Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

- Bakgrunnen for min og Tonje Evjus stemmegivning om Kulturhuset i Formannskapet er ikke så mystisk som det kanskje kan virke. Lier AP er i denne saken delt, noe som er kjent og som gjør at saken vil bli behandlet igjen i vårt medlemsmøte 28.februar. Der bør medlemmene som er opptatt av dette, komme for å klargjøre sin stemme, sier Strand til Liernett.

- Inntil det møtet har Lier AP et gjeldende medlemsmøtevedtak om å si nei til kulturhuset i forbindelse med HP-behandlingen. Det vedtaket er særlig Tonje, som partileder, bundet av. Derfor ble det min jobb å synliggjøre at AP ikke har landet sin holdning til Kulturhuset ennå, understreker Strand.
- Mye tyder på at både Høyre og KrF fristiller sine kommunestyrerepresentanter i denne saken. Om Arbeiderpartiet gjør det samme eller ikke, så vil uansett kommunestyremøtet 8.mars bli spennende, og naturligvis avgjørende, for utfallet, sier gruppelederen.

- Jeg sa i møtet at jeg ville forsøke å trekke opp positive og negative sider ved kulturhus og ved ikke å etablere kulturhus. Saken er jo ikke svart hvit, sier partileder Tonje Evju.

- Det gir økonomiske konsekvenser å etablere kulturhus. Men det kan faktisk gi noen økonomiske konsekvenser ved ikke å etablere kulturhus også. Jeg forsøkte å gi et mer helhetlig bilde av saken.

Arbeiderpartiet Kulturhus

4 kommentarer

Lørdag 19. februar 2011 12:28: Svein H Trogstad
Jeg er ikke aktiv innen politikk eller kultur, men som styremedlem i Lierbyen Vel engasjerer jeg meg i hva som foregår her. Blir veldig provosert av kulturådet og kulturforkjempere som så ensidig kjører løpet om et kulturhus på sine premisser. Samtidig har jeg også forståelse for de som sloss for sine særinteresser. Jeg har hatt innlegg her og i LIerposten og det vil også komme mer om mine meninger mot et kulturhus, som vil bli liggende innenfor den såkalte kulturaksen. Altså det trangeste og dårligst plasserte stedet i hele Lierbyen. Det er litt merkelig at dere ikke er mer fremtidsrettet. Dagens Rådhus og Fosskvartalet viser hvor ødeleggende høy- hus kan ha for et lite sted som Lierbyen,
Når jeg nå ser tegningene av dette kulturhuset, lurer jeg på om dette er virkelighet eller rett og slet "fata morgana".
Hegg skole trenger rehab. eller også bør flyttes til området Lier Sykehus.
Bygges et nytt pleiehjem på da den ledige tomten på Hegg, vil det være mulig å plassere et normalt flerbrukshus i forbindelse med pleiehjemmet.
Vil en ikke da slå flere fluer i en smekk?
Hvorfor i all vedren skal det bygges digre slott, når en ikke engang vet om det vil bli brukt. På aktivitetsentret i Lierbyen møter det opp ca 20 pertsoner en gang i uken.
I tillegg kommer det millionbeløp til inventar, møbler, cafe, vaktmester osv. Stem derfor nei til kulturhus, slik som det er lagt frem. Bruk gjerne noen penger på gml. Hegg skole, som hele kveldene er fyllt av aktiviteter. Her kan jo også ungdommene boltre seg som de vil, uten fare for tidsbegrensning eller forsiktighet i bruken.
Til slutt. Nå skal jo også noen kommunale kontorer eventuelt flytte inn
i kulturhuset. Jeg går uten videre ut i fra at deres påvirkning ikke vil ha noe med prosessen å gjøre.
Lørdag 19. februar 2011 23:12: E.L. abonnent
Helt enig med S.Trogstad sine synspunkter med hensyn til kulturhus.
Nå skal jo banken flytte til Amtmannsvingen, da blir det enda mer stille i Lier.
Søndag 20. februar 2011 15:38: Knut Eilert Sørnes
Det er med forundring jeg leser stemmeforklaringen til gruppeleder og leder i arbeiderpartiet under møte i formanskapet i kulturhussaken.
Der opplyses det at Ap ikke har bestemt seg i denne sak, men skal holde et nytt medlemsmøte den 28 februar. Samtidig sier de at under et medlemsmøte i forkant av budsjettbehandlingen, hadde et vedtak som sa nei til kulturhus.
Ap's budsjettforslag fikk ikke flertall, da Frp og Sp etter forhandlinger fikk andre samarbeidspartnere i et flertallsbudsjett.
Da virker det jo kjære velgere som om Frp og Sp økonomiske politikk skulle ha vært retningsgivende for Ap's stemmegiving i saken om kulturhus.
Søndag 20. februar 2011 20:30: Bård Strand
I forbindelse med HP-behandlingen (budsjettet for 2011) gjorde Lier AP en gjennomgående vurdering av kommunens organisatoriske og økonomiske situasjon, og ønsket en mer langsiktig økonomisk endring for å sikre kvalitet og omfang på de kommunale tjenestene i årene fremover, enn Høyres hjelpesløse ostehøvelinnsparing. Ettersom FrP og SP signaliserte støtte til slike grep, under forutsetning av at kulturhuset ble droppet, var det naturlig for Lier AP å vurdere Kulturhusets økonomiske ramme i dette. Vi ønsket å unngå den begrensningen i den økonomiske handlefrihetten som kulturhuset utgjør, og la frem forslag som ville skrinlegge kulturhuset i en slik sammenheng.
Imidlertid viste det seg ved avstemmingen at FrP og SP ønsket å videreføre drømmen om et kulturhus, og støttet Høyres budsjett som innebar 3 hovedelementer: Ingen omlegging av kommunens organisasjon og økonomi, privatiseringsløsninger og rom for gjennomføring av kulturhuset.
FrP og SPs retorikk mot kulturhuset viste seg å være useriøst og tomt snakk.
Når disse to partiene altså valgte å sikre flertall for en økonomisk plan som inneholder kulturhus, bør de hedres spesielt ved åpningen av kulturhuset. Det ville ikke bli realisert uten disse to partienes stemmegivning 14. desember 2010.
Lier AP har aldri vært mot et kulturhus i seg selv, men hatt betydelige motforestillinger til OPS-løsningen og om dette er det riktige trekket for å styrke Lierbyen. Vi har også ment at en slik låsing av kommunens økonomi i 20-30 år fremover, kan gi uheldige konsekvenser for andre kommunale tjenester.
Når flertallspartiene med FrP og SP gikk gode for at kommunens økonomi kan bære kulturhuset, kan det få konsekvenser for Lier APs videre vurdering, ettersom det økonomiske argumentet faller bort. Det er partiene som vedtar et budsjett som bærer ansvaret for konsekvensene av det. Det lyder i sannhet hult når de to partiene sier at kommunen ikke har råd til kulturhuset, etter at de stemte for et budsjett som tar høyde for det. Det er jo et litt trist trekk ved Lierpolitikken at FrP og SP står for de samme hovedgrepene i kommuneøkonomien og kommunal drift.

Lier AP har et helhetlig syn på kommuneøkonomien, og vil søke permanente løsninger på de utfordringer vi har der. Der er kulturhuset bare ett av mange ulike elementer.

Flere saker fra arkivet

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Petter Dreier blir Lier APs ungdomskandidat

Tone Evju og Bård Strand får de to første plassene og Petter Dreier (bildet) er ungdomskandidaten i listeforslaget fra nominasjonskomiteen i Lier AP.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

Historisk milepæl

Tonje Kristin Evju er den første kvinnelige leder noen gang i Lier Arbeiderpartis 100-årige historie

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Saken utsatt

Tjenesteutvalgets vedtak om å skjerme åpningstidene i svømmehallen ble overraskende ikke fulgt opp i går av Formannskapet.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Fylkestinget neste år?

Mathias B. Dannevig (62), markant Ap-politiker i Lier, satser på fylkespolitikken neste år -

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Lettet etter gjennombruddet

Det sier daglig leder Brita Røed etter at to menn fra Tranby er siktet etter overgrepssjikane og drapstrusler som ble lagt ut på Lier ILs nettsider før jul.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Som en full mann på strøket

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) synes at Erik Hære har et bra poeng vedrørende skoleutbygginga på Høvik/Stoppen ---

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Demonstrerte for nytt kulturhus

Tranby Juniorkorps demonstrerte for nytt kulturhus utenfor kommunes møtelokaler

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Slutt på sommerslukkingen?

Peter Dreier og Lier Arbeiderparti har lenge protestert mot sesongslukking av gatelysene. Nå er ordføreren enig, og dermed ser det lysere ut.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

Et "telegram" fra Åslaug Haga

Her er diktet som tidligere venstrepolitiker og kulturhusforkjemper Tove Sæteren fikk da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet