Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: e35f4f4c9db406e394480919746c9810

Vil du være lekdommer?

Kommunestyret skal i mai velge lekdommere til Borgarting lagmannsrett og Drammen tingrett.

Kommunestyret i Lier skal velge lekdommere til Borgarting lagmannsrett og Drammen tingrett for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016m skriver Lier kommune på sine nettsider. Lekdommer er en fellesbetegnelse på en meddommer og et lagrettemedlem (jurymedlem).

Lekdommere er vanlige kvinner og menn som sammen med fagdommere med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelse i rettssaker. Lekdommere spiller en sentral rolle i rettssystemet, og det er en viktig og engasjerende samfunnstjeneste.

Kommunestyret skal også velge jordskiftemeddommere til Nedre Buskerud jordskifterett og foreslå skjønnsmedlemmer. Personer som velges enten til meddommere til tingretten eller lagrettemedlemmer/ meddommere til lagmannsretten kan også velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmenn.

For å bli valgt fra Lier kommune må du være bosatt og registrert i Lier folkeregister. I hovedsak skal lagrettemedlemmer/meddommere være vanlige innbyggere. Du må være norsk eller nordisk statsborger, eller ha vært innført i norsk folkeregister og bosatt i Norge de siste 3 årene. Det er et krav at de som velges er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2013.

Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk, og det stilles krav til lovlydighet.

Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer alle samfunnslag og aldersgrupper, og meddommere til jordskifteretten bør også ha innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk.

Vervet som meddommer i Borgarting lagmannsrett eller Drammen tingrett innebærer at du er en av flere lekdommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre lekdommere vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.

Hvis du er en liung mellom 21 og 70 år og slike oppgaver er av interesse, kan du sende inn en søknad innen 20. april fra kommunens nettsider. Kommunestyret foretar sitt valg i mai.

http://www.lier.kommune.no/no/Nyhetsoversikt/Vil-du-vare-lagrettemedlem-eller-meddommer/

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode