Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6e212603fbfd6ed266651de6b8ad1219

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

- For det første vil jeg opplyse om at vi nå har kommet til enighet med kommunen om at vi kan bruke hallen tre timer på søndager mot at vi kompenserer kommunen for deres merkostnad. Det betyr at vi kan videreføre ordningen med svømmeopplæring. Vi setter pris på at kommunen har vært imøtekommende på dette, selv om vi ikke har fått gjennomslag for at vi kan få bruke en eller to baner samtidig med publikumssvømmingen på mandager og fredager, skriver Tor B. Heiberg i en epost til Liernett.

Heiberg har også denne kommentaren til Brynhild Heitmanns innlegg om bruken av svømmehallen:

1. Argumentasjonen rundt helsegevinst og forebyggende sykdom er lite faktabasert. Hvor mange av de som deltar på de to helseforebyggende timene som er satt av per uke er det som faktisk har en dokumentert lidelse som forbedres av å være i 32 grader vann en time i uka? Revmatismebehandling i vann skal videre ha 34 grader for at det skal ha effekt. Hvorfor kan ikke disse gruppene bruke Drammensbadet som har et eget tilrettelagt behandlingsbasseng og som liger mindre enn 10 minutter unna? De sparte oppvarmingskostnadene vil dekke både drosjeregning til og fra samt en bedre middag på vei hjem. Hvilken annen kommune i Norge tar seg råd til å holde seg med 12 X 25 meters revmatismebasseng? 

2. Vi er til stede i hallen hver uke og ser faktisk hvor mange publikummere som bruker hallen. Det er ikke mange, og jeg foreslår at politikerne forespør kommunen om statistikk på bruk og inntekter. Vi mener, at hallen har mer enn nok kapasitet til at svømmeklubben i deler av tiden med publikumssvømming, kan bruke èn til to baner slik vi gjør i dag. Noen ganger er det komisk å se svømmeklubben ha 16 svømmere i to baner, mens det for øvrig er 3-5 publikummere i resten av bassenget. I tillegg er det jo to sett med garderober, så det er bare i selve bassenget våre svømmere er sammen med publikum. 

3. Vi er ikke for at hallen skal stenges for publikum, men vi mener at den i 4-5 timer i uken kan sambrukes med svømmeklubben. Dette er veldig vanlig andre steder. 

4. Det er riktig at vi som brukergruppe ble involvert i utredningsfasen, men vi ble ikke på noe tidspunkt presentert for noe i nærheten av det som ble besluttet. Det ble vi først i mars 2012.

5. Et hovedanliggende for oss og som det virker som om politikerne ikke forstår er at det ikke går an å varme opp bassenget på kort tid og at det så kjøler seg rakt ned. For at det skal holde 32 grader på ett tidspunkt i uken, medfører det at temperaturen ligger over 30 grader resten av uken. Da er det kostbart for både kommunen og klimaet! 

6. Lierhallen er finansiert med tippemidler og det medfører forpliktelser ovenfor idretten og ikke ovenfor helse. 

7. Vi mener at dagens løsning er en veldig lite effektiv bruk av hallen. Har politikerne f.eks. forstått at å holde stengt på søndager ikke medført reduserte kostnader isolert sett, fordi de ansatte fremdeles skal være på jobb på søndager? Jeg er helt sikker på at vi kunne funnet mye bedre løsninger gitt dagens budsjett, dersom en hadde planlagt dette annerledes. 


Tor B. Heiberg 
Lier Svømmeklubb 
 

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 15. juni 2012 23:14: Siri Digregrind
"Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder"
Skjønner ikke hvordan vi i Lier kan ha råd til å redusere svømmetilbudet til barn og ungdom i kommunen !!
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode