Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a474493036e32edb502abef9afc95c33

Samlende forkjemper

Det sier Runar Gravdal, SV s gruppeleder, om Terje Sagvolden (på bildet) om innsatsen for Lierskogen og liersamfunnet. Liernett presenterer her flere minneord om forskeren og lokalpolitikeren.

- Det er med sjokk og stor sorg jeg opplever Terjes borgang.
For meg en personlig venn som alltid var til stede om han ble spurt. Det være seg som musiker i musikkmiljøet på Lierskogen hvor han og Liv stilte seg og sitt hjem til disposisjon for mang en samling for å dyktiggjøre oss yngre musikanter.
Han stilte i første rekke når det måtte gjøres større løft i trafikksikringen av folks nærmiljø og han kunne kjempe for et kulturliv som kunne stå fjernt fra ham i livssyn, men som han oppfattet som kulturelt nært.
Han var alltid en vi kunne regne med i verdispørsmål på tvers av partipolitiske skillelinjer. Han hadde visjoner for bygda vår og hadde det med seg i det politiske arbeidet og vi opplevde nok at det var mer som samlet oss i enighet enn som splittet oss. Lierskogen og liersamfunnet har mistet en helhjertet samlende forkjemper og en som Alf Prøysen ville ha sagt det, som lagde ”litt jevnere veg” for neste generasjon.

Jeg lyser fred over Terjes minne.
Runar Gravdal
Lier SV

 - Professor Terje Sagvolden er en stor forsker internasjonalt i forhold til adferdutfordringer og muligens årsaker.
Terje er særlig kjent for sin forskning på ADHD, her er han både nasjonalt og internasjonalt en av de største.
ADHD Norge og ikke minst Buskerud har hatt og har stor glede av Terjes kunnskap og fordrag, temadager som vi arrangerte
Samlet alltid fulle hus når Terje var med. Terje var opptatt av formidling og hjelp til både på fylkes- og nasjonalt plan,  og opptatt av  bidrag til forskere i utviklingsland.
Fra 2005 var han redaktør for internett-tidskriftet Behavioral and Brain Functions.
Savnet blir stort – men arbeid/resultat og minnene vil vi ta vare på!

ADHD NORGE BUSKERUD
Reidar Lauritsen
Fylkeslede
r

- Terje Sagvoldens bortgang er et stort tap for det politiske miljøet i Lier. Sagvolden var en dyktig politiker som alle hadde stor respekt for. Han vil bli husket som en løsningsorientert politiker som hele tiden ville finne
løsninger til beste for innbyggerne i Lier kommune. Sagvolden hadde stor integritet og han hadde et vinnende vesen. Han vil bli dypt savnet.

Med hilsen
Knut Eilert Sørnes
Gruppeleder
i Frp, Lier

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode