Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 688d4ca73a1e61da65079ab27c3cf479

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Janicke Karin Solheim fra Lier, leder i kvinnesaksforeningen, oppfordrer både kvinner og menn til å møte opp i morgen,

18. april 2012 kl 19-21 i Drammen Bibliotek på Papirbredden 

Tema er altså nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud. Bakgrunnen for at de holder møtet, er at Buskerud fylkeskommune har lagt ned Likestillingsutvalget i Buskerud. Styret i Drammen kvinnesaksforening mener det fremdeles er behov for utvalget, for arbeid for like rettigheter og muligheter for alle mennesker i Buskerud. Derfor ønsker foreningen å sette fokus på dette.

Innledere:
Åse Klundelien: Tidligere stortingsrepresentant, fylkesordfører i Buskerud, fylkeskultursjef og leder i Likestillingsrådet.
Gunn Karin Gjul: Jurist og Stortingsrepresentant for AP

Britt Homstvedt: Fylkesvaraordfører i Buskerud

Forrige artikkel:Aggressive aggregat-agenterNeste artikkel:- Jeg tror dette blir bra.
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode