Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 18b82593a82ad191954fd86b634385fa

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

I sine kommentarer fra planutvalgets behandling av klagen fra UDI i saken om ventemottak, trekker Liernetts redaktør inn noen utsagn fra meg. Det kan ved første blikk se ut som om jeg deltok i debatten i planutvalgets møte, hvilket jeg ikke gjorde. Jeg er ikke medlem av dette utvalget og var ikke til stede i møtet.
Mitt innlegg som utsagnene er hentet fra var sendt til Liernett før planutvalgets møte 21/2.

Likevel spør Liernetts redaktør i sine kommentarer fra planutvalgets møte 21/2 om hvor jeg har hentet inspirasjon i denne saken. Han spør om det er fra partifelle Sagvolden som ”stadig er ute i media og uttrykker bekymring for lokalbefolkningens sikkerhet.”
Mitt svar er nei. Terje Sagvoldens bekymring betyr mye, men ikke i dispensasjonssaken.
Hvis redaktøren leser mitt innlegg nøye vil han nemlig se at jeg forholder meg kun til dispensasjonssøknaden som gjelder kloakk, og at lokalbefolkningens sikkerhet eller andre utenforliggende samfunnshensyn overhodet ikke er nevnt.
Det er faktisk Liernett selv som i tidligere omtale av denne dispensasjonssaken har trukket inn en rekke utenforliggende samfunnsaspekter, - både hensyn til arbeidsplasser, nasjonal asylpolitikk og en undersøkelse på Lierskogen om befolkningens holdning til mottaket. Da bør ikke redaktøren overraskes over at f. eks. svakheter ved denne undersøkelsen blir kommentert også av planutvalgets medlemmer.

Dispensasjonssaken handler kun om kloakkforhold og problemer knyttet til eksisterende septikløsning, f. eks trafikk av tømmebiler. Jeg er helt enig med Liernett at spørsmålet om hvorvidt mottaket er ønsket av Lierskogens befolkning er uten betydning for dispensasjonssaken. Det samme gjelder faktisk de andre forholdene som Liernett selv har trukket frem i saken, for eksempel hensynet til arbeidsplasser og nasjonal asylpolitikk.

Vi politikere er opptatt av å ”skille snørr og barter” i debatten om de ulike aspekter ved etablering av ventemottaket på Lierskogen. Nettopp derfor har vi har bedt om å få opp en egen sak som belyser de samfunnsmessige konsekvenser ved etableringen.
Denne saken kommer til behandling i Helse -miljø og samfunnsutvalget 22/2, i formannskapet 23/2 og i kommunestyret 7/3. Her er det muligheter for en helt åpen politisk debatt som legger grunnlag for kommunestyrets eneste mulighet til å uttrykke sitt syn på etableringen i vedtaks form.
Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode