Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Siste buss fra Oslo til Lierbyen vil fra mandag 26. mars gå kl. 20.25, mot tidligere kl. 21.25. Det vil også gå færre avganger i rushtiden, med avgang hvert 20. minutt i stedet for hvert 15. minutt.

Les også: - Ikke lenger så attraktivt å etablere seg i Lier

Antall avganger mellom Sylling og Drammen kuttes også fra samme dag. Siste avgang fra Lierbyen til Sylling på fredager har vært kl. 23.25, men blir nå en time tidligere. På lørdager kuttes det fra en avgang hver time til en avgang hver 2. time.

Mandager til torsdager kuttes i tillegg avgangene fra Sylling til Drammen kl. 20.20 og fra Drammen til Sylling kl. 22.01. Siste buss til Sylling mandag til fredag vil med denne endringen gå fra Drammen kl. 21.01. Det kan med andre ord bli travelt for de som bor nord for Lierbyen og jobber i butikker med åpningstid til kl. 21.00 i Drammen.

Takket nei til deltakelse i Buskerud Kollektivtrafikk AS

Buskerud Kollektivtrafikk AS ble opprettet 1. juli 2010 for å ivareta blant annet kollektivtrafikken i Buskerud. Selskapet eies av Buskerud fylkeskommune, samt 18 av fylkets 21 kommuner. De tre kommunene som har valgt å stå utenfor er Lier, Drammen og Nore og Uvdal.

Lier kommune kunne i september 2009 komme med nyheten «Knepent ja til kollektivsamarbeid fra Lier» på sine nettsider, men dette gjaldt bare innstillingen fra formannskapet. To måneder senere ble nemlig samme sak behandlet i kommunestyret, hvor Høyre, Fremskrittspartiet og Uavhengige Folkevalgte fikk gjennomslag for sitt forslag om et nei til invitasjonen om å delta i Buskerud Kollektivtrafikk AS.

Fryktet kutt

Bård Strand, den gang gruppeleder i Lier Arbeiderparti, forteller at det var nettopp slike kutt de fryktet ville kunne oppstå om man valgte å stå utenfor Buskerud Kollektivtrafikk.
- Nå har Lier kommune svært liten påvirkningskraft overfor Buskerud Kollektivtrafikk, selv om administrasjonen og våre fylkespolitikere nok forsøker sitt beste, sier Bård Strand til Liernett.

Høyres gruppeleder Søren Falch Zapffe står fast ved at dette var riktig beslutning.
- Kuttet i kollektivtilbudet i Lier har intet å gjøre med at vi ikke er medeier i Buskerud kollektivtrafikk, men skyldes dårlig trafikkgrunnlag, sier Søren Falch Zapffe til Liernett. Han mener ansvaret for kollektivtrafikk ligger hos fylkeskommunen.
- Det å delta i et eget selskap med en liten eierandel binder kapital og gir ingen eller liten mulighet til påvirkning. Her har fylkeskommunen ansvar og styring. Kommunene kan lett ble et gissel.

Falch Zapffe og Høyre mener Liers påvirkning må gå gjennom den politiske ledelse av fylkeskommunen.
- Som kjent er Trond Johansen (KrF) leder av hovedutvalg for samferdsel og Arne Jørstad Høyres fraksjonsleder i samme utvalg. Mathias Dannevig (Ap) er medlem av samme utvalg. Det er som kjent fylkeskommunen som er den førende eier i selskapet og kan gi styringssignaler, opplyser Falch Zapffe. Han mener at Liers uteblivelse fra Buskerud Kollektivtrafikk ikke har noen betydning for kollektivtilbudet i Lier, men håper at arbeidet med Buskerudbyen på sikt vil kunne gi et bedre tilbud.

- P-hus på Lier stasjon en mulighet?

Bård Strand tror på sin side at kollektivtilbudet i Lier ville ha sett annerledes ut med Lier som en del av Buskerud Kollektivtrafikk.
- Ja, vi ville aldri tillatt en reduksjon i pendlertilbudet mot Oslo! Nå får vi gjøre vårt beste for å bøte på skadene Lier Høyres tåpelige isolasjonistiske standpunkt påfører de mange liungene som ønsker å bruke kollektivtilbud til Oslo hver dag, sier Strand.
- Kanskje kan P-hus på Lier stasjon være en mulighet?

Ordføreren reagerer på busskuttene

I et brev til fylkesordføreren og leder av hovedutvalg for samferdsel reagerer ordfører Helene Justad på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier:
- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Arbeiderpartiet Høyre Sylling Trafikk

7 kommentarer

Onsdag 21. mars 2012 20:51: Nils Stenvi-Samuelsen
Dette er sårt. Ved å stå helt utenfor BK har nok helt klart en sammenheng med rutekuttet. Nå må Lier bare sitte og akseptere de beslutningene BK tar.
I prinsippet kan man nå like gjerne legge ned hele busstilbudet. Å kutte i tilbudet vil IKKE gjøre at de få avgangene som kjøres blir mer benyttet, tvert i mot.
Transportøkonomisk Institutt (TØI) har ved flere anledninger kunnet bevise at for å få folk til å reise kollektivt må man SATSE! Man må bygge ut, kjøre fler avganger, gjøre kollektivtilbudet tilgjengelig. Det er det det handler om. Selvfølgelig vil det koste de første årene før det begynner å betale seg, men skal vi få folk ut av bilene og inn på buss og tog MÅ tilbudet bli bedre...ikke dårligere.
Oslotrikken var nedleggingstruet i 2003. Kommunen ville kutte. Istedet fikk man anledning til å prøve å ØKE tilbudet, med det materialet man hadde. Dette ble gjort, og ble en success! Antall reiser har økt formidabelt.
Hvis BK ikke vil, kanskje Lier burde se mot #Ruter?
Onsdag 21. mars 2012 22:57: Sakina
UAKTUELT!!!
Torsdag 22. mars 2012 10:31: Bård Strand
Sørn F-Z fremholder at trafikkgrunnlaget er for lite. Det var jo godt å høre, for da er det sikkert ingen som savner disse bussene som blir borte. Eller hva?

Samtidig sier han at Fylkeskommunen, som største eier, kan gi styringssignaler. Javel, da mener han kanskje at Fylkeskommunen enten skal "lage" busspassasjerer han selv mener ikke eksisterer, eller så mener han at Fylkeskommunen skal be selskapet kjøre busser der det etter hans mening ikke finnes passasjerer. Begge deler like meningsløst og ufornuftig. Vi har heldigvis ingen kommandoøkonomi i Norge. Det ville vært mye bedre, Søren, om Lier kommune var med i kollektivtrafikkselskapet og gjorde det tydelig at i Lier finnes et kundegrunnlag for trafikk mot Oslo,dersom det legges opp til det. Marius Næss Olsens innlegg på Liernett, synliggjør dette.

Ingen skam å snu, Søren. Sørg for at Lier kommune kommer seg inn i selskapet som kan gi liungene bedre tilbud.
Torsdag 22. mars 2012 11:29: Vilde Skui
Dette er bare slemt å gjøre!!! Slemminger!
Torsdag 22. mars 2012 11:50: Bussreisende
På facebooksidene til Buskerud kollektivtrafikk (BK), skriver de selv om årsaken til kuttene:

"Det er i hovedsak økte kostnader til lovpålagt skoleskyss og økte drivstoffkostnader som gjør at vi har vært nødt til å kutte både i tilbudet og øke prisene... "

"Kostnadene er knyttet til antall kilometer kjørt, ikke antall passasjerer. Vi sparer mao mye når vi kutter en avgang som kjører mange kilometer, men lite når vi kutter en avgang som kjører kort. SAmmenhengen mellom lovpålagt skoleskyss og alminnelig rutetilbud er at pengene tas fra samme pott. Det er ikke noe eget budsjett for å finansiere skoleskyss. "

Så det er ikke dårlig trafikkgrunnlag som er årsak til kuttene, men lengden på rutene. Jeg finner det også merkelig at andre busspassasjerer må ta regningen for lovpålagt skoleskyss, hvorfor tas ikke den regningen av kommunene/fylket?
Lørdag 24. mars 2012 18:10: Line
Tommelen opp for #Ruter!!! Nå er det kanskje en mulighet for at #Ruter kan dekke Lierskogen/Tranby området. Glem hele BK og Buskerudbyen. Det gjør det enklere for oss som bor i Lier og jobber i Oslo/Akershus. Som det er i dag med BK, må man ha to månedskort for å komme seg videre innenfor Oslo/Akershus hvis du ikke jobber i nærheten av bussholdeplassen til 169 bussene. Det finnes ikke samarbeid med BK og muligheter for overgang innover.
Mandag 26. mars 2012 08:39: mrb
Jeg vil savne siste buss fra Oslo! De burde heller utvidet slik at det gikk ytterligere en buss fra Oslo. Nå blir det umulig å ta en tur på kino, teater el.l. uten å måtte bruke bil. Det er skandaløst at Lier/Tranby ikke har et utbygd nettverk mot hovedstaden. Det vil gjøre det langt mindre attraktivt å bosette seg her.

Flere saker fra arkivet

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Ordfører Helene Justad (H) reagerer på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier.

Åpner for kollektivtrafikk på anbud

Fylkestinget har åpnet for at kollektivtrafikken i Buskerud skal ut på anbud. Det betyr at operatører kan få bonus når antall passasjerer øker.

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

- Ikke lenger så attraktivt å etablere seg i Lier

Marius Næss Olsen (24) vurderer å flytte tilbake til Lier etter studietida i Oslo, men kutt i busstilbudet gjør at han må tenke seg om to ganger.

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

Hva skal jeg stemme?

Tidligere gikk det buss direkte fra Vikersund til Oslo, om Sylling og østsida av Lier. Veldig greit for Oslo-pendlerne nord i bygda. Men denne ruta ble nedlagt (...)

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Lokal jubel for investeringslån

Ap s gruppeleder i kommunestyret, Bård Strand, lover at partiet vil arbeide for samlokalisering, etter forslaget om å bevilge penger til kjøp av Liers mest omtalte eiendom --

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Toget i fellesferien

Buss? Eller tog? Endringer i rutetilbudet med kort varsel.

Drosjeløyver, - hvem er de til for?

Ulla Nævestads brev til Buskerud fylkeskommune

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Positiv utvikling - flere tar bussen i Lierområdet

- Busstilbudet i Lierområdet benyttes mer og mer. De første ni månedene i år viser en svært positiv utvikling, forteller driftssjef i Nettbuss Ole Engebret Haugen.

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Flere kvinner med

I tillegg får gruppeleder Søren Falch Zapffe (på bildet) og ordførerkandidat Helene Justad sannsynligvis selskap av flere "nykommere" i kommunstyresalen etter høstens valg.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Svak talentutvikling i kvinnefotballen?

Klepptrener Knut Eriksen, opprinnelig fra Åssiden i Drammen, savner plan over kvinnefotballen i Buskerud.

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Avgiftsparkering på Lier stasjon

Nå innføres nye parkeringsbestemmelser for de 80 parkeringsplassene ved Lier stasjon.

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Drosjeløyver - hvem er de for?

Ulla Nævestad stiller dette spørsmålet etter forgjeves å ha ventet på drosje, natt til tirsdag 27. juli.

God valgdeltakelse i Lier

Fremmøtet under valget i Lier var høyere enn både Buskerud og resten av landet

Innertier eller skivebom?

Det er nå invitert til høring på den fremlagte kollektivtransporten for Buskerud. Det blir spennende å se hvordan de berørte kommunene innen Buskerudbyen kommer til å håndtere saken som inneholder litt av hvert av sprengstoff.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Tverrpolitisk støtte

De avgåtte medlemmene i dyrevernsnemnda i Drammensregionen får nå massiv støtte av de politiske partiene i Lier

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

Flere erstatningskrav for tap av sau

Det er søkt om erstatning for tap av 196 sau tatt av fredet rovvilt i Lier

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Lanseres som listetopp

Geir Stave, folkevalgt fra Hurum og leder i Buskerud Venstre, kaster seg inn i kmapen om å bli førstekandidat til Ventres til Stortingsvalget neste år.

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

36 kroner fra hver liung til Flyktninghjelpen

Bøssebærerne for årets TV-aksjon har vendt hjem og resultatet for årets innsamling er klar.

Problemer for Lierposten

Lierposten har også store problemer etter brannen på Oslo S

Banken blir borte

DnB NOR stenger kontoret i Lierbyen på fredag, og mange er skuffet. Men protester hjelper ikke. - Det skal bare være ett ekspedisjonssted i hver kommune, sier banken, som i sin lokale glanstid hadde både fire og fem filialer strødd utover lierbygda.

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Jernaldergroper registreres i Sylling

På vei til jobben i dag, møtte jeg en arkeolog. -Har du en kost?, spurte han, - vi skal grave litt på jordet nedenfor. Jordet det dreide seg om var det nedenfor Valstadhaug, og målet med gravingen var registrering av jernaldergroper.

- Kaldt med tog?

Næringstopper syntes det var kaldt å vente noen minutter på Lier stasjon torsdag formiddag.

Buss erstatter tog

På grunn av anleggsarbeider erstattes persontog på Drammensbanen med buss til helgen

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Sangerstevne Drammen

Norges Korfobund Buskerud ønsket velkommen til Sangerstevne i Drammen i helga.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Lier Arbeiderparti takker

Lier Høyre kondolerer AUF og arbeiderbevegelsen, og Lier Arbeiderparti takker for støtten partiet har mottatt fra mange hold etter de politiske terrorhandlingene i Oslo og på Utøya (bildet) sist fredag.

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Dødsulykke ved Lierkroa

En person bekreftet omkommet etter en ulykke ved Lierkroa

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

Flertall for Buskeruds smarte energiforslag

Buskerud Venstres stortingskandidat la frem sitt energiforslag på landsmøtet i Stavanger

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Null hull, nesten...

Det står dårlig til med Karius og Baktus i Lier

Setter arbeidsvilkår i fokus

For 25. året på rad besøker LOs Sommerpatrulje bedrifter i Buskerud hvor det er unge arbeidstakere.

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Muligheter og inkludering

- Vi inviterer til å diskutere minoritetskvinners møte med det norske samfunnet i kveld, sier Janicke Solheim (på bildet th) fra Lier, og som er leder av kvinnepolitisk utvalg i Buskerud SV.

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

Buss for tog i to uker

Skal du reise med tog i sommer?

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Gymsaler til besvær!

Innlegg fra Marit Skretteberg, Håndballforbundets Region Sør, og Jakob Vik, Idrettssjef Buskerud Idrettskrets

Går Godset for Lierstranda?

Strømsgodset har vraket Marienlysts gamle gress.

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Buss for tog

Persontogene på Drammenbanen erstattes med buss denne helga

Øystein Bøyum Fossum med sterk turnering i Drammen.

Sjakkalliansen Buskerud arrangerte lørdag Master grand prix på Bragernes torg i Drammen. Eneste Liung i startfeltet var Øystein Bøyum Fossum. Den tidligere norgesmesteren var ikke blant favorittene, men slo godt fra seg.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Liers nye kommunestyre

Her er navnene på de 49 som Liers velgere har bestemt at skal sitte i kommunestyret de neste fire årene. At Helene Justad (bildet) blir ordfører har nok de fleste allerede fått med seg.

På bolletoppen

- Det er ingen tvil om at folk i Buskerud liker boller

Store forsinkelser

Togtrafikken gjennom Lier med store forsinkelser mandag morgen og utover dagen

Liunger i Idrettskretsen

Roar Bogerud fra Sylling ble valgt til leder og Bente Gravdal valgt inn i styret på tinget i Drammen i helga.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

”Fineste stedet i hele Norge nå”

Ingen på Eiksetra på Friluftslivets dag var uenig i styrelederen i Den Norske Turistforening, Pernille Røed Larsens karakteristikk av naturperlen i Lier. Heller ikke Miljøvernministeren sparte på superlativene. Begge bor nær marka og vet hva de snakker om.