Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 20d270880c6966d96dc5457dd1b6f228

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

- Bakgrunnen for min og Tonje Evjus stemmegivning om Kulturhuset i Formannskapet er ikke så mystisk som det kanskje kan virke. Lier AP er i denne saken delt, noe som er kjent og som gjør at saken vil bli behandlet igjen i vårt medlemsmøte 28.februar. Der bør medlemmene som er opptatt av dette, komme for å klargjøre sin stemme, sier Strand til Liernett.

- Inntil det møtet har Lier AP et gjeldende medlemsmøtevedtak om å si nei til kulturhuset i forbindelse med HP-behandlingen. Det vedtaket er særlig Tonje, som partileder, bundet av. Derfor ble det min jobb å synliggjøre at AP ikke har landet sin holdning til Kulturhuset ennå, understreker Strand.
- Mye tyder på at både Høyre og KrF fristiller sine kommunestyrerepresentanter i denne saken. Om Arbeiderpartiet gjør det samme eller ikke, så vil uansett kommunestyremøtet 8.mars bli spennende, og naturligvis avgjørende, for utfallet, sier gruppelederen.

- Jeg sa i møtet at jeg ville forsøke å trekke opp positive og negative sider ved kulturhus og ved ikke å etablere kulturhus. Saken er jo ikke svart hvit, sier partileder Tonje Evju.

- Det gir økonomiske konsekvenser å etablere kulturhus. Men det kan faktisk gi noen økonomiske konsekvenser ved ikke å etablere kulturhus også. Jeg forsøkte å gi et mer helhetlig bilde av saken.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 19. februar 2011 12:28: Svein H Trogstad
Jeg er ikke aktiv innen politikk eller kultur, men som styremedlem i Lierbyen Vel engasjerer jeg meg i hva som foregår her. Blir veldig provosert av kulturådet og kulturforkjempere som så ensidig kjører løpet om et kulturhus på sine premisser. Samtidig har jeg også forståelse for de som sloss for sine særinteresser. Jeg har hatt innlegg her og i LIerposten og det vil også komme mer om mine meninger mot et kulturhus, som vil bli liggende innenfor den såkalte kulturaksen. Altså det trangeste og dårligst plasserte stedet i hele Lierbyen. Det er litt merkelig at dere ikke er mer fremtidsrettet. Dagens Rådhus og Fosskvartalet viser hvor ødeleggende høy- hus kan ha for et lite sted som Lierbyen,
Når jeg nå ser tegningene av dette kulturhuset, lurer jeg på om dette er virkelighet eller rett og slet "fata morgana".
Hegg skole trenger rehab. eller også bør flyttes til området Lier Sykehus.
Bygges et nytt pleiehjem på da den ledige tomten på Hegg, vil det være mulig å plassere et normalt flerbrukshus i forbindelse med pleiehjemmet.
Vil en ikke da slå flere fluer i en smekk?
Hvorfor i all vedren skal det bygges digre slott, når en ikke engang vet om det vil bli brukt. På aktivitetsentret i Lierbyen møter det opp ca 20 pertsoner en gang i uken.
I tillegg kommer det millionbeløp til inventar, møbler, cafe, vaktmester osv. Stem derfor nei til kulturhus, slik som det er lagt frem. Bruk gjerne noen penger på gml. Hegg skole, som hele kveldene er fyllt av aktiviteter. Her kan jo også ungdommene boltre seg som de vil, uten fare for tidsbegrensning eller forsiktighet i bruken.
Til slutt. Nå skal jo også noen kommunale kontorer eventuelt flytte inn
i kulturhuset. Jeg går uten videre ut i fra at deres påvirkning ikke vil ha noe med prosessen å gjøre.
Lørdag 19. februar 2011 23:12: E.L. abonnent
Helt enig med S.Trogstad sine synspunkter med hensyn til kulturhus.
Nå skal jo banken flytte til Amtmannsvingen, da blir det enda mer stille i Lier.
Søndag 20. februar 2011 15:38: Knut Eilert Sørnes
Det er med forundring jeg leser stemmeforklaringen til gruppeleder og leder i arbeiderpartiet under møte i formanskapet i kulturhussaken.
Der opplyses det at Ap ikke har bestemt seg i denne sak, men skal holde et nytt medlemsmøte den 28 februar. Samtidig sier de at under et medlemsmøte i forkant av budsjettbehandlingen, hadde et vedtak som sa nei til kulturhus.
Ap's budsjettforslag fikk ikke flertall, da Frp og Sp etter forhandlinger fikk andre samarbeidspartnere i et flertallsbudsjett.
Da virker det jo kjære velgere som om Frp og Sp økonomiske politikk skulle ha vært retningsgivende for Ap's stemmegiving i saken om kulturhus.
Søndag 20. februar 2011 20:30: Bård Strand
I forbindelse med HP-behandlingen (budsjettet for 2011) gjorde Lier AP en gjennomgående vurdering av kommunens organisatoriske og økonomiske situasjon, og ønsket en mer langsiktig økonomisk endring for å sikre kvalitet og omfang på de kommunale tjenestene i årene fremover, enn Høyres hjelpesløse ostehøvelinnsparing. Ettersom FrP og SP signaliserte støtte til slike grep, under forutsetning av at kulturhuset ble droppet, var det naturlig for Lier AP å vurdere Kulturhusets økonomiske ramme i dette. Vi ønsket å unngå den begrensningen i den økonomiske handlefrihetten som kulturhuset utgjør, og la frem forslag som ville skrinlegge kulturhuset i en slik sammenheng.
Imidlertid viste det seg ved avstemmingen at FrP og SP ønsket å videreføre drømmen om et kulturhus, og støttet Høyres budsjett som innebar 3 hovedelementer: Ingen omlegging av kommunens organisasjon og økonomi, privatiseringsløsninger og rom for gjennomføring av kulturhuset.
FrP og SPs retorikk mot kulturhuset viste seg å være useriøst og tomt snakk.
Når disse to partiene altså valgte å sikre flertall for en økonomisk plan som inneholder kulturhus, bør de hedres spesielt ved åpningen av kulturhuset. Det ville ikke bli realisert uten disse to partienes stemmegivning 14. desember 2010.
Lier AP har aldri vært mot et kulturhus i seg selv, men hatt betydelige motforestillinger til OPS-løsningen og om dette er det riktige trekket for å styrke Lierbyen. Vi har også ment at en slik låsing av kommunens økonomi i 20-30 år fremover, kan gi uheldige konsekvenser for andre kommunale tjenester.
Når flertallspartiene med FrP og SP gikk gode for at kommunens økonomi kan bære kulturhuset, kan det få konsekvenser for Lier APs videre vurdering, ettersom det økonomiske argumentet faller bort. Det er partiene som vedtar et budsjett som bærer ansvaret for konsekvensene av det. Det lyder i sannhet hult når de to partiene sier at kommunen ikke har råd til kulturhuset, etter at de stemte for et budsjett som tar høyde for det. Det er jo et litt trist trekk ved Lierpolitikken at FrP og SP står for de samme hovedgrepene i kommuneøkonomien og kommunal drift.

Lier AP har et helhetlig syn på kommuneøkonomien, og vil søke permanente løsninger på de utfordringer vi har der. Der er kulturhuset bare ett av mange ulike elementer.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode