Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Forslaget går ut på at det anlegges en kunstgressbane tilrettelagt for undervarme på den nåværende grusbanen på Lier stadion.
Det er Lier kommune som vil stå som utbygger og eier av kunstgressbanen. IF Liungen og Sparta/Bragerøen IL går inn i prosjektet med henholdsvis 1, 2  og 0.6 millioner kroner. Til gjengjeld vil de få gratis trening på kveldstid og i helgen i inntil 12 år i barmarksesongen. Det vil si at  banen vil kunne brukes i hele den snø- og isfrie delen av året. Ren snørydding uten undervarme  vil, imidlertid, føre til en for glatt bane.
- Undervarme er først og fremst fordyrende i drift, men krever også betydelige tilleggsinvesteringer i selve anlegget, sier rådmannen i sitt  saksframlegg.  Et komplett undervarmesystem basert på gass eller olje som fyringsanlegg, vil koste 1,3 millioner kroner, hvorav rørene utgjør ca kr. 405 000 kroner. Sistnevnte beløp er kalkulert inn slik at rør vil bli lagt ned, hvilket betyr at  en eventuell omlegging til undervarme vil være mulig senere.
Driftsutgifter til en helårsbane på tilsammen en halv million, likt fordelt på oppvarming og brøyting, ville komme i tillegg.


Det er kalkulert med nær 2 mill kr i spillemidler og 820 000 kr (fordelt på 120 000  i 2007, 500 000 i 2008 og 200 000 i 2009) i investeringsmidler fra Lier kommune.

IF Liungen hadde opprinnelig avsatt sin del av tilskuddet i et kunstgresslån for å klare sin andel. Rådmannen innstiller på at Lier kommune garanterer for et lån på inntil 400 000 kroner til toppfinansiering av klubbens bidrag til kunstgressbanen.

Saken skal behandles i Kultur- oppvekst og undervisningsutvalgets møte 25. april, i formannskapet 26. april og i Kommunestyret 15. mai.

1 kommentar

Fredag 20. april 2007 11:49: Skøytefreak
Hvorfor ikke kjøling og isbane der om vinteren?
Slik som det er i Drammen.

Flere saker fra arkivet

Et løfte for bredde og topp

Lier kommune gir grønt lys for kunstgressbane på Stoppen

Kunstgress også på Tranby

Små og store fotballspillere gleder seg nok over Kultur- , oppvekst og undervisningsutvalgets beslutning i kveld om å støtte Rådmannens forslag om å bygge en liten kunstgressbane på Tranby Idrettspark

Kunstgressbane i 2007?

Er problemene med å få et samlet "fotball-Lier" til å stille seg bak planer om en kunstgressbane med undervarme løst?

Undervarme neste år?

- Det arbeides med ulike alternativer for å koble til varme under den nye kunstgressbanen på Lier stadion, sier Knut Grothaug ( på bildet th), leder av fotballgruppa i Liungen

Rådmannen går for kunstgressbane

Endelig brukbare treningsforhold for lierfotballen?

Kunstgress på Tranby neste år?

- Men vi rekker ikke oppstart i høst, sier leder av Lier ILs fotballgruppe Leif Røed etter et møte med kommunen på tirsdag --

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Optimistisk fotballeder

- Vi forholder oss til at entreprenøren er sitt ansvar bevisst i forhold til vedtaket i Drammen Tingrett, sier Knut Grothaug i Liungen.

Fjernvarmeanlegget må utnyttes

En kunstisbane er i høyeste grad realiserbar på Stoppen i forbindelse med bygging av nye Høvik skole, mener isentusiastene i Sparta Bragerøen ---

Ønsker flere leietakere

- Vi er svært interesserte i å leie banen på Stoppen, hvis vi kan få rabatterte priser, sier Leif Helge Røed (bildet), leder i fotballgruppa i Lier IL

Kunstgressfondet reddet?

En enstemmig generalforsamling vedtok at Liungen damefotballs rekordgjeld på 912 000 kroner skal innfris ved et langsiktig banklån og ikke ved hjelp av klubbens fond til kunstgressbane.

Store penger i kultur

Forfatter Karin Fossum og musiker Bjørn Eidsvåg ser begge ut til å ha lagt et godt økonomisk år bak seg

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Endelig undervarme på Stoppen

Kunstgresset på Lier stadion er sannsynligvis klar til bruk om kort tid.

Pengedryss til Lier-skolene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) gir 1,8 millioner kroner til åtte skoler i Lier og Kongsberg

- Lier stadion i ny drakt?

- SpaBra og Liungen jobber med en varmeløsning som vi håper er klar til vintersesongen 2009/2010, sier Knut Grothaug i Liungen IF

Felles driftsselskap?

Dette kan bli en nødvendig organisasjonsform for at klubbene Spa/Bra og Liungen skal få styring på inntekter og utgifter for kunstgressbanen

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

Halvannen milliard fra liungene

Skatteoppgjøret viser 1 480 064 018 kroner til felleskassa

Glade for lite snø

Etter å ha overskredet budsjettet for brøyting i fjor, sparer Lier kommune store beløp på en snøfattig vinter i år

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Idrettsmillionen fordeles

Rådmannens forslag til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er lagt fram og "ballen spilles" nå over til Ulla og de andre politikerne

Lier kommune med overskudd

Det reviderte regnskapet for 2006 endte med et overskudd på hele 28,5 millioner kroner

Klasseforskjell

- Lier skuffet stort, sa Spa/Bra s trener John-Erik Loe Olsen etter at laget hans nedsablet Lier i går kveld

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Ønsker fotball om vinteren

Liungen IF, Lier IL og Spa/Bra ønsker å bygge kunstgressbane med undervarme.

Upresist av Drammens Tidende

- Oppslaget i går gir et inntrykk av at formannskapet har vedtatt å spytte inn 2,4 millioner ekstra pr år som bidrag til drift av St. Hallvardhallen, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud i epost til Liernett.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Et spark framover

Et sannsynlig vedtak kommunestyret i neste uke til fordel for den store kunstgressbanen vil bety enormt mye for Lier IL som har en av de største fotballgruppene i Buskerud.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Oppvarmet bane klar

Kunstgressbanen er klar for helårsbruk --

Mer enn småpenger

Idrettsklubbene i Lier får totalt nær en kvart million kroner i momskompensasjon for 2010, som fortjent -

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

1 million til kultur

Tirsdag ble rådmannens forslag om nedlegging av Tranby bliblotek avvist av kommunestyret, i går fikk hovedbiblioteket i Lierbyen påplusset budsjettet med 250 000 årlig for den nærmeste fireårsperioden.

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Informasjon om spillet og lauget

Informasjon om Sankt Hallvard-foreningen, Sankt Hallvard-spillet og Sankt Hallvard-lauget

Ingen streik i Lier

LO kommune godtok meglingsresultet for de kommuneansatte etter 20 timer på overtid

Grønt her neste vinter?

På gårdagens årsmøte til Sparta/Bragerøen fikk styret fullmakt til å fortsette dialogen med Lier kommune og energileverandør.

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Spillermøte i Liungen i dag.

- Vi skal ha et møte med spillerne i kveld, opplyser Liungens trenere Roger Johansen til Liernett.

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Mer til gamle og syke

Lier Fremskrittsparti vil spesielt styrke tjenestene ved sykehjemmene, men ønsker også mer kommunal støtte til planlagte idrettsanlegg --

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Liungenes julegavekjøp på nye høyder

Julehandelen setter visstnok nye rekorder i Lier, men butikkene i Lierbyen har bare fått tak i noen smuler. Nå lysner det i Bakerikvartalet (bildet).

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Inngikk avtale om ny sykehjemstomt

Alt tyder på at Liers nye sykehjem blir liggende fint til på en del av eiendommen til Lier sykehus etter at det i dag ble presentert en intensjonsavtale mellom Vestre Viken HF og Lier kommune.

Grasrotandelen betyr mye for idrettslagene

Lag og foreninger i Lier har så langt i år tjent 330 000 kroner på Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping

Energieffektivisering er fremtiden

Lier kommune sparer gjennom et systematisk enøk-arbeid rundt en million kroner årlig, og trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse

Kunstgress topprioritert

Årsmøtet i Lier IL har vedtatt enstemmig at klubben, med den nyvalgte lederen Øyvind Ustad i spissen, skal fremforhandle og gjennomføre bygging av kunstgressbane.

Støtte til musikkverkstedet

Lier Musikkverksted får tildelt kr 20.000 fra MVO

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Ikke lenger noe hurra

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe sykehustomta på Gullaug.

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Bakterier i drikkevannet

Lier Drift melder at det er oppdaget koliforme bakterier på en kommunal vannledning i Nordalområdet.

Viktig rettsforlik

Det koster ikke noe for Lier kommune og klubbene å utbedre kunstgressbanen på Lier stadion

- Bevare skogen i Norge

Jeg leser i Dagsavisen at mange organisasjoner har gått sammen om å bevare mest mulig av skogen i Norge, og at man ber regjeringen holde sitt løfte om dette. Det siste kan man bare glemme.

23 000 kroner til Haiti

Formannskapet bevilget torsdag enstemmig kr 1 pr innbygger til Lier Røde Kors` innsamlingsaksjon.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Av med lyset

Vel halvparten av alle vei- og gatelys i Lier slokkes i dag, og forblir mørklagte frem til 4. august

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Gratis tomt til Godset?

Strømsgoset har bedt Lier kommune om tomt til stadion og næringsareal

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Over 540 tusen fra Lier

Takket være innsatsen fra barn og ungdom ved barneskolene i Lier ble bøssene fylt opp, og sårt tiltrengte kroner kom inn til "Leger uten grenser".

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Over 16 000 kroner til Zambia

Liungens Jenter 12 har samlet inn over 16 000 kroner til Fotballens barneby

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Barna viktigst

- Jeg er ikke så resultatorientert, sier Erik Bjørnstad, allsidig trener i over 30 år som fikk Månedens Blomst av Liernett mandag kveld.

Mylder og spilleglede på Stoppen

Kristina Berg var en av tusenvis av spilleglade, små fotballspillere i Liungen Cup 2005. Mamma, Liv Selmer var en av et tusentalls voksne som heiet på sine håpefulle. Liv Selmer, med fortid som spiller på Kolbotns fotballag på 70- og 80-tallet, storkoste seg i solskinnet på søndag.

Får statsmidler til friluftstiltak

En halv million friske kroner fra statskassa gjør det mulig for Lier å oppruste populære turveier og andre friluftstilbud.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Ingen lovnad om gratis tomt

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at Lier kommune verken har gitt SIF noen lovnader om gratis eller billig tomt

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Konkurs på Heggtoppen

Brødgalleriet på Heggtoppen ble slått konkurs i dag, og konkursboet til Zomin Takeaway i Lierbyen er avsluttet uten dekning til kreditorene.

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --