Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: b95642d06560eb2990cb6beecd987689

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Harald Nesset er daglig leder ved mottaket.
 
Norge som nasjon har internationale forpliktelser  i forbindelse med asylpolitikken som må løses lokalt, og vi må alle ta del i dette viktige arbeidet. Og Lier Mottak egner seg meget bra til dette formål. 

Nå er det dokumentert at kloakkanlegget er i orden, og benyttes av Sivilforsvaret idag. Det er videre fremlagt dokumentasjon på at blandt befolkningen på Lierskogen er det hele 96 % av de spurte som ikke har noen negativ erfaring med mottaket, og at mottaket stort sett har en høyere score enn gjennomsnittet for andre mottak. Videre har rådmannen innstilt på at det ikke kan ses å ha noen antatte negative konsekvenser for nærmiljøet at mottaket starter opp igjen. I tilleg har det fremkommet at stortinget har gitt de nødvendige bevilgninger for utbedring av kloakkanlegget, og at UDI  for lengst har gjort sitt prosjektarbeid og sendt søknad til VEAS for tilknytning. Dermed skulle plankomiteens ønske om "bevis" for å få prosjektet realisert være tilstede og man avventer bare kommunenes behandling, slik at intensjonen i plankomiteens innstilling dermed burde anses som innfridd.
Men dersom det tross alle disse nye momenter allikevel blir nei også nå den 21. februar er jeg nok redd for at vi 7 må melde pass og at det blir noen helt andre personer som starter opp mottaket en eller annen gang for UDI og Link A/S, og at den ekspertise, erfaring og kompetanse vi 7 besitter da vil gå tapt. Det vil være utrolig bittert å miste arbeidet vårt for godt etter så lang kamp for å vinne tilbake våre arbeidsplasser, bare på grunn av noen bagatellmessige  detaljer kommunepolitikerne forlanger, som fører til en forsinkelse av saken så lenge at det blir vi som ansatte som blir den lidende part i denne saken.

Jeg legger min lit til at planutvalget, med alle de nye opplysninger og dokumentasjoner de ha mottat siden forrige møte, nå stemmer for rådmannens opprinnelige forslag til dispensasjon, slik at vi kan komme igang uten flere unødvendige forsinkelser. Jeg tror det er best for alle parter at denne saken får en slik løsning, så kan vi heller konsentrere oss om å samarbeide med kommunen under oppstart og drift til beste for både kommune, nærmiljø, sivilforsvaret, UDI, returarbeidet og oss ansatte.
Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode