Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

Partiet håper på flertall for en justert drift. Derfor har partiet lagt inn 300 mill for 2011, 500 mill for hvert av de tre neste årene.
Ellers foreslår Ap å legge ned Nordal skole, bygge ny barneskole ved Lierbyen skole slik at det blir 1-10 skole. Det foreslås å bygge nytt sykehjem der Hegg skole ligger nå.

Liernett har også fått innsyn i Arbeiderpartiets øvrig forslag i Handlingsplanen som behandles i kommunestyret i kveld.

1. Økonomiske rammer
1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlings-programperioden.
1.2. Rammer årsbudsjett 2011
Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.
1.3. Skatt
Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen.
1.4. Låneopptak
Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2011 settes til kr 83,685 mill kr. Avdragstiden på nye lån settes til 25 år. Lånet tas opp som serielån.

Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 22,65 mill kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år.
1.5. Likviditet
Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i DNB Nor videreføres i 2011.
Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for 2010.
1.6. Egenbetalinger, gebyrer og avgifter
Ordningene fastsettes slik de fremgår av ”Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger”.
1.7. Endringer i forhold til økonomiske rammer

Driftsbudsjettet
1000 kr. 2011 2012 2013 2014
Lierhallen, justert drift 300 500 500 500 (uthevet av Liernett)
Økt kultursatsing 1500 1500 1000
Hegg hospitering på Høvik 200 400 200  (uthevet av Liernett)
Reverserte flate kutt i omsorg 3000 5000 2500 -
Reverserte flate kutt i sosial/helse/bv 1000 1000 400 -
Drift Heiahallen 1400 1400 1400
Reverserte flate kutt i skolen 3000 3000 1500 -
Haskoll arbeidssenter endres ikke 400
Lierbyen Kulturhus utsettes -5000 -5000 -5000
Nordal skole avvikles -936 -3000 -3000 -3000 (uthevet av Liernett)
Utsatt drift friluftsområder -200 -200 -200 -200
Redusert sykefravær -500 -500 -1000 -1000
Synergi Hegg/Lierbyen skole -1000 -1000
Redusert arealleie, Fosskvartalet - - -1000 -1000
Endret organisering, eget prosjekt - -6400 -7500 -10000
Økte egenandeler og gebyrer -400 -500 -600 -700
Red driftskost Hegg skole -1500 -1500 (uthevet av Liernett)
Redusert kostnad, renhold -2000 -2000
Uttak fra omsorgsfond -2000 -2000
Red driftskost Sykehjem -700 -1500 -1500
Økt utbytte fra selskaper -750 -1000 -3000 -4500
Mva-red fra Høvik -7400 - - -
Avsetning til disposisjonsfond 4632 1539 1520 4727
RENTER -346 5393 11797 11874
AVDRAG 0 -432 5983 11899


Investeringsbudsjettet

1000 kr. 2011 2012 2013 2014
Heiahallen 20000 7000
Ny Hegg/Lierbyen skole 60000 120000 (uthevet av Liernett)
Nytt Hegg sykehjem 40000 100000 60000 (uthevet av Liernett)
Høvik/Stoppen reduksjon -2000 -1100 -1000 -1000
Heiahallen, spillemidler -7000
Redusert lån Høvik -37800
Redusert veiaktivitet -2000 -2000
Frogner selges -20000
Frogner, heis og vindusbytte -2200 -1500
Nordal skole selges -30000 (uthevet av Liernett)
Utstyr planavd -100 -100
Maskinpark -1000 -1000
Avhending av eiendeler -2000 -2000
Økt tilskudd, sykehjem 8pl -2320
Endret låneopptak (+ betyr reduksjon) 10800 -160380 -147900 6600

Kommuneøkonomi

Flere saker fra arkivet

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

REMA 1000 overtar Lidl

REMA 1000 og Odd Reitan overtar Lidl-butikkene

1000 barn med kart og kompass

Det blir folksomt rundt Damtjern på Tranby i morgen ---

Liers største idrettsarrangement

Tinestafetten ved Sylling skole trekker hvert år rundt 1000 deltagere. Dette gjør det muligens til det største idrettsarrangementet i Lier.

1000 barn med kart og kompass på Damtjern

Alle barneskolene var med på Gildesprinten på Damtjern i dag.

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Lokal artist på dansegallaen

Therese Ege fra Tranby, med platedebut i desember, synger med Ole Ivars på lørdag

Håndball i helga- Interregional Serie 03-04/11-07

Liers J16 og G16 spiller i helgen interregional serie hjemme i Tranbyhallen / Syllinghallen

Rydd etter dere!

Parkeringen ved Damtjern så ikke særlig innbydende ut, da 1000 barneskoleelever skulle løpe orientering

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Hegg, Bakkeli og Veslefrikk klare for 17. mai

Med Høvik og Lier skolekorps i spissen var det forsmak på 17. mai gjennom Lierbyen for sentrumsbarnehagene og Hegg skole.

Ledige plasser på sirkuskurset og turen til Tusenfryd

Det er ikke for sent å finne på noe gøy i sommerferien. Den første uka i august kan du for eksempel være med på vårt sirkuskurs, og lære sjonglering, og akrobatikk. Uka etter; onsdag 11. august kan du bli med kommunen til Tusenfryd.

Mer til gamle og syke

Lier Fremskrittsparti vil spesielt styrke tjenestene ved sykehjemmene, men ønsker også mer kommunal støtte til planlagte idrettsanlegg --

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

TORSDAG 15. APRIL FRA KL 1500-1800

I forbindelse med åpningen av ”Nye Sylling skole” ønsker elever og voksne på Sylling skole å vise fram det nye skoleanlegget for alle interesserte. Vi inviterer derfor foreldre, besteforeldre, familie for øvrig, alle ”Syllingdøler” og eventuelle andre interesserte til å komme innom skolen mellom kl 1500-1800. Elevene i 7. –8. –9. og 10. klasse vil flytte skoledagen til kveldstid og fylle skolen med forskjellig aktivitet. De minste elevene har vanlig skoledag og kommer eventuelt på besøk på kveldstid sammen med sine respektive.

Bevar Gamle Hegg

På ettermidagens 1. maiarrangenment på Høvik skole appellerte Arbeiderpartiets ungdomskandidat til at Lier kommune må utvide mulighetene for Lier Musikkverksted

Strålende vær på Tinestafetten

Værgudene smilte til arrangørene og barn, og ungdom fra skolene i Lier fikk perfekte forhold for løping.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Valgresultatet direkte på Liernett

Valgresultatet for Lier kommune presenteres fortløpende på Liernett sammen med NRK sin nyhetssending.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

- Skyter seg selv i foten

Det sier tidligere hallmester Lars Nielsen om politikerne og deres vedtak om et sterkt redusert tilbud for publikum i Lierhallen.

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Fotballakademi på Tranby?

- Møtet på onsdag med lagledere i fotballgruppa i Lier IL var positivt, fastslår initiativtaker Thomas Røed, som også er leder av Idrettsskolen på Tranby.

Skøytesprinteren fra Oddevall

Skader har hemmet Vidar Wang Lutnæs de to siste åra. - Likevel var 11. plassen skuffende, sier han til Liernett etter NM i sprint i Asker i helga.

Endelig program for Lierdagene

Det endelige programmet for Lierdagene 2011 er klart.

Pilgrimsutstilling i biblioteket

Pilgrimsveien mellom Tønsberg og Trondheim går gjennom Lier.

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

Ulla tilbake på krakken

Når det nærmer seg sommer tar ordføreren nok en gang med seg krakken sin ut i Lier for å møte liungene.

Årets store begivenhet

Fredag 20. mars er det igjen klart for dansegalla for psykisk utviklingshemmede i St. Hallvard-hallen

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Fakkeltog for ny skole

- Dersom finansiering utsettes ytterligere vil FAU ved Hegg skole sørge for at skolen stenges ved et hvert avvik som skyldes den dårlige standarden, sier leder Robert Ege før torsdagens formannskapsmøte.

Tinestafetten gjennomført etter ett års pause.

I fjor ble Tinestafetten gjennomført igjen etter ett år opphold grunnet bygging på Sylling skole. Vel 600 deltakere og 400 tilskuere fikk en fin dag i godværet på Sylling stadion.

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Åpent møte om Nye Hegg skole

Lier kommune innbyr til informasjonsmøte om utbyggingen.

Minst 1000 dekar ødelagt

Over 1000 dekar ødelagt - 20 bruk har hittil innrapport til sammen 750 dekar hittil, sa jordbrukskonsulent Lars Kyllingstad til Liernett i ettermiddag.

Folkerikt fakkeltog for ny skole

Flere hundre trosset snøværet og la veien mot Rådhuset i en lysende og relativt stille aksjon for ny Hegg skole.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Programmet for 17. mai 2011

Barneskolene i Lier har som vanlig egne arrangementer på 17. mai. Programmet for hver skole finner du her.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Liernett: Over 1000 tilhengere på Facebook

- Så vidt jeg vet er vår Facebook-side den eneste i Lier med over 1000 tilhengere, sier Liernetts redaktør og daglige leder Svend Asbjørn Sylling.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

15250 dager til pensjonsalderen

Det er så mye snakk om pensjonen for tida, men det går meg og sannsynligvis mange andre på min egen alder hus forbi... Jeg blir visst pensjonist i januar 205 (...)

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

1000 kroner til medaljevinnerne

Søskenparet, Maren og Sindre Haverstad og Anders Brun Hennum (på bildet) blir premiert av Lier kommune

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Gymsaler til besvær!

Innlegg fra Marit Skretteberg, Håndballforbundets Region Sør, og Jakob Vik, Idrettssjef Buskerud Idrettskrets

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

BABYLOTION nominert til Smuget Prisen 2006

Babylotion ble nylig nominert til “Smuget Prisen 2006” for deres konsert i mars tidligere i år.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Julegrantenning i Lierbyen

Det loves julestemning og mange aktiviteter før lysene tennes på julegrana i Lierbyen.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Fokus på ballallsidighet

Kursdeltaker Jeanette Jacobsen Myhrene ga alt under øvelsene i Syllinghallen på mandag -

Trengte Lier en nettavis?

Nettavisen Liernett avvikles ved utgangen av 2012.

Stjal hos Rema

Hentet av politiet på Lierstranda etter mistanke om tyveri

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Energi til gunstig pris

- Vi håper anlegget vil være inntjent i løpet av ti år, sier sivilingeniør Erik Nilssen i Bioenergi AS om utbyggingen av varmesentral og fjernvarmenett i Lierbyen.

Halvannen milliard fra liungene

Skatteoppgjøret viser 1 480 064 018 kroner til felleskassa

Lierdagene er i gang

Presis klokken 18.00 i dag, torsdag 26. mai, begynte Lierdagene 2011 med dans, konsert og kunstutstilling.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Revanseoppgjør på Liungbanen

Vil Audun Langård og de andre spillerne i Liungen smile etter opprykkskampen i lokaloppgjøret på Liungbanen på søndag eller vil Lier stikke kjepper i hjulene

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Innendørs roing

– ikke bare for roere

Hvem er Norges beste speidere?

Kommende helg arrangeres NM i speiding ved Solli Gård (på bildet) i Asker

Hva spiser du på julaften?

Er virkelig Lier ei ribbe-bygd?

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Hegg og Høvik

Bilder fra 17. mai på Hegg og noen fra Høvik

«Drama» i barnetoget

Lærer Berit Abrahamsen måtte hjelpe til i farta da bunaden løsnet i barnetoget til Hegg skole. Jostein S. Hoset har sendt oss disse bildene.

Mest penger fra Hegg

Hegg skolekrets kunne vise til høyeste tall etter årets innsamlingsaksjon "Sammen for barn", ikke uventet fordi Hegg er den største skolekretsen --

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

- Flate kutt merkes av grunnskoleelevene

Utdanningsforbundet i Lier er ikke enig med ordfører Ulla Nævestad om at den vanlige liung ikke vil merke noe til kuttene kommunen gjennomfører. – Grunnskoleelevene merker dem hver eneste dag, mener hovedtillitsvalgt Hanne Mathiassen.

Torg ved skolen

Den nye skolen på Stoppen får et torg i midten

Karpe Diem til Lierdagene

Årets spellemenn gjester Lierbyen fredag 27. mai.

Lys i mørket

Luciaopptreden av elever er alltid en fin opplevelse for våre nye landsmenn ----

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?