Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9a068e6d320b8a793b26eade19473a3d

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Og for mange av dem er det ikke hensynet til kulturen som veier tyngst. Nei, dette handler igjen om stedsutviklingsprosjektet Lierbyen. I uminnelige tider nå har våre lokale politikere forsøkt å få vedtatt Lierbyen som et pulserende og levende sentrum i kommunen vår. Det virker nesten som de har skammet seg over stedet!

For meg har det derimot vært den desentraliserte bosetningsstrukturen som har vært Liers største fortrinn. Kommunen har bestått av flere levedyktige grendelag med kort vei til skole og kulturarenaer. Ja, når det gjelder kulturutvikling så er det faktisk utkanten som har vært førende. Det er særlig Lierskogen og nå i det siste Sylling som har gått i bresjen. Jeg tror det skyldes at det er i spennet mellom nærhet til og stolthet over sine røtter at kulturlivet har de beste vekstvilkår.
Mange, og særlig næringsaktørene i Lierbyen har pekt på ”forgubbinga” av Lierbyen som et problem. At våre eldre finner nærhet til kommunal forvaltning, et kollektivt transportknutepunkt, legesenter, banker og lettstelte leiligheter med heis attraktivt, kan da ikke være en feil som Lier kommune må bruke mange millioner årlig på å motarbeide?

Jeg skulle ikke hatt én innvending mot det planlagte kulturhuset dersom jeg hadde trodd at disse 6 000 000 kronene kom i tillegg til de kulturmidler som i dag brukes på kulturtiltak i hele kommunen. Men jeg er ganske sikker på at byggingen av et kulturhus i Lierbyen vil føre til en utarming av resten av
kommunens kulturliv. Det er ganske symptomatisk at det i saksframlegget finnes en årskalender med kulturarrangementer som legges til det nye kulturhuset, og der iblant er listet opp Kulturminnedagen som hittil, naturlig nok, har vært lokalisert til bygdetunet.
For å omskrive et gammelt fyndord: ”Leve Lierbyen, blås i Lier!”

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode