Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: b37d0920d1abdeab366a66569cefe440

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Rådmannen i Lier kommune har utarbeidet nye forslag vedrørende skolestrukturen i Ytre Lier. Saken vil bli behandlet i de politiske organ de nærmeste ukene med vedtak i kommunestyret i begynnelsen av april.

Vi i Lier Kommunale Foreldre Utvalg har fått innspill fra de lokale FAUene . I korthet har det kommet følgende tilbakemeldinger:
1. Det er meget positivt at det blir satset på kvaliteten i skolene i kommunen.
2. Ny satsning og investering i skolestruktur MÅ IKKE gå på bekostning av skolenes drifts og vedlikeholdsbudsjett.
3. Sikker adkomstvei til og mellom skolene er en del av utfordringen i skolestruktur debatten.
4. Flere av skolene har et stort behov for betydelig rehabilitering.

1. Det er meget positivt at det blir satset på kvaliteten i skolene i kommunen.

Det skal være et likeverdig tilbud til alle barn i Lier Kommune, uavhengig av bosted og behov. Kvaliteten på både bygningsmasse og skolens innehold må ivaretas. Det må være kontinuerlig fokus på drift og vedlikehold av skolene. Vi kan ikke tillate at kvaliteten forringes over tid.
Lierskolen skal ha et godt læringsmiljø, hvilket betyr at det stilles krav til den fysiske utformingen, pedagogiske innehold og samarbeidet mellom skole og hjem.

2. Ny satsning og investering i skolestruktur MÅ IKKE gå på bekostning av skolenes drifts og vedlikeholdsbudsjett.

Vi som foreldre ønsker alltid at skolene prioriteres. Det er viktig at skolenes bygninger fremstår som godt vedlikeholdt slik at barna opplever å bli verdsatt. Vakre omgivelser stimulerer også læringsmiljøet.
Ny satsning er viktig, men vi ser at de to alternativene er kostnadskrevende for Lier kommunes økonomi. Lier Kommunale FU mener at satsningen i Ytre Lier ikke må gå på bekostning av Lierskolen totalt sett.

3. Sikker adkomstvei til og mellom skolene er en del av utfordringen i skolestruktur debatten.
Lier Kommunale FU mener at sikre sykkel- og gangveier til og fra våre skoler og fritidsaktiviteter er helsefremmende tiltak for våre barn. Manglende sykkel- og gangveier fører til unødig bruk av bil og reduserer barnas mulighet til økt fysisk aktivitet som en naturlig del av hverdagen.
Sikker skolevei burde også være en satsing for ”Grønne Lier” da det vil minske foreldrenes bruk av kjøretøy til og fra skole og fritidsaktiviteter.

I forbindelse med sikring av skoleveien (sykkel og gangveier) minner vi også om nærskoleprinsippet:
I følge Opplæringsloven § 8-1 har eleven rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som eleven sogner til. (jfr. Kultur-, oppvekst- og undervisningsutvalget Sak 42/2005).

4. Flere av skolene har et stort behov for betydelig rehabilitering.

Lier Kommunale FU ønsker et kontinuerlig fokus på skolenes drifts- og vedlikeholdsbudsjett. Vi sier NEI til skippertakmentaliteten. De årlige budsjett må være realistiske i forhold til skolenes behov.

Det må satses på skolen. Skolens budsjett må ikke på nytt bli en salderingspost. Friske midler må tilføres for å heve kvaliteten og holde den på et akseptabelt nivå. Lovens krav til skolens utforming og innehold må alltid innfris!
For Lier kommunale foreldreutvalg (LKFU)

Ruth - Eline Iversen
Leder
Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode