Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 1697f6085fdcbe7851023ce1a4153731

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Siste buss fra Oslo til Lierbyen vil fra mandag 26. mars gå kl. 20.25, mot tidligere kl. 21.25. Det vil også gå færre avganger i rushtiden, med avgang hvert 20. minutt i stedet for hvert 15. minutt.

Les også: - Ikke lenger så attraktivt å etablere seg i Lier

Antall avganger mellom Sylling og Drammen kuttes også fra samme dag. Siste avgang fra Lierbyen til Sylling på fredager har vært kl. 23.25, men blir nå en time tidligere. På lørdager kuttes det fra en avgang hver time til en avgang hver 2. time.

Mandager til torsdager kuttes i tillegg avgangene fra Sylling til Drammen kl. 20.20 og fra Drammen til Sylling kl. 22.01. Siste buss til Sylling mandag til fredag vil med denne endringen gå fra Drammen kl. 21.01. Det kan med andre ord bli travelt for de som bor nord for Lierbyen og jobber i butikker med åpningstid til kl. 21.00 i Drammen.

Takket nei til deltakelse i Buskerud Kollektivtrafikk AS

Buskerud Kollektivtrafikk AS ble opprettet 1. juli 2010 for å ivareta blant annet kollektivtrafikken i Buskerud. Selskapet eies av Buskerud fylkeskommune, samt 18 av fylkets 21 kommuner. De tre kommunene som har valgt å stå utenfor er Lier, Drammen og Nore og Uvdal.

Lier kommune kunne i september 2009 komme med nyheten «Knepent ja til kollektivsamarbeid fra Lier» på sine nettsider, men dette gjaldt bare innstillingen fra formannskapet. To måneder senere ble nemlig samme sak behandlet i kommunestyret, hvor Høyre, Fremskrittspartiet og Uavhengige Folkevalgte fikk gjennomslag for sitt forslag om et nei til invitasjonen om å delta i Buskerud Kollektivtrafikk AS.

Fryktet kutt

Bård Strand, den gang gruppeleder i Lier Arbeiderparti, forteller at det var nettopp slike kutt de fryktet ville kunne oppstå om man valgte å stå utenfor Buskerud Kollektivtrafikk.
- Nå har Lier kommune svært liten påvirkningskraft overfor Buskerud Kollektivtrafikk, selv om administrasjonen og våre fylkespolitikere nok forsøker sitt beste, sier Bård Strand til Liernett.

Høyres gruppeleder Søren Falch Zapffe står fast ved at dette var riktig beslutning.
- Kuttet i kollektivtilbudet i Lier har intet å gjøre med at vi ikke er medeier i Buskerud kollektivtrafikk, men skyldes dårlig trafikkgrunnlag, sier Søren Falch Zapffe til Liernett. Han mener ansvaret for kollektivtrafikk ligger hos fylkeskommunen.
- Det å delta i et eget selskap med en liten eierandel binder kapital og gir ingen eller liten mulighet til påvirkning. Her har fylkeskommunen ansvar og styring. Kommunene kan lett ble et gissel.

Falch Zapffe og Høyre mener Liers påvirkning må gå gjennom den politiske ledelse av fylkeskommunen.
- Som kjent er Trond Johansen (KrF) leder av hovedutvalg for samferdsel og Arne Jørstad Høyres fraksjonsleder i samme utvalg. Mathias Dannevig (Ap) er medlem av samme utvalg. Det er som kjent fylkeskommunen som er den førende eier i selskapet og kan gi styringssignaler, opplyser Falch Zapffe. Han mener at Liers uteblivelse fra Buskerud Kollektivtrafikk ikke har noen betydning for kollektivtilbudet i Lier, men håper at arbeidet med Buskerudbyen på sikt vil kunne gi et bedre tilbud.

- P-hus på Lier stasjon en mulighet?

Bård Strand tror på sin side at kollektivtilbudet i Lier ville ha sett annerledes ut med Lier som en del av Buskerud Kollektivtrafikk.
- Ja, vi ville aldri tillatt en reduksjon i pendlertilbudet mot Oslo! Nå får vi gjøre vårt beste for å bøte på skadene Lier Høyres tåpelige isolasjonistiske standpunkt påfører de mange liungene som ønsker å bruke kollektivtilbud til Oslo hver dag, sier Strand.
- Kanskje kan P-hus på Lier stasjon være en mulighet?

Ordføreren reagerer på busskuttene

I et brev til fylkesordføreren og leder av hovedutvalg for samferdsel reagerer ordfører Helene Justad på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier:
- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 21. mars 2012 20:51: Nils Stenvi-Samuelsen
Dette er sårt. Ved å stå helt utenfor BK har nok helt klart en sammenheng med rutekuttet. Nå må Lier bare sitte og akseptere de beslutningene BK tar.
I prinsippet kan man nå like gjerne legge ned hele busstilbudet. Å kutte i tilbudet vil IKKE gjøre at de få avgangene som kjøres blir mer benyttet, tvert i mot.
Transportøkonomisk Institutt (TØI) har ved flere anledninger kunnet bevise at for å få folk til å reise kollektivt må man SATSE! Man må bygge ut, kjøre fler avganger, gjøre kollektivtilbudet tilgjengelig. Det er det det handler om. Selvfølgelig vil det koste de første årene før det begynner å betale seg, men skal vi få folk ut av bilene og inn på buss og tog MÅ tilbudet bli bedre...ikke dårligere.
Oslotrikken var nedleggingstruet i 2003. Kommunen ville kutte. Istedet fikk man anledning til å prøve å ØKE tilbudet, med det materialet man hadde. Dette ble gjort, og ble en success! Antall reiser har økt formidabelt.
Hvis BK ikke vil, kanskje Lier burde se mot #Ruter?
Onsdag 21. mars 2012 22:57: Sakina
UAKTUELT!!!
Torsdag 22. mars 2012 10:31: Bård Strand
Sørn F-Z fremholder at trafikkgrunnlaget er for lite. Det var jo godt å høre, for da er det sikkert ingen som savner disse bussene som blir borte. Eller hva?

Samtidig sier han at Fylkeskommunen, som største eier, kan gi styringssignaler. Javel, da mener han kanskje at Fylkeskommunen enten skal "lage" busspassasjerer han selv mener ikke eksisterer, eller så mener han at Fylkeskommunen skal be selskapet kjøre busser der det etter hans mening ikke finnes passasjerer. Begge deler like meningsløst og ufornuftig. Vi har heldigvis ingen kommandoøkonomi i Norge. Det ville vært mye bedre, Søren, om Lier kommune var med i kollektivtrafikkselskapet og gjorde det tydelig at i Lier finnes et kundegrunnlag for trafikk mot Oslo,dersom det legges opp til det. Marius Næss Olsens innlegg på Liernett, synliggjør dette.

Ingen skam å snu, Søren. Sørg for at Lier kommune kommer seg inn i selskapet som kan gi liungene bedre tilbud.
Torsdag 22. mars 2012 11:29: Vilde Skui
Dette er bare slemt å gjøre!!! Slemminger!
Torsdag 22. mars 2012 11:50: Bussreisende
På facebooksidene til Buskerud kollektivtrafikk (BK), skriver de selv om årsaken til kuttene:

"Det er i hovedsak økte kostnader til lovpålagt skoleskyss og økte drivstoffkostnader som gjør at vi har vært nødt til å kutte både i tilbudet og øke prisene... "

"Kostnadene er knyttet til antall kilometer kjørt, ikke antall passasjerer. Vi sparer mao mye når vi kutter en avgang som kjører mange kilometer, men lite når vi kutter en avgang som kjører kort. SAmmenhengen mellom lovpålagt skoleskyss og alminnelig rutetilbud er at pengene tas fra samme pott. Det er ikke noe eget budsjett for å finansiere skoleskyss. "

Så det er ikke dårlig trafikkgrunnlag som er årsak til kuttene, men lengden på rutene. Jeg finner det også merkelig at andre busspassasjerer må ta regningen for lovpålagt skoleskyss, hvorfor tas ikke den regningen av kommunene/fylket?
Lørdag 24. mars 2012 18:10: Line
Tommelen opp for #Ruter!!! Nå er det kanskje en mulighet for at #Ruter kan dekke Lierskogen/Tranby området. Glem hele BK og Buskerudbyen. Det gjør det enklere for oss som bor i Lier og jobber i Oslo/Akershus. Som det er i dag med BK, må man ha to månedskort for å komme seg videre innenfor Oslo/Akershus hvis du ikke jobber i nærheten av bussholdeplassen til 169 bussene. Det finnes ikke samarbeid med BK og muligheter for overgang innover.
Mandag 26. mars 2012 08:39: mrb
Jeg vil savne siste buss fra Oslo! De burde heller utvidet slik at det gikk ytterligere en buss fra Oslo. Nå blir det umulig å ta en tur på kino, teater el.l. uten å måtte bruke bil. Det er skandaløst at Lier/Tranby ikke har et utbygd nettverk mot hovedstaden. Det vil gjøre det langt mindre attraktivt å bosette seg her.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode