Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d2b59c319c43ddab37755b99dc482643

1 million til kultur

Tirsdag ble rådmannens forslag om nedlegging av Tranby bliblotek avvist av kommunestyret, i går fikk hovedbiblioteket i Lierbyen påplusset budsjettet med 250 000 årlig for den nærmeste fireårsperioden.

Dette kan tyde på at lierpolitikerne tar kulturen på alvor. Og kanskje ser mange på biblioteket sim en viktig arena for at den oppvoksende slekt skal finne bedre muligheter til å øke leselysten og lesevnene. Vi minner om skoleundersøkelssene -------

Stor enighet.
Det var ikke den stor uenigheten for øvrig., da handlingsprogrammet 2008-2011 ble behandlet i kommunestyret.. Ingen foreslo store endringer i rådmannens budsjettforslag. Likevel bør det nevnes at de 2.7 million kroner som var avsatt til oppgradering av garderobene i Tranbyhallen ble flyttet fra 2010 til 2009

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode