Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

- For det første vil jeg opplyse om at vi nå har kommet til enighet med kommunen om at vi kan bruke hallen tre timer på søndager mot at vi kompenserer kommunen for deres merkostnad. Det betyr at vi kan videreføre ordningen med svømmeopplæring. Vi setter pris på at kommunen har vært imøtekommende på dette, selv om vi ikke har fått gjennomslag for at vi kan få bruke en eller to baner samtidig med publikumssvømmingen på mandager og fredager, skriver Tor B. Heiberg i en epost til Liernett.

Heiberg har også denne kommentaren til Brynhild Heitmanns innlegg om bruken av svømmehallen:

1. Argumentasjonen rundt helsegevinst og forebyggende sykdom er lite faktabasert. Hvor mange av de som deltar på de to helseforebyggende timene som er satt av per uke er det som faktisk har en dokumentert lidelse som forbedres av å være i 32 grader vann en time i uka? Revmatismebehandling i vann skal videre ha 34 grader for at det skal ha effekt. Hvorfor kan ikke disse gruppene bruke Drammensbadet som har et eget tilrettelagt behandlingsbasseng og som liger mindre enn 10 minutter unna? De sparte oppvarmingskostnadene vil dekke både drosjeregning til og fra samt en bedre middag på vei hjem. Hvilken annen kommune i Norge tar seg råd til å holde seg med 12 X 25 meters revmatismebasseng? 

2. Vi er til stede i hallen hver uke og ser faktisk hvor mange publikummere som bruker hallen. Det er ikke mange, og jeg foreslår at politikerne forespør kommunen om statistikk på bruk og inntekter. Vi mener, at hallen har mer enn nok kapasitet til at svømmeklubben i deler av tiden med publikumssvømming, kan bruke èn til to baner slik vi gjør i dag. Noen ganger er det komisk å se svømmeklubben ha 16 svømmere i to baner, mens det for øvrig er 3-5 publikummere i resten av bassenget. I tillegg er det jo to sett med garderober, så det er bare i selve bassenget våre svømmere er sammen med publikum. 

3. Vi er ikke for at hallen skal stenges for publikum, men vi mener at den i 4-5 timer i uken kan sambrukes med svømmeklubben. Dette er veldig vanlig andre steder. 

4. Det er riktig at vi som brukergruppe ble involvert i utredningsfasen, men vi ble ikke på noe tidspunkt presentert for noe i nærheten av det som ble besluttet. Det ble vi først i mars 2012.

5. Et hovedanliggende for oss og som det virker som om politikerne ikke forstår er at det ikke går an å varme opp bassenget på kort tid og at det så kjøler seg rakt ned. For at det skal holde 32 grader på ett tidspunkt i uken, medfører det at temperaturen ligger over 30 grader resten av uken. Da er det kostbart for både kommunen og klimaet! 

6. Lierhallen er finansiert med tippemidler og det medfører forpliktelser ovenfor idretten og ikke ovenfor helse. 

7. Vi mener at dagens løsning er en veldig lite effektiv bruk av hallen. Har politikerne f.eks. forstått at å holde stengt på søndager ikke medført reduserte kostnader isolert sett, fordi de ansatte fremdeles skal være på jobb på søndager? Jeg er helt sikker på at vi kunne funnet mye bedre løsninger gitt dagens budsjett, dersom en hadde planlagt dette annerledes. 


Tor B. Heiberg 
Lier Svømmeklubb 
 

1 kommentar

Fredag 15. juni 2012 23:14: Siri Digregrind
"Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder"
Skjønner ikke hvordan vi i Lier kan ha råd til å redusere svømmetilbudet til barn og ungdom i kommunen !!

Flere saker fra arkivet

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

- Gladmelding til oss

Instruktør Per Larsen er lettet etter at Helsesportslaget og Bekhterevsforeningen kan opprettholde sine tilbud på lørdager neste år, men det blir mindre svømmetid for publikum -

- Skyter seg selv i foten

Det sier tidligere hallmester Lars Nielsen om politikerne og deres vedtak om et sterkt redusert tilbud for publikum i Lierhallen.

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Ulike reaksjoner

Liernett har mottatt ulike kommentarer fra politikere etter at Sylling IF, ved jenter 11, tok opp spørsmålet vedrørende høye utleiepriser av Syllinghallen (på bildet) --

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Aksjon mot dyr halleie

De unge håndballspillerne i Sylling har nå sendt brev til Idrettsrådet for å legge press på politikerne --

Rammer de svake

Representanter for både Helseportslaget og Bechterewforeningen er fortørnet over forslaget om å stenge svømmehallen i helgene.

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Halleien er lavprispolikk

Det hevder kulturkonsulent, Lillian Halvorsen (bildet), i Lier kommune i en kommentar til leieprisene i håndballhallene

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Mer fokus på trim

I Syllinghallen på tirsdag fikk 45 deltakere fra barnehager og SFO i Lier en innføring i nye øvelser for de mindre av instruktører fra Friskis og Svettis.

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

Måtte bytte klubb

Mats Eidal Olsen (16) fra Sylling slet med smerter i flere år, da han spilte håndball i Syllinghallen.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Reisebrev fra Bloody beach – del 1.

Etter å ha vært med på å sette Bulgarsk rekord i varme, nyter jeg sjøen.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Liernett slutter seg til Fair- tradebedriftene

Vi i redaksjonen er storkonsumenter av kaffe og vil nå i framtida fylle våre respektiv kjøkkenskap med Fair-trade kaffe

Vil nekte ansatte å røyke

Lier kommune vil ikke lenger betale folk for unnasluntring.

Overraskelser på badet

Det antyder Lier Svømmeklubb når medlemmene med familier inviteres til juleavslutning i kveld

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Ønsker flere leietakere

- Vi er svært interesserte i å leie banen på Stoppen, hvis vi kan få rabatterte priser, sier Leif Helge Røed (bildet), leder i fotballgruppa i Lier IL

Sylling skole åpnet!

Onsdag 14.04.2004 ble nye Sylling skole åpnet. Et krafttak for lierbygda ble dermed fullført. Over 70 millioner er investert i Liers fremtid.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

Verdens beste ornitologiske kommune i 2035?

Jeg søker med dette stillingen som kommunal fuglekassesnekker

Hvorfor ville Ap og SV kvele dugnadsånden i Sylling

Dette var spørsmålet jeg stilte meg under behandlingen av skjenkesaken i Syllinghallen.Og dette spurte jeg disse respektive partiene om da saken ble behandlet i (...)

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Vil flytte Lierelva 25 meter

Møt opp med bøtter og spann.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Latter, glede og engasjement

Det var mange spente skuespillere før fredagens première på Høvik barne og ungdomsteaters forestilling om "Peter Pan", men det ble en enestående fin forestilling.

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Årets store begivenhet

Fredag 20. mars er det igjen klart for dansegalla for psykisk utviklingshemmede i St. Hallvard-hallen

Kommer tid, kommer råd

Jeg sitter i skrivende stund på Praha internasjonale flyplass. På grunn av en ganske smal smak i reiser, har jeg det med å havne her. I skrivende stund er jeg p (...)

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Om tid: 31.01.2004

Tonje Enger kommer med neste bidrag i serien UNG PENN. Tonje er elev i tiende klasse ved Sylling skole, og presenterer her ei novelle med en noe absurd vinkling på temaet tid.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Hvor starter køen?

Noen tanker rundt fletting.

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

- I form for livet

Innlegg fra Svein Rognlien, kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i Lier.

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Vil overvåke ungdommen

For å få bukt med ungdomsfylla i Lier foreslår sosialsjefen å leie inn Securitas til å spane på ungdommene.

Snart braker det løs med Ole Ivars

For sjette år på rad er det klart for den store dansegallaen for psykisk utviklingshemmede i St. Hallvard-hallen.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

På utrygg is

I løpet av påsken vil isen som ligger lavest trolig bokstavelig talt gå opp i limingen, særlig i sør, melder NVE.

Kunstgress på Tranby neste år?

- Men vi rekker ikke oppstart i høst, sier leder av Lier ILs fotballgruppe Leif Røed etter et møte med kommunen på tirsdag --

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Tunge dager i Liungen

Inntektene fantes ikke – nå kommer regninga.

Ingen dramatikk

Det uttaler Morten Egeberg i Lier kommune om konsekvensene av streiken.

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Husk sommertid fra søndag

Natt til søndag 25. mars klokken 0200 starter sommertiden. Det betyr at klokken skal stilles én time fram og at det er lysere kvelder i vente.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Afrikanske rytmer over Tranby

Topp forestilling - med topp instruktør

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Intervjuet toppløper

Liselotte og Stine fra Lier IL intervjuet Trond Iversen under Liersprinten forrige helg og her kan du lese intervjuet

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Neste år også?

Men da bør målet være å få alle elevene i aksjon, konkluderer de ansatte ved Kulturskolen etter årets stormønstring.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

- Kaldt med tog?

Næringstopper syntes det var kaldt å vente noen minutter på Lier stasjon torsdag formiddag.

Vi besøker Liers spisesteder: Nøstehagen

”Nøstehagen kafé” står det på skiltet ved Nøsteveien, og litt usikre og tvilende svinger vi inn på parkeringsplassen og besøker stedet.

Vedlikeholdsfella

Ukens petit er av Rune Elven