for et styre (som driver på dugnad) å få til et funksjonelt samarbeid med mange aktører.

 - Har utviklingen gått i riktig eller feil retning?  Lier Svømmeklubb ser at svømmeferdighetene klart har gått ned på barna vi tar inn i klubben. Barna som har vært gjennom vårt tilbud "Barnas svømmeskole" holder et godt nivå - men dessverre har vi lange ventelister til dette tilbudet (ref. kommentar over om hall-tid). Svømmeklubben tror det ville være en fordel å få til et bredere tilbud - kanskje i samarbeid med skolene.

- Er det spesielle grupper som kommer dårlig ut? Barn som ikke kommer in på vårt tilbud tidlig ,fra 5-6 år, vil slite med å tilegne seg svømmeferdighetene bare som en del av skoleundervisningen. Lier kunne derfor ha et ekstra tilbud til "eldre" barn/ungdom som er basert på trygghet i vann mer enn konkurranse i vann.
Kanskje kunne Lier ha en spesiell satsning på Handikappede barn også - det er gode muligheter for å ha barn med handikapp inn i svømming som en konkurranseidrett. Men det krever instruktørkapasitet utover hva vi har i dag. Gjerdseth viser til deling av instruktør med skolene.

Forrige artikkel:Revansjerte segNeste artikkel:To lierlag i finaler
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode