Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Historisk - og aktuell

Kvinnekampen foregår over hele verden, hver dag, hele året. 8. mars er likevel spesiell, fordi det er en mulighet for feminister av begge kjønn til å markere for at kvinners rettigheter fremdeles er høyst påkrevet, skriver Janicke Karin Solheim.

Den internasjonale kvinnedagen ble innstiftet i København i 1910, på den annen internasjonale kvinnekongress, etter initiativ fra den tyske feministiske sosialdemokraten Clara Zetkin. Allerede året etter, 1911, ble dagen for første gang markert i flere land. 2011 er altså et historisk år for kvinnekampen, også fordi det nye FN-organet UN Women har blitt opprettet i år. Det er et organ som skal sikre kvinners rettigheter til å delta i samfunnet på lik linje med menn. Målet er at kvinner skal få lik tilgang til utdanning, opplæring, arbeid, vitenskap og teknologi.

Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, setter fokus på diskriminering av kvinner, og på å fremheve kvinners rett til å delta i den økonomiske, politiske og sosiale utviklingen. Globalt sett er det dessverre lang igjen til likestilling mellom kjønnene:

- Kvinner utgjør 70 % av verdens fattige. Av alt arbeidet i verden utfører kvinner 66 %, og de produserer 50 % av maten, men får kun 10 % av inntektene og eier bare 1 % av eiendommene. Kvinnene gjør altså mesteparten av arbeidet, men sitter igjen med smulene etter mennene.

- Kvinnene i Sør-Afrika går ca. 394 400 km om dagen for å hente vann til husholdningen.

- I Mexico bruker utearbeidende kvinner ukentlig 33 timer på husarbeid, mennene bare seks timer.

- I arabiske stater er bare 28 % av arbeidsstokken kvinner.

- Den demokratiske republikken Kongo er et av stedene hvor forskjellene og urettferdighetene mellom kjønnene kommer tydeligst fram. Kvinners helse i DR Kongo er ekstremt dårlig, og per 100 000 levendefødte barn dør 1100 kvinner.

- På verdensbasis er vold en av hovedårsakene til uførhet eller død for kvinner mellom 15 og 44 år. Seksualisert vold i konflikter er endemisk.

- I 2008 var bare 18,4 % av parlamentsmedlemmene kvinner. 17 av verdens statsoverhoder er kvinner.

For 16 år siden, ved den fjerde verdenskonferansen om kvinner i Beijing, lovte regjeringer å fremme likestilling, utvikling og fred for kvinner. Beijing-erklæringen har vært veiledende for politikkutforming og nye nasjonale lover, og har sendt et viktig budskap til jenter og kvinner om at likeverd og muligheter er deres ukrenkelige rettigheter.

Takket være målrettet innsats fra sivilsamfunnsorganisasjoner har det vært fremgang. De fleste jenter får nå en utdanning, særlig på barneskolenivå, og flere kvinner driver sin egen virksomhet eller deltar i regjeringer. Lovgivningen i et økende antall land støtter seksuell og reproduktiv helse og fremmer likestilling. Likevel gjenstår mye arbeid. Mødredødeligheten er fortsatt svært høy, altfor få kvinner har tilgang til familieplanlegging og vold mot kvinner forblir en global skam. Det er fortsatt mange lover som nekter kvinner like rettigheter, og som hindrer dem i å delta fullt ut i samfunnet.

Kvinnedagen er en anledning til å mobilisere rundt konkrete krav om likelønn, like rettigheter og muligheter. Det er viktig å anerkjenne nødvendigheten av kvinners innsats for utvikling og menneskerettigheter verden over. Uansett hvor mange resolusjoner som stadfester kvinners rett til likestilling, vil konkrete forandringer avhenge av at mennesker på grasrotnivå engasjerer seg og krever endring. Kvinnekampen foregår over hele verden, hver dag, hele året. 8. mars er likevel spesiell, fordi det er en mulighet for feminister av begge kjønn til å markere at kampen for kvinners rettigheter fremdeles er høyst påkrevet.

Janicke Karin Solheim, leder Drammen Kvinnesaksforening
nestleder Norsk Kvinnesaksforening / styremedlem International Alliance of Women

Flere saker fra arkivet

Fortsatt en lang vei

- Det er kvinnene som fremdeles utfører mesteparten av omsorgsarbeidet, både hjemme og i yrkesliv, påpeker Janicke Karin Solheim på den internasjonale Kvinnedagen.

Uten kvinner - ingen utvikling

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal, skriver Janicke Karin Solheim (SV) i sitt innlegg

Fra 19 til 76 år

Alder og kjønn i det nye kommunestyret

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

Ingen likelønn uten rett til full stilling

43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Deltakelse, mestring, innflyelse og likestilling

I samarbeid inviterer Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiet Kvinner Kan fredag og lørdag, melder Aud Watnebryn (på bildet).

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Høye hæler og kvinneroller

- Likestilling og kvinners rettigheter er viktig, sier jeg til min søster samtidig som jeg tar oppvasken etter middagen. Ukens petit er ved Tonje Evju.

Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene?

Leder av Drammens kvinnesaksforening og kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, Janicke Karin Solheim (bildet), tar opp dette spørsmålet til debatt.

Opplev Berit Ås!

Torsdag 25. september kommer den 80 år gamle kvinnesaksforkjemperen og den første kvinnelige partileder til Papirbredden i Drammen

62 år er nok

- Det er et stort paradoks at palestinernes liv som flyktninger teller nøyaktig like mange år som Mennskerettighetene selv, understreket stortingsreprentant Lise Christoffersen i sin tale på 1. maiarrangementet på Høvik skole i går.

Norsk Kvinnesaksforening 125 år

Foredragsholder er Karin Stoltenberg som har vært en nøkkelperson i familie- og likestillingspolitikken, men har -- typisk nok, som kvinne -- fått altfor lite oppmerksomhet og anerkjennelse for dette, skriver her Janicke Karin Solheim (på bildet); leder for Drammen Kvinnesaksforening.

Snømåking og kvinnedagen

Det står alltid kvinner bak godt utført arbeid

Vold i nære realasjoner

- Dette er utrolig viktig. Lier LC tar et stort ansvar med nettopp dette temaet. Takk til Lier LC, sier Tonje Evju (bildet), leder av Lier AP

En merkedag

- I dag er det 100 år siden Anna Rogstad (på bildet) møtte som den aller første kvinne på Stortinget, skriver Janicke Karin Solheim, nestleder i Norsk Kvinnesaksforbund og leder av Drammen Kvinnesaksforening.

Månedens blomst til Signe Eira

Tidligere leder av Lierdagskomiteen, Signe Eira, betyr svært mye for en gruppe kvinner i Lier --

Asker er flyttet ned - Liungen kan få toppserieplass

I dag ble det endelig avgjort at Asker mister plassen i toppserien fotball kvinner. Dette kan åpne for Liungen som mistet plassen i fjor.

Mer fokus på kvinnelige forfattere

Det mener forfatter Ellisiv Lindkvist som var en av gjestene under markeringen av Kvinnedagen i Lier.

Sex og jenter

Har likestillingskvinnene fra 60- og 70-tallet fostret en misforstått frigjort jentegenerasjon? spør Tonje Evju i ukens petit.

Mot nedleggelser

Liernett har fått en klar pressemelding fra Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag

Slipp mennene til!

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Innvandrerkommunen Lier

Mennesker fra hele 92 land er bosatt i Lier. Da gjelder å lytte og lære av hverandre --

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Kvinnedagen 8. mars

I år blir det en annerledes markering i Drammen.

Håndballfinaler i Sylling

Søndag 13. april spilles finalene i Sør-Norge Cupen i Syllinghallen

Anne Karin Nygård på Bygdetunet

Engasjerende innlegg av Anne Karin Nygård, generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforening, på "Medlemsdagen" på Bygdetunet sist lørdag.

NM-sølv og 4. plass

Venke de Lange sikret andreplassen og Terje Fugleberg tok fjerdeplassen under norgesmesterskapet i hundekjøring i dag

Lover godt for vinteren

Siri Gurandsrud fra Tranby tok i helgen to bronsemedaljer under NM i sommerskiskyting

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Pressemelding - Fargerik familiefest på kvinnedagen

Velkommen til en ”Fargerik familiefest” – på Kvinnedagen 8.mars på Lierbyen ungdomsskole. Her blir det varierende underholdning fra mange land. Det er Flyktning- og Voksenoppplæringssenteret og Kulturkontoret som står bak denne flerkulturelle familiefesten.

Lier ute av NM

Liers volleyballherrer ute etter gruppespillet

Ikke bare bare å bli gammel --

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, Beito.

Velkommen til Lier

Langs veien mot Liertoppen kan du se dem. Hver dag går mange av dem de drøye kilometerne til Liers mest kjente monument. Rekken med potensielt nye landsmenn og kvinner snegler seg mot vårt kanskje fremste symbol på materiell rikdom. Kanskje skal de ha seg en kaffekopp, kanskje skal de bare kikke på utvalget i klesbutikken, og den nye høstkolleksjonen.

Hyggelig på biblioteket

Det er det forresten bestandig. Men ved å utvide aktiviteten utover lån av bøker og CD’er kan tydeligvis trivselsfaktoren økes ytterligere.

Felles ekteskapslov og likhet for loven

Det er på høy tid at prinsippet om likhet for loven gjøres gjeldende også når det kommer til ekteskapet, skriver Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Buskerud i et leserinnlegg til Liernett

Prisverdig innsats for kulturen i Lier?

Kandidater til kulturprisen 2010 må foreslås innen 1. september.

Lærte om Afghanistan

4 klassingene på Oddevall lærte om Afghanistan av Oberst løynant Kjell Nord som bor på Sjåstad.

Global konsumentkultur ødeleggger

- Vi er glade for at vi har fått en internasjonal kjent miljøekspert, Helena Nordberg-Hodge (på bildet), til å holde foredrag og vise film hun har laget, sier Janicke Karin Solheim i Drammen kvinnesaksforening.

Mennesket, det komplette mysterium

- Livet går sin gang, enten det går i kroker eller på skakke, i oppoverbakke eller nedoverbakke, skriver ukens petiskribent Gunnar Langsrud

Ukas petit er skrevet av Rune Berg, Tranby

Bokormen vs. musa; hva & hvem vinner?

Sett i Lierbyen

Sett i Lierbyen: Liernetts syklende reporter

Vold påfører barna varige skader

Hva kan vi gjøre dersom man mistenker eller oppdager at barn er utsatt for vold i hjemmet? spør Tonje Evju (på bildet), leder for Lier Arbeiderparti.

LOs sommerpatrulje i Buskerud

For 22 år på rad vil LOs sommerpatrulje informere unge arbeidstakere om deres rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Mer fotballjubel til uka?

Flere av fotballagene i Lier spiller svært viktige kamper om opprykk kommende uke

Sommerens geografinøtter

Liernetts lesere ble utfordret med 12 geografiske spørsmål i sommer. Her er kommer konkurransens fasitsvar.

Ensom i tet

Øystein Mørk fra Tranby stakk tidlig av fra de andre i Kanada rundt i kveld

Revansjerte seg

Rikke Flåten storspilte som midtstopper, da Liungen vant igjen etter to strake tap

Første senior-NM

Mari Bergum Berget har fra før et junior-NM i sandvollyball. - Det er ikke overraskende et det ble seier for Oslo Volley i helgen, sier hennes tidligere trener Per Lasse Tronslien.

Likemenn for de thyreoideaopererte

Norsk Thyreoideaforbund ønsker likemannsgrupper for dem som er operert for skjoldbrukskjertelkreft. Skjoldbrukskjertelkreft er en spesiell kreftsykdom som utgjør ca 1 % av de nye krefttilfellene hvert år. I Norge betyr dette 200 nye tilfeller årlig. De fleste er kvinner.

Traff tilhenger som sto på E-18

En bil med tilhenger som sto i høyre kjørefelt på motorveien ved Liertoppen kan ha forårsaket et uhell i ettermiddag.

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Et gjestfritt sultanat

Les Ulla Nævestads ferieopplevelse i Oman, kystlandet sørøst på den arabiske halvøy, som kombinerer gamle tradisjoner med moderne teknologi.

Barnehager og arbeidsliv

I ukens petit rettes fokus mot forslaget til Krf om et forbud mot kvelds - og nattåpne barnehager -

Mye rognebær gir lite snø

Eller var det omvendt?

Damelørdag

Temaene er motivasjon, hjelpearbeid og vold i nære relasjoner. Innimellom blir det bevertning og hyggelig samvær.

- Bare været holder ---

Arne Kristoffer Sand tok seg en ørliten pause under tirsdagens trening på rulleski og skuet mot Eggekollen, og tenkte på lørdagens premiere ---

Fotball og slikt.

Lier-nett har invitert en del mennesker, deriblant meg, til å skrive noen små artikler en gang i blant. Det synes jeg er veldig hyggelig. Spesielt føles det fint at jeg, dersom jeg ønsker det, kan skrive som privatperson, ikke nødvendigvis som ordfører eller som Høyre- representant. I dag vil jeg skrive ned noen tanker jeg har gjort meg om idrett og sport, og spesielt mediedekningen av sportsbegivenheter.

Myrmenn på Oppsalsetra i Lier

Politisk hengemyr: I en tid hvor allmenn stemmerett ikke var noen selvfølge kunne man kjøpe seg stemmerett for bare 5 kroner i Lier.

Ett Internasjonalt Problem: Vann

Et blogginnlegg hentet fra min blogg.

Om å være flyktning i Norge

Ser av avisinnslag at hele folkegrupper blir satt i bås. og det er ikke bra.. Det skaper større avstand mellom folk og mindre toleranse for alt som er fremment... Vanlig fornuft sier jo at det finnes både gode og dårlige mennesker blandt oss alle..

Røk sjansene for opprykk?

Selv Liungens maskott hang med hodet etter tapet for Kongsberg fredag kveld ----

Ikke glem Burma

For en kort stund var Burma i medienes søkelys. Nå får vi gjøre vårt til at våre burmesiske sambygdinger skjebne ikke blir glemt og får et likegyldighetens slør over seg.

Endelig Sylling!

Etter flere jevne kamper med poengtap, kunne trener Øyvind Nilsen smile fornøyd igjen, mens det ble ble tap både for Spabra og begge seniorlagene til Lier IL fredag kveld.

Guttekonferanse på Sylling skole.

Det forsømte kjønn. Det kan virke slik når vi leser at guttene blir stadig mer akterutseilt

En lang prosess

Det sier May Kværnstuen etter at LHL-huset i Nøsteveien i dag ble åpnet etter flere års arbeid.

-Tapte fortjent

Det sa trener Brede Nybråten etter at Liungens kvinner tapte kveldens 3. divisjonskamp 1-3 mot Nærsnes/Åros

Vil du også være en lytter? Prøv Kirkens SOS.

”Og det som tiltaler meg aller mest med Kirkens SOS-telefon, er at den bemannes av vanlige menn og kvinner som sitter der og gjør så godt de kan. Gratis, på sin egen fritid.” Ingvar Ambjørnsen om Kirkens SOS.

Optimisme i Liungen

Liungens kvinnelag kan juble over mange scoringer og ser fram mot det som kanskje blir "finale" mot Kongsberg om 14 dager ---

Ville lure politiet

Lierjente anmeldt for falske personlia i natt.

Rundspilte Kolbotn

Ingunn Sørum (på bildet) gjorde fire mål for Liungen, da sjuerlaget vant 8-2 over Kolbotn etter en flott førsteomgang

Viste Fair Play

Morten Mundal, klubbutvikler i Buskerud Fotballkrets, er imponert over holdningene til Syllings kvinnelag, her representert ved kaptein Marit Bekken Nilsen.

Glapp i forsvar

Selv om Maria Toverud (her sammen med Maria Ruud) scoret, ble det nok en gang poengtap for Liungen

Tidenes langrenns-prestasjon for Storbritannia

Frances Lütken fra Sylling deltok i Sapporo i 72.

Løper ikke fort nok

Under junior-VM i orientering ble det ikke topplasseringer, verken på sprinten på søndag eller langdistansen på mandag for Maren Jansson Haverstad.

Vil du være lekdommer?

Kommunestyret skal i mai velge lekdommere til Borgarting lagmannsrett og Drammen tingrett.

Tatt av vinden - Maratonløp i tropene

Hvert annet år arrangerer World Athletic Veteran Association (WAVA) verdensmesterskap i fullt friidrettsprogram for veteraner. For å kunne delta i disse mesterskapene må man være over 35 år (kvinner) og 40 år (menn). Det konkurreres i 5-årsklasser helt opp til 100 pluss. Utøvere fra hele verden møtes til vennskapelig kappedyst i en 14-dagers periode i juli måned. Årets mønstring var lagt til Puerto Rico i Det Karibiske hav, nærmere bestemt til hovedstaden San Juan og nabobyen Carolina.

Jordbærkongen får bygdeutviklingspris

Innovasjon Norges Bygdeutviklingspris for 2010 i Buskerud går til Simen A. Myhrene fra Sylling for nyskapende innsats. Prisen, som er på 50.000 kroner, deles ut i dag.

UKM Backstage

I salen ved Lierbyen skole er kvelden fylt med glede, sang og humor, men hva med deltakerne som venter hele kvelden før de selv skal opptre?

Lierdamer inviterer til damelørdag

Gi sjelen påfyll lørdag 17. mars!

Langrennsdama nedkjempet mannsjåvinismen

- Pressefolka var stygge mot henne, sier Tor Wahl om behandlingen som søster Rakel Wahl ble utsatt for, på begynnelsen av femtitallet. Rakel fra Gullaug representerte Norge på en fremragende måte i vinterlekene i Oslo i 1952. Det ble en flott sjetteplass på 10 km, da langrenn for første gang stod på programmet.

Nye funksjoner på Lier-nett

Nå kan du søke både i Kvasir og Lier-nett internt direkte på sida. Om du søker på Kvasir via vår side tjener vi noen øre. Det betyr at om du ønsker å støtte Lier-nett, er den beste måten akkurat nå å gjøre dine søk fra vår side.

Hummer og kanari

Noen ganger er det vanskelig å se retningen for bare saker.

- Må hindre at dyrka mark blir bygd ned

Nasjonal matproduksjon i en verden som sulter, Lier Senterparti vil også bidra, skriver Espen Lahnstein (Sp).

En sammensveiset gjeng

Det kjennetegner Syllings kvinnelag i fotball, her representert ved Heidi S Wamstad og Sidsel Skyrud (halvt skjult) i siste kamp -

Vellykket åpningsrenn

Marcus Braathen (tv) og Eirik Langerud hevdet seg godt i går sammen med flere liunger under det vellykkede Lierrennet.

Suksess i premièren

Både publikum, arrangører og ikke minst løperne (her representert med junioren Martin Bekken NIlsen fra Sylling) var strålende fornøyd med det første "Eggekollen opp" ---

Krigsspillets dystre logikk

Morten Krohgs bilder etterlater ikke tvil om hva han mener om krigføring. Lørdag åpner han ny utstilling på Kongsberg.

Line Baugstø på Tranby skole

Denne gangen har vi ikke den tradisjonelle reportasjen fra besøket, men går rett på intervjuet. Tradisjonen tro er det laget av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby.

Medaljer til Tranby

Maren Jansson Haverstad vant juniorklassen, mens broren Sindre tok en sterk tredjeplass i seniorklassen under NM i skiorientering i dag.

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Mot seriemesterskap

Supporterne kan snart ta bølgen igjen for Liungens sjuerlag --

Vi vinner serien

- Det er målet vårt, sier den tidligere storspilleren Ingunn Sørum (her th sammen med en av sine trenere Lena Tyriberget)

Gode plasseringer igjen

- Jeg er godt fornøyd med dagens løp, sa Sindre Jansson Haverstad til Liernett etter dagens åttendeplass , mens søsteren Maren (på bildet) ble nr 12 på den lengste distansen under VM i skiorientering

Stor løpsfavoritt

Mye tyder på at situasjonen blir den samme for Øystein Mørk i morgendagens Kanada Rundt i Sylling, som i fjor. Da så han ikke mer til konkurrentene i det han passerte Kyllerud.