Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 7cb891ae9413b946d6438a776d494c72

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

l følge våre kilder var det uvisst om rådmannens forslag fikk flertall helt fram til dagens gruppemøter Men utover i debatten var det klart hvilken retning det gikk. Små avvikende forslag fra Krf, SV og Sp til Rådmannens forslag til vedtak ble nedstemt. Mot 13 stemmer ble det et klart flertall for rådmannens forslag.

Vedtaket går altså ut på at det skal bygges et kulturhus i Lierbyen i tilknytning til Meierigården i Kulturaksen ( Haugestad - Lier Gamle stasjon - Kulturhus - Rådhuset, red anm). Kommunen legger til grunn at netto merkostnader for et slik kulturhus er beregnet til til 5-6 millioner kroner pr år.

Videre heter det at rådmannen utarbeider et konkurransegrunnlag for et OPS (offentlig - privat - samarbeid) for bygging og drift av kulturhus i Lierbyen og at kostnadene for OPS-prosessen fram til ferdig/anlegg som er  anslått til 1,5 -2 millioner forutsettes finansiert over Prosjekt Lierbyen.

Opsjonsavtalen for kjøp av Meierigården med eksisterende bygning og nødvendig grunn forutsettes inngått med dagen eiere før prosjektet videreføres

Konkurransegrunnlaget og oppdaterte kostnadsestimater for kommunens merkostnader for leie og drift av kulturhuset legges fram for politisk behandling før utlysning av OPS- konkurranse.

Bred medvirkning sikres under utarbeidelse av konkurransegrunnlaget fram til vedtaket om konkurranseutlysning.

Jubel på Tranby

Det ble også en stor kveld for Lier IL. En av distriktets aller største idrettslag får sjansen til videreutvikle Tranby Idrettspark. Kommunen eier området. Men idrettslaget blir nå tilbudt en opsjonsavtale som gjør at det laget kan jobbe videre.

NB. Vedtaket i går innebærer, imidlertid, at kommunestyret forutsetter en overdragelse av eiendommen vil bli en realitet når det er framlagt en dokumentasjon på prosjektets bærekraft og hvordan det kan gjennomføres.

 

Forrige artikkel:NM-gull til Silje Bæra HørtheNeste artikkel:Kalenderforvirringen oppklart
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 4. februar 2009 13:13: Positiv
Supert. Lykke til.
Onsdag 4. februar 2009 14:32: Positiv til kultur, ikke sløsing
Det ser ut til at politikerne godtar at en forholdsvis stor del av kulturbudsjettet går til kulturhuset. Så da blir det spennende å se om de fortsatt har råd til statusbygget når prislappen kommer dalende ned.
Torsdag 12. mars 2009 15:16: kj
Allt skal dreie seg om kulturaksen rundt Haugestad, Meieriet, stasjonsområdet.
Hva med de som driver butikk, langs Hegsbroveien.
Skulle ikke kulturhuset være et løft for Lierbyen?
Kan det være litt dobbeltmoral, når en av forkjemperne for kulturhuset er innvolvert i driften av Haugestad, som jo ligger innenfor det som i dag kalles kulturaksen? Her det her "løftet" av Lierbyen skal skje?
Mandag 20. april 2009 19:39: Kulturvenn
Bakerikvartalets første etasje må vel kunne dekke en god del av behovet for kulturlokaler.

Så får heller Bjørn Eidsvåg finne seg en storsal i Drammen eller Asker om han vil opptre innendørs for sambygdingene sine.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode