Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c306bad3b9a288798c51b9a0b13c3f0a

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

- Det synes som om ansvaret for denne gruppen er pulverisert hos fylkeskommunen. Jeg har lenge vært opptatt av problematikken rundt ”drop-outs” fra videregående skole. Det har så langt ikke lykkes å få en oversikt over hvor mange dette dreier seg om i Lier, uansett hvor mye jeg har mast, sier gruppelederen i Lier Høyre.

- Imidlertid er jeg kjent med at det er igangsatt et prosjekt i høst til hjelp for denne gruppen. Jeg har store forventninger til dette arbeidet.

Prioriterte ikke miljøarbeider.
Høyre støttet ikke Arbeiderpartiets forslag om å opprette en miljøarbeider for ungdom.
- Vi prioriterte elever med adferdsvansker denne gang med en million kroner i 2010 med oppstart skoleåret 2010/11 og to millioner de påfølgende år, forklarer Zapffe.

- I og med at det foregikk budsjettprosesser helt frem til kommunestyrets behandling på tirsdag, var ikke alle enkeltelementer i forslagene kjent over partigrensene. Ved behandling av Handlingsprogrammet (budsjett) stemmes det over totalpakker og ikke enkeltforslag. Dette sikrer at man får et økonomisk opplegg for kommunen som sikrer helheten, understreker han.

Både kulturhus og flerbrukshall
- Vi er glad for at drift av Kulturhuset i Lierbyen kom på plass i Handlingsprogrammet – åpning i 2012! Ny flerbrukshall på Lierskogen er et viktig samarbeidsprosjekt mellom skole og idrett. Nytt sykehjem er også innarbeidet i perioden, samt at vi kan starte rehabiliteringen av Hegg. Slett ikke dårlig i disse ulvetider, sier han.

- Omsorgssektoren er tilført kr 18 mill i nye midler i 2010. Det som bekymrer er at vi i dag ikke kjenner årsakene til at denne sektoren bruker betydelig mer enn forutsatt. Det nytter ikke å pøse på med midler uten at man kjenner hele årsakssammenhengen. Vi får derfor en rapport i februar hvor dette skal belyses, avslutter gruppelederen.

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode