Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f282ba715b21c5a572d00311432cd5de

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

En papirkutter som skulle symbolisere en giljotin ble tatt i bruk for å understreke hvor dramatisk det vill bli om politikerne støttet rådmannens innstilling. Det var speiderleder Håvard Sørli som stilte i full speideruniform og med ryggsekk for å si noen alvorsord til politikerne. Hansa at han oppdro speiderne til å ta ansvar for miljøet og ville vite om politikeren torde stå for miljøet i forbindelse med veisystemet i Ytre Lier. For å understreke dramatikken, trakk han en papirkutter opp av ryggsekken, en handling som førte til påtale av ordfører Nævestad.

Erik Jacobsen i Naturvernforbundet refererte til økofilosofen Arne Næss som hevder at ekspertorganisasjoner i stadig større grad styrer politiske beslutninger. Jacobsen var overrasket over at Lier kommune i så stor grad synes og lyttet til hva Statens Vegvesen sier om hvor veier i Lier skal gå. Han ville vite om kommuneplanutvalget vill stille krav om avbøtende løsninger som tar vare på miljøet.

Nesten enighet om veivedtaket

Kommuneplanutvalget er enig i valg av hovedveisystem i Ytre Lier, men det er fortsatt litt uenighet om hva Lier kommune bør godta når det gjelder løsninger for kryss og delstrekninger. Både den borgerlige gruppen og AP/SV ville stille langt strengere krav enn rådmannen, da kommuneplanutvalget hadde kommunedelplanen for Ytre Lier til sluttbehandling. Endelig vedtak fattes i kommunestyret 20. november, og det jobbes med sikte på å få til et enstemmig vedtak fra Liers politikere.

Mer om denne saken og andre saker på www.lier.kommune.no

Forrige artikkel:Den som sover synder ikkeNeste artikkel:Førjulsmarked
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode