Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: b860262c7dbd7997fe72a38193553a03

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Vi har hatt en fin fremgang i Lier. Men det er to skår i gleden; vi mangler noen få stemmer på å bli kommunes nest største parti og FRPs tredje kandidat i Buskerud fikk ikke stortingsplass. Vi takker for tilliten!!

Flere viktige ”Lier-saker” ble løftet frem på en god måte av FRP. Vi tenker her på at fellesskapet ved staten må ha ansvaret for ny RV 23, fjerning av asylmottaket på Lierskogen og stans i den ukontrollerte asylstrømmen til Norge. I starten på valgkampen besøkte FRPs nestleder Per Sandberg Lier. Turen gikk blant annet til Egge gård og Marius Egge. Det ble satt fokus på hvor viktig det er med konstruktiv nytenkning i landbruket. Dette som et alternativ til subsidie – hysteriet. Denne viktige næringspolitiske saken ”druknet” dessverre senere i valgkampen.

Vi oppfatter valgresultatet på landsplan i noen grad til som en ”belønning” til de partiene som vil samarbeide og nedprioritere snevre særinteresser. Dette er noe vi som lokalparti vil forsøke å vektlegge i det daglige arbeidet.

Lier FRP mener å ha gjennomført en bra valgkamp. Men valgkampen skal selvsagt evalueres av både styret og årsmøtet. Våre medlemmer har gjort en stor innsats på stands, ved leseinnlegg, hjemmebesøk etc. FRPs to stortingsrepresentanter fra Buskerud har deltatt på til sammen fire stands. Det er meget bra. Knudsen og Rythman har stor kunnskap om lokale saker i Lier. Vi har fått god respons av velgerne på stands og stemningen har vært veldig god. Det er spesielt gledelig at mange velgere fra andre partier kommer bort til oss og gir uttrykk for vår motstand mot ”Kultur-palass” i Meierigården.

Valgkampen i Lier har blitt forstyrret skandalen med forhåndstemming på Liertun. Det synd at Liernett er alene om å forfølge denne prinsipielt meget viktige saken. Det er også trist at flere butikker i Lierbyen nekter de politiske partier å stå på stand på parkeringsplassene. Her må partiene, Lier næringsråd, kommunen og butikkeierne finne frem til en tilfresstillende løsning i god tid før kommunevalget

Lars Haugen, leder i Lier Frp

Forrige artikkel:Hvitveis fra 3. klasse Sylling skoleNeste artikkel:17. mai på Lierskogen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode