Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0841c0ee1fec4b5285261011f336f618

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Med 8 (4 H, Krf, Sp, Sv og V) mot 5 stemmer (3 Ap, 2 Frp) ble rådmannens forslag vedtatt. Venstres Nina E. Johnsen fremmet forslaget som går ut på at det legges til grunn en årlig utgift beregnet til 5-6 millioner. Rådmannen skal utarbeide et konkurransegrunnlag for et OPS (Offentlig – privat - samarbeid) for bygging og teknisk drift. Kostnadene frem til byggestart er beregnet til 1,5 til 2 millioner.

Mindretallet (3 Ap, 2 Frp) ved Mathias Dannevig (Ap) fremmet Tjenesteutvalgets vedtak fra onsdag.

Her er Rådmannens forslag som ble vedtatt:

1. Lier kommune ønsker kulturhus i Lierbyen i tilknytning til Meierigården i Kulturaksen. Kommunen legger til grunn at netto merkostnader for et slikt kulturhus er estimert til kr. 5-6 mill. pr. år.
2. Rådmannen utarbeider konkurransegrunnlag for et OPS for bygging og teknisk drift av Kulturhus i Lierbyen basert på prinsippene i saksutredningen.
3. Kostnadene for OPS-prosess frem til ferdig bygg/anlegg – anslått til kr. 1,5-2 mill. – forutsettes finansiert over Prosjekt Lierbyen.
4. Opsjonsavtale for kjøp av Meierigården med eksisterende bygning og nødvendig grunn forutsettes inngått med dagens eiere før prosjektet videreføres. Opsjonsavtale vedlagt kjøpsavtale inngås av kommunen på vegne av fremtidig OPS-leverandør.
5. Konkurransegrunnlaget og oppdaterte kostnadsestimater for kommunens merkostnader for leie og drift av kulturhuset legges frem for politisk behandling før utlysning av OPS-konkurranse.
6. Bred medvirkning sikres under utarbeidelse av konkurransegrunnlaget fram til vedtak om konkurranseutlysning.

Her er Tjenesteutvalgets vedtak fra 21.01.09:
1. Lier kommune ønsker et eller flere kultur-/flerbruksbygg i Lierbyen.
2. Alternativt omfang og lokalisering ønskes vurdert i forhold til fornyelse av Hegg skole samt andre lokaler i Lierbyen sentrum.
3. En betydelig økning i kulturbudsjettet, som et eller flere kulturbygg innebærer, må innpasses på en realistisk måte i kommunens økonomiske planer.
4. Alternative finansieringskilder til OPS må vurderes, også egenfinansiering, med innslag av mulige statlige støttetiltak (fond etc).
5. Arbeid utført hittil vil kunne inngå i et helhetlig beslutningsgrunnlag, i tillegg til pkt. 2.

Det har vært en lang og grundig debatt på Liernett. På linkene nedenfor kan du få repetert synspunktene:
http://www.liernett.no/?artikkel=3567
http://www.liernett.no/?artikkel=3559
http://www.liernett.no/?artikkel=3557
http://www.liernett.no/?artikkel=3556
http://www.liernett.no/?artikkel=3555
http://www.liernett.no/?artikkel=3525
http://www.liernett.no/?artikkel=3523
http://www.liernett.no/?artikkel=3514
http://www.liernett.no/?artikkel=3481
http://www.liernett.no/?artikkel=3477
http://www.liernett.no/?artikkel=3474
http://www.liernett.no/?artikkel=3472
http://www.liernett.no/?artikkel=2203
http://www.liernett.no/?artikkel=1983
http://www.liernett.no/?artikkel=1947
http://www.liernett.no/?artikkel=1935

Mer om saken med kommentarer senere i dag ---

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 23. januar 2009 12:20: Liung 1
Her om dagen leste vi om Kiwi-butikk der vi tidligere har fått vite at det kan bli kulturhus. Hva er riktig?
Fredag 23. januar 2009 14:49: Liung 2
Da har du lest litt feil - Kiwi butikken skal ligge på parkeringsplassen bak Apotekgården, mens Kulturhuset er planlagt bygget sammen med Meierigården, der drosjebua og bussholdeplassen ligger i dag.
Lørdag 24. januar 2009 13:20: Guri Malla
Endelig har Lier kulturråd fått noe å juble over, men jeg lurer på en ting: Hvilke foreninger står tilmeldt rådet? Hvor representativt er rådet for Liers samlede kulturliv? Noen som vet?
Lørdag 24. januar 2009 14:01: Skyt ikke på pianisten
Lier kulturråd er en interesseorganissjon for foreninger som ønsker et kulturhus i Lierbyen.

Bak det imponerende navnet skjuler det seg ikke noe bredt engasjement til fordel for andre kulturtiltak eller for andre deler av Lier.
Lørdag 24. januar 2009 16:39: Hansen
Å beholde skolene er viktigere en et kulturhus. Bruk de mulighetene til kultur som allerede er i Lier. Bruk skolene, bruk samfunnshusene osv
Lørdag 24. januar 2009 20:08: Narvesen
Jeg er helt enig med Hansen. Vi må ta var på og vedlikeholde det vi allerede har. Det er altfor kostbart med et nytt kulturhus nå. Lier har mange små og store lokale kulturhus rundt om i bygda. Bruk de mer, det gir disse samfunnshusene bedre ogås økonomi. Når kommunen ikke har penger til å støtte disse med ca 300 000 totalt i året, hvordan kan de da ha råd til å drifte eller leie et kulturhus?
Lørdag 24. januar 2009 22:29: Ukulturell
Bruke 100-200 millioner på kulturhus er greit for snobbene, men å skaffe personer som av ulike årsaker ikke er i stand til å ta vare på seg selv en bolig med tilsyn og oppfølging er det ingen vilje til. Blir kvalm, jeg...
Søndag 25. januar 2009 11:55: Liung 1
Har kulturkontoret forberedt denne saken skikkelig? Hvorfor er ikke en hel rekke åpenbare motargumenter blitt vurdert?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode